Sena svetainė
Paraiškos finansavimui

Gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų (daugiabučio)) pastato Aušros g. 26, Rokiškyje statybos projekto projektiniai pasiūlymai

Projektiniai pasiūlymai įkelti į Infostatybą  Nr. PPP-24-02390.

 

  1. Projekto pavadinimas:

„Gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų (daugiabučio)) pastato Aušros g. 26, Rokiškyje statybos projektas“.

  1. Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:

Aušros g. 26, Rokiškis. Kadastrinis  Nr.7375/0019:61 Rokiškio m. k. v.

  1. Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas, statinio tipas:

 Žemės sklypo unikalus  Nr. 4400-1051-1841. Žemės sklypo naudojimo paskirtis – kita. Žemės sklypo naudojimo būdas – visuomeninės paskirties teritorijos.

  1. Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis :

Gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų (daugiabučiai) pastatas.

  1. Statybos rūšis: Naujo statinio statyba.
  2. Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: UAB „Svertas“ įmonės kodas: 155414959, Jaunystės g. 21, Visaginas, LT-31230, Projekto vadovas – Andrej Kliučnikov (kvalifikacijos atestatas Nr. 39014), el. paštas: svertas93@gmail.com, tel. +37064028283.
  1. Statytojas : Rokiškio rajono savivaldybė, biudžetinė įstaiga, Sąjūdžio a. 1, LT-42136 Rokiškis, tel.: (8 458) 71 233, 71 442, el. p. [email protected]   Įmonės kodas 18877224.
  2. Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (d. d. 10.00 – 17.00, suderinus telefonu +37064028283) , bei Rokiškio rajono savivaldybės interneto svetainėje adresu: http://www.rokiskis.lt iki viešo susirinkimo pabaigos; teikti pasiūlymus projektuotojui galima el. paštu svertas93@gmail.com iki viešo susirinkimo pabaigos.
  3. Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2024-07-18 15:00 val. Projektinių pasiūlymų viešas svarstymas rengiamas vaizdo transliacijos būdu:

https://us05web.zoom.us/j/81123600116?pwd=SCZaj0HrMDd2fiyvD32ZU1mVbzziAh.1

Passcode: kgL3qY