Sena svetainė
Paraiškos finansavimui

ĮMONIŲ TARŠIOMS TECHNOLOGIJOMS KEISTI „ŠVARESNĖMIS“ SKIRTA 10 MLN. EURŲ

Įmonių, norinčių taršias technologijas keisti mažiau taršiomis, subsidijoms šiemet iš Klimato kaitos programos bus skirta 10 mln. eurų. Būtina sąlyga paramai gauti – įmonė turi būti ES Apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos dalyvė.

Paraiškos priimamos nuo gegužės 31 d., kol pakaks šioms subsidijoms skirtųjų lėšų, bet ne ilgiau kaip iki gruodžio 31 d.

Parama bus skiriama šiltnamio efektą sukeliančių dujų mažinimo įrenginiams diegti į esamas įmonių technologines schemas. Tai įrenginiai arba sistemos alternatyvaus kuro, antrinių žaliavų, pramoninių šalutinių produktų, atliekinės šilumos panaudojimo gamybos procese, dujų srauto valymo ir pakartotinio naudojimo, automatizavimo ir procesų valdymo įrenginiai arba sistemos, taip pat reaktoriai, krosnys, šilumokaičiai ir jų pajungimo schemos, katalitinės valymo sistemos, siurbliai, kompresoriai ir kt.

Finansavimo intensyvumas: Pagal Bendrojo bendrosios išimties reglamento 14 str. finansavimo dydis vienam pareiškėjui yra 25 % tinkamų finansuoti išlaidų.

Detalesnė informacija apie kvietimą šioje nuorodoje: https://www.apva.lt/call/kvietimas-teikti-paraiskas-tarsiu-technologiju-keitimo-maziau-tarsiomis-skatinimas-europos-sajungos-apyvartiniu-tarsos-leidimu-prekybos-sistemoje-dalyvaujanciose-imonese/