Sena svetainė

INFORMACIJA APIE PARENGTAS VALSTYBĖS SAUGOMŲ GAMTOS PAVELDO OBJEKTŲ JŲ RIBŲ SCHEMAS IR LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2002 M. GRUODŽIO 20 D. ĮSAKYMO NR. 652 „DĖL VALSTYBĖS SAUGOMŲ GAMTOS PAVELDO OBJEKTŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO PROJEKTĄ

INFORMACIJA APIE PARENGTAS VALSTYBĖS SAUGOMŲ GAMTOS PAVELDO OBJEKTŲ JŲ RIBŲ SCHEMAS IR LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2002 M. GRUODŽIO 20 D. ĮSAKYMO NR. 652 „DĖL VALSTYBĖS SAUGOMŲ GAMTOS PAVELDO OBJEKTŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO PROJEKTĄ

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo 5 skyriaus 19 straipsniu, 7 skyriaus 23 straipsniu, Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 5 skyriaus II ir III skirsnių nuostatomis, Gamtos paveldo objektų nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. balandžio 19 d. įsakymu Nr. D1-214 “Dėl gamtos paveldo objektų nuostatų patvirtinimo“, Gamtos paveldo objektų schemų rengimo, registravimo ir apskaitos tvarkos aprašo, patvirtinto Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2020 m. lapkričio 6 d. įsakymu Nr. V-113 „Dėl gamtos paveldo objektų schemų rengimo, registravimo ir apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo“, 14 p informuojame apie parengtas valstybės saugomas gamtos paveldo objektų schemas ir aplinkos ministro įsakymo „Dėl valstybės saugomų gamtos paveldo objektų sąrašo patvirtinimo“ projektą.

Gamtos paveldo objektų schemose nustatytoms teritorijoms bus taikomos Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 5 skyriaus II ir III skirsniuose numatytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos. Gamtos paveldo objektų teritorijose ir jų buferinės apsaugos zonose veiklą reglamentuoja Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymas, Lietuvos Respublikos  specialiųjų žemės naudojimo įstatymas, Gamtos paveldo objektų nuostatai. Šiuo projektu yra tvirtinamos gamtos paveldo objektų schemos, skelbiami nauji gamtos paveldo objektai valstybės saugomais ir taip pat pripažįstami sunykusiais gamtos paveldo objektai.

Nuo š. m. rugpjūčio 16 d. su minėtu aplinkos ministro įsakymo projektu ir valstybės saugomų gamtos paveldo objektų schemomis visuomenė galės susipažinti Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos internetiniame tinklalapyje https://vstt.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/planavimas/aplinkos-ministro-isakymo-del-valstybes-saugomu-gamtos-paveldo-objektu-saraso-patvirtinimo-projektas.

Daugiau informacijos apie parengtas valstybės saugomų gamtos paveldo objektų schemas kreipkitės į Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos, Antakalnio g. 25, LT -10312 Vilnius, tel. (8 5) 272 32 84, faks. (8 5) 272 25 72, el. paštas vstt@vstt.lt, interneto svetainės adresas https://vstt.lrv.lt

Schemos rengiamos ES projekto Nr. 05.5.1-APVA-V-018-01-0003 „Saugomų teritorijų planavimo dokumentų ir metodologinės medžiagos (vertybių būklės vertinimui ir kraštovaizdžio analizei) parengimas“ lėšomis.

Naujų valstybės saugomų gamtos paveldo objektų sąrašas            

 

 

Geologiniai gamtos paveldo objektai

 

Gamtos paveldo objekto pavadinimas Gamtos paveldo objekto rūšis Savivaldybė

Seniūnija

Gamtos paveldo objekto buvimo vietos centro koordinatė Saugoma teritorija Priedas
62. Igarių akmuo Rieduliai Skuodo r. sav., Mosėdžio sen. X = 6226003, Y = 347419 Salantų regioninis parkas G62
66. Juknaičių akmuo Rieduliai Skuodo r. sav., Aleksandrijos sen. X = 6234970, Y = 354942 G66

 

 

Hidrogeologiniai gamtos paveldo objektai

 

Gamtos paveldo objekto pavadinimas Gamtos paveldo objekto rūšis Savivaldybė

Seniūnija

Gamtos paveldo objekto buvimo vietos centro koordinatė Saugoma teritorija Priedas
30. Šaltiniai Rąšės slėnyje Šaltiniai, versmės Utenos r. sav., Utenos m. sen. X = 6154300, Y = 602850 H30

 

 

Botaniniai gamtos paveldo objektai

 

Gamtos paveldo objekto pavadinimas Gamtos paveldo objekto rūšis Savivaldybė

Seniūnija

Gamtos paveldo objekto buvimo vietos centro koordinatė Saugoma teritorija Priedas
31. Bėnupės liepa Medžiai Biržų r. sav., Nemunėlio Radviliškio sen. X = 6252570, Y = 552943 B31
45. Cirkliškio ąžuolas Medžiai Švenčionių r. sav., Cirkliškio sen. X = 6111280, Y = 636442 B45
66. Dotenėnų liepa Medžiai Švenčionių r. sav., Švenčionėlių sen. X = 6111600, Y = 628117 B66
102. Duburaičio ąžuolas Medžiai Zarasų r. sav., Imbrado sen. X = 6184900, Y = 623948 B102
141. Jokūbėliškio ąžuolas Medžiai Anykščių r. sav., Anykščių sen. X = 6159720, Y = 573993 B141
142. Joniškėlio dvaro parko ąžuolas Medžiai Pasvalio r. sav., Joniškėlio apylinkių sen. X = 6211000, Y = 510541 B142
144. Juknonių liepa Medžiai Širvintų r. sav., Čiobiškio sen. X = 6095650, Y = 539020 B144
148. Juodenėnų eglė Medžiai Molėtų r. sav., Joniškio sen. X = 6110700, Y = 609662 B148
152. Jurkašiškio ąžuolas Medžiai Pasvalio r. sav., Pumpėnų sen. X = 6199260, Y = 526428 B152
153. Kakūnų ąžuolas Medžiai Panevėžio r. sav., Karsakiškio sen. X = 6184860, Y = 533409 B153
160. Kebelių gluosnis (baltasis gluosnis) Medžiai Rokiškio r. sav., Pandėlio sen. X = 6225200, Y = 585461 B160
161. Kegrių beržas Medžiai Mažeikių r. sav., Viekšnių sen. X = 6232030, Y = 410276 Ventos regioninis parkas B161
165. Kirkiliškio ąžuolas Medžiai Pasvalio r. sav., Pumpėnų sen. X = 6199440, Y = 526820 B165
211. Milių ąžuolas Medžiai Molėtų r. sav., Mindūnų sen. X = 6124910, Y = 602114 Labanoro regioninis parkas B211
215. Mockaičių liepa Medžiai Skuodo r. sav., Barstyčių sen. X = 6228180, Y = 365883 B215
218. Moliūnų dvaro ąžuolas Medžiai Pasvalio r. sav., Pumpėnų sen. X = 6199080, Y = 529675 B218
261. Pašvenčio ąžuolas Medžiai Anykščių r. sav., Andrioniškio sen. X = 6166760, Y = 567716 B261
285. Putrinės liepa Medžiai Biržų r. sav., Nemunėlio Radviliškio sen. X = 6253010, Y = 556261 B285
334. Šarkiškių ąžuolas Medžiai Varėnos r. sav., Matuizų sen. X = 6017130, Y = 544380 B334
335. Šatraminių guoba Medžiai Skuodo r. sav., Mosėdžio sen. X = 6226130, Y = 346255 B335
344. Šilutės dvaro senųjų kapinių ąžuolas Medžiai Šilutės r. sav., Šilutės m. X = 6137230, Y = 339529 B344
379. Veiviržėnų piliakalnio ąžuolas Medžiai Klaipėdos r. sav., Veiviržėnų sen. X = 6165310, Y = 348985 B379