Sena svetainė

INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE NUMATOMĄ RENGTI SPECIALIOJO TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTĄ – JUODYMŲ VALSTYBINIO TELMOLOGINIO DRAUSTINIO RIBŲ PLANĄ

INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE NUMATOMĄ RENGTI SPECIALIOJO TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTĄ – JUODYMŲ VALSTYBINIO TELMOLOGINIO DRAUSTINIO RIBŲ PLANĄ

Kviečiame visuomenę susipažinti su Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl steigiamo Juodymų valstybinio telmologinio draustinio ribų plano rengimo pradžios ir planavimo tikslų“ projektu ir teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos (planavimo organizatorius) (toliau – Tarnyba), siekdama išsaugoti Europos Bendrijos svarbos natūralias buveines ir saugomas rūšis, siūlo įsteigti Juodymų pelkę apimantį valstybinį telmologinį draustinį, taip pat  suteikiant Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ buveinių apsaugai svarbios teritorijos statusą.

Vertinga kaip natūrali ekosistema agrariniame kraštovaizdyje Juodymų pelkė yra Rokiškio r. sav., Rokiškio kaimiškoje ir Pandėlio seniūnijose. Teritorijoje aptinkami Europos Bendrijos svarbos natūralių buveinių tipai: 91D0 *Pelkiniai miškai, 7110 *Aktyvios aukštapelkės, 7120 Degradavusios aukštapelkės, taip pat nedidelį plotą užimanti 9010 *Vakarų taigos buveinė. Juodymų pelkėje aptikta 18 saugomų rūšių: įvairialapė usnis, juodasis gandras, vapsvaėdis, vištvanagis, mažasis erelis rėksnys, sketsakalis, tetervinas, kurtinys, žvirblinė pelėda, pilkoji meleta, juodoji meleta, pilkoji gervė, mažoji musinukė, lūšis, baltasis kiškis, šermuonėlis, pelkinis satyras ir tamsioji šaškytė.

Su sprendimo ir planavimo tikslų dokumento projektu galima susipažinti Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų informacinės sistemos (TAIS) projektų registravimo posistemėje (Reg. Nr. 21-21914).

Pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima teikti elektroniniu paštu Tarnybai (vstt@vstt.lt) iki 2021-04-16.