Sena svetainė
Paraiškos finansavimui

IŠ LAAIF PROGRAMOS – 1 MLN. EURŲ INVESTICIJŲ ĮMONĖMS ORO TARŠAI MAŽINTI

Aplinkos projektų valdymo agentūra kviečia įmones, norinčias mažinti aplinkos oro taršą nemetaniniais lakiaisiais organiniais junginiais (NMLOJ) jų ūkinės veiklos metu, teikti paraiškas finansavimui gauti.

Projektų finansavimui iš Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programos (LAAIFP) skirta 1 mln. eurų.

Paraiškos priimamos nuo 2021 m. birželio 1 d. iki 2021 m. liepos 31 d. 24:00 val.

Teikti paraiškas gali visi LR veikiantys juridiniai asmenys arba LR įregistruoti kitose Europos ekonominės erdvės valstybėse įsisteigę įmonių filialai, įgyvendinantys projektus LR teritorijoje.

Projektai skirti mažinti išmetamų į aplinkos orą teršalų kiekį ir taip prisidėti prie klimato kaitos švelninimo.

Maksimali finansavimo suma vienam pareiškėjui: Maksimali subsidijos suma vienam pareiškėjui yra 200 000 eurų, tačiau subsidijos dydis Projektui negali viršyti 70 (septyniasdešimt) procentų visų tinkamų finansuoti išlaidų.

Kvietimą rasite ČIA.