Sena svetainė
Paraiškos finansavimui

JURIDINIŲ ASMENŲ INVESTICIJOMS Į IŠKASTINIO KURO NAUDOJIMO PAKEITIMĄ AR MAŽINIMĄ IR (AR) ATSINAUJINANČIŲ ENERGIJOS IŠTEKLIŲ PANAUDOJIMĄ

Nuo 2022 m. rugsėjo 2 d. 8 val. paraiškas gali teikti juridiniai asmenys (įmonės), nukentėjusios dėl karo sukeltos krizės, investicijoms į iškastinio kuro, ypač gamtinių dujų, naudojimo keitimą ar mažinimą ir (ar) atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimą, elektros energijos gamybai iš atsinaujinančių išteklių (išskyrus vėjo ir saulės elektrines), pakeičiant elektros energiją, gaminamą iš iškastinio kuro, gaminamą toje pačioje rinkoje.
Pareiškėjas
Pareiškėjas – juridinis asmuo (įmonė), nukentėjęs dėl karo sukeltos krizės.
Valstybės paramos suma
90 000 000 (devyniasdešimt milijonų) eurų.
Tinkamų finansuoti išlaidų apskaičiavimas:
Galimas finansavimas iki 2 mln. eurų.
Paraiškų priėmimo tvarka
Paraiškų atrankos būdas – tęstinis.
Daugiau informacijos:
https://www.apva.lt/aktualus-kvietimai/