Sena svetainė
Paraiškos finansavimui

Kas yra Asmeninio asistento paslauga?

Atsižvelgiant į individualius asmens poreikius, asmeniui suteikiama individuali pagalba namuose ir viešojoje aplinkoje ( palydint ir komunikuojant , kuri padėtų gyventi bendruomenėje ir integruotis į ją, neleistų izoliuoti asmens nuo bendruomenės ir skatintų savarankiškumą, būtiną kasdieniniame gyvenime.

Gauti paslaugas gali:

Asmenys,  kurių funkcijos, veikla, dalyvumas dėl negalios yra visiškai arba iš dalies apriboti ( negali savarankiškai orientuotis, judėti, dirbti, tvarkyti asmeninio ir socialinio gyvenimo) ir kuriems reikalinga kitų asmenų pagalba.

Prioritetą gauti paslaugas turi asmenys kurie:

  • mokosi pagal formaliojo švietimo programas;
  • dirba arba ieško darbo, naudodamiesi Užimtumo tarnybos teikiama pagalba įsidarbinant paslaugomis;
  • gyvena vieni.

Kur kreiptis, kad gautum Asmeninio asistento paslaugas?

Kreiptis reikia į asmens nuolatinės gyvenamosios  vietos seniūniją ir pateikti:

  • prašymą dėl reikalingų Asmeninio asistento paslaugų;
  • asmens negalią patvirtinantį dokumentą;
  • dokumentus, pažymas patvirtinančius asmens gaunamas pajamas;
  • dokumentus ar kitą informaciją, pagrindžiančius prioriteto suteikimą (pvz, moksleivio ar studento pažymėjimą, darbdavio pažymą, dokumentą, kad yra registruotas Užimtumo tarnyboje ir pan );
  • asmens tapatybės dokumentus, o jei kreipiasi asmens atstovas įgaliojimą ar raštišką sutikimą.