Sena svetainė
Paraiškos finansavimui

Konkursas Istorijos skyriaus vedėjo pareigoms užimti

Rokiškio krašto muziejus (biudžetinė įstaiga, Tyzenhauzų g. 5, Rokiškis, į. k. 190263920, el. p. muziejus@rokiskyje.lt) skelbia konkursą Istorijos skyriaus vedėjo pareigoms užimti 

Pareigybės lygis – A2

Darbo sutarties rūšis – neterminuota

Darbo pobūdis, reikalavimai kandidatui pateikti pareigybės aprašyme

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus: 

  • prašymą leisti dalyvauti konkurse (būtina nurodyti, kokiu el. paštu informuoti pretendentą apie atitiktį nurodytiems reikalavimams);
  • užpildytą pretendento anketą (pagal aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017-06-21 nutarimu Nr. 496, 1 priedą);
  • sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo;
  • asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
  • išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas;
  • gyvenimo aprašymą;
  • vadovaujamo darbo patirtį patvirtinančių dokumentų kopijas;
  • pretendento, kaip Istorijos skyriaus vedėjo, perspektyvinę veiklos programą.
  • Galima pateikti papildomą kompetenciją patvirtinančius dokumentus, pretendento privalumų sąrašą, buvusių darbdavių rekomendacijas.

Dokumentai teikiami tik per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą nuo 2021 m. spalio 13 d. iki 2021 m. spalio 26 d. imtinai (14 kalendorinių dienų). 

Asmenys, kurie atitiks nurodytus reikalavimus, dalyvaus konkurse. Konkurso data pretendentams bus pranešta prašyme nurodytais el. pašto adresais.

Pretendentų atrankos būdas – pretendentų perspektyvinės veiklos programos vertinimas, testas žodžiu (pokalbis).

Informacija apie konkursą teikiama tel. 8 458 52261, 8 458 52835, elektroniniu paštu: muziejus@rokiskyje.lt