Sena svetainė
Paraiškos finansavimui

Konkursas „Mes – bendruomenė“ 2022 m.

Konkurso iniciatorius, organizatorius ir projektų rėmėjas – MAXIMA LT.

Konkurso tikslai:

  1. Prisidėti prie visos Lietuvos bendruomenių, kuriant alternatyvias edukacijos, laisvalaikio ir pramogų erdves, didinant mokymosi ir užimtumo galimybes, vystant edukacijos, kultūros, sporto infrastruktūrą.
  2. Skleisti pilietiškumo ir bendrystės idėjas Lietuvos bendruomenėse.
  3. Stiprinti ir plėtoti MAXIMA LT, UAB ryšius su visos Lietuvos regionais, kuriuose veikia, darbo vietas kuria, prie aplinkos gerinimo prisideda ir vietos bendruomenių gyvenime dalyvauja MAXIMA LT, UAB.

Paraiškas dalyvauti konkurse gali teikti:

  1. pelno nesiekiančios organizacijos, kurios:

– turi juridinio asmens statusą, ir

– gali būti paramos gavėjais pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą, ir

– įrodo, jog yra pajėgios finansiškai prisidėti prie projekto įgyvendinimo mažąja investicijų dalimi, kurios nepadengia MAXIMA LT, UAB pagal šiuos nuostatus skiriama parama. 70 % (bet ne daugiau kaip 10 000 Eur vienam projektui) skiria MAXIMA LT, UAB ir 30 % skiria laimėjęs konkurso dalyvis arba kiti rėmėjai.

3.1.2. Lietuvos savivaldybių administracijos dalyvauti konkurse gali tik teikdamos bendrą paraišką su kitomis ne pelno siekiančiomis organizacijomis, įskaitant, bet neapsiribojant, visomis ne vyriausybinėmis organizacijomis, išskyrus biudžetines įstaigas. Viena Lietuvos savivaldybės administracija gali teikti paraiškas bendriems projektams su ne daugiau kaip viena pelno nesiekiančia organizacija ir tik viename mieste.

SVARBU: teikiančios paraiškas bendruomenės, kurioms yra reikalingas savivaldybės prisidėjimas lėšomis, turi pristatyti projekto idėją ir sąmatą Projektų koordinavimo grupei.

Paraiškų teikimas – konkurso dalyviai turi pateikti nuo 2022 m. kovo 3 d. iki 2022 m. balandžio 3 d. imtinai.

Visą Konkurso paramos fondą sudaro 130 000 Eur (vienam laimėtojui skiriama 70 % vieno projekto vertės, bet ne daugiau kaip 10 000 Eur paramą).

Daugiau informacijos:

https://www.maxima.lt/mes-bendruomene/mes-bendruomene-2022-nuostatai

 

 

.