Sena svetainė
Paraiškos finansavimui

Kviečiame į Rokiškio miesto daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalų detaliųjų planų aptarimą!

2023 m. vasario 13 d.  17 val. nuotolinės vaizdo transliacijos būdu  vyks Rokiškio miesto teritorijos prie Taikos g. detaliojo plano  aptarimas.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGQzZjgzYmQtZjI0OS00ZGIzLWE3MGUtZmQ4ZWE0YmYxZmFh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22a2728528-eff8-409c-a379-7d900c45d9ba%22%2c%22Oid%22%3a%227b921dfd-4de2-4cf4-ab11-fee946b14389%22%7d
Susitikimo ID: 367 627 643 678
Slaptasis kodas: FgZyf3