Sena svetainė

Kviečiame steigti naujus ir plėsti jau veikiančius vaikų dienos centrus

Kviečiame steigti naujus ir plėsti jau veikiančius vaikų dienos centrus

Rokiškio rajono savivaldybės administracija, vadovaudamasi 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės Nr. 08.1.1-CPVA-V-427 „Institucinės globos pertvarka: investicijos į infrastruktūrą“ projektų finansavimo sąlygų tvarkos aprašu Nr. 1, skelbia partnerių atranką projekto „Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra Rokiškio rajono savivaldybėje“ vaikų dienos centrų veiklai vykdyti.

Projekto tikslas – sukurti sąlygas, reikalingas veiksmingam ir tvariam perėjimui nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų. Įgyvendinimo laikotarpis – 2019–2022 m.

Įgyvendinant vaikų dienos centrų (VDC) plėtrą Rokiškio rajone nustatytos remiamos veiklos:

  1. Naujų VDC steigimas:
  2. Veikiančių VDC plėtra, kuria didinamas nuolatinių VDC lankytojų skaičius, naujiems lankytojams pritaikant naujas (papildomas) erdves (pastatus, patalpas).

Paraiškas kviečiame teikti iki 2018 m. gruodžio 10 d. 17 val. darbo dienomis nuo 8 val. iki 17 val., penktadienį – iki 15 val. 45 min.) adresu Respublikos g. 94, Rokiškis, LT-42136, Rokiškio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir sveikatos skyriui. Paraiška pateikiama tiesiogiai pristatant į Rokiškio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir sveikatos skyrių (808 arba 512 kabinetus).

Dėl smulkesnės informacijos galite kreiptis į Rokiškio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vedėjo pavaduotoją Zitą Čaplikienę, tel. 8-458-71252, mob. tel. 8-612-20145, el. p. z.caplikiene@post.rokiskis.lt arba vyriausiąją specialistę Dalią Zibolienę, mob. tel. 8-637-78454, el. p. d.ziboliene@post.rokiskis.lt.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. AL-457 patvirtintą „2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės Nr. 08.1.1-CPVA-V-427 „Institucinės globos pertvarka: investicijos į infrastruktūrą“ projektų finansavimo sąlygų tvarkos aprašą galima rasti Lietuvos Respublikos teisės aktų registro tinklapyje https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/ea13e396b14211e8aa33fe8f0fea665f?jfwid=-2icx923yy

Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. gruodžio 3 d. įsakymas Nr. AV-1167 „Dėl projekto „Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra Rokiškio rajono savivaldybėje“ partnerių vaikų dienos centrų veiklai vykdyti atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo.