Sena svetainė

Kvietimas teikti paraiškas savivaldybės tikslinės paskirties lėšoms daliniam projektų finansavimui gauti

Rokiškio rajono savivaldybės administracija, vadovaudamasi Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-03-25 įsakymu Nr. AV-262 patvirtinta  Tikslinės paskirties lėšų naudojimo Europos ir kitų fondų projektams iš dalies finansuoti tvarka,  skelbia kvietimą teikti paraiškas savivaldybės  Tikslinės paskirties lėšoms, skirtoms įvairių rajono organizacijų, gavusių  Europos ir kitų fondų finansavimą savo teiktiems projektams,  kurių bendra vertė neviršija 15 tūkst. Eur, iš dalies finansuoti. Galimi pareiškėjai – Rokiškio rajono savivaldybės administracijos, jos struktūriniai padaliniai, savivaldybės biudžetinės, viešosios įstaigos,  rajone registruotos ir veikiančios bendruomenės bei kitos nevyriausybinės organizacijos. Pareiškėjai gali teikti paraiškas dėl savo teiktų ir gavusių finansavimą iš Europos ar kitų fondų bei programų projektų dalinio finansavimo iš savivaldybės lėšų (jei nėra galimybės gauti kito dalinio finansavimo ir jei projektui neskiriamas dalinis finansavimas iš kitų savivaldybės asignavimų)  projektų įgyvendinimui. Remiantis atnaujinta lėšų naudojimo tvarka, Tikslinės paskirties lėšos negali būti naudojamos projekto įgyvendinimui reikalingų apyvartinių lėšų finansavimui kaip grąžintina subsidija.

Prioritetas ir papildomi balai, vertinant paraiškas, skiriami projektams, kurie finansuojami iš ne mažiau kaip dviejų finansavimo šaltinių (neįskaitant savivaldybės lėšų).
Pareiškėjai iki 2022 m. rugpjūčio 5 d. (imtinai) 12 val.  teikia Rokiškio r. savivaldybės administracijos Strateginio planavimo, investicijų ir viešųjų pirkimų skyriui (paliekama savivaldybės „viename langelyje“ arba atsiunčiama paštu, nurodant adresatu Strateginio planavimo, investicijų ir viešųjų pirkimų skyrių) kompiuteriu užpildytos, pareiškėjo vadovo parašu ir antspaudu, jei tokį turi, patvirtintos paraiškos (forma pridedama) su visais pridedamais dokumentais egzempliorių

Rekomenduojame iš anksto el.paštu verslas@post.rokiskis.lt susiderinti teikiamą paraiškos elektroninę versiją WORD formatu el.paštu.
Tikslinės paskirties lėšų naudojimo Europos ir kitų fondų projektams iš dalies finansuoti tvarka ir paraiškos forma  pridedama.

Išsamesnę informaciją ar konsultacijas paraiškų teikimo klausimais teikia Rokiškio r. savivaldybės administracijos Strateginio planavimo, investicijų ir viešųjų pirkimų skyriaus vedėja Jurgita Blaževičiūtė, tel.: 8 68231753, el.p.: verslas@post.rokiskis.lt