Sena svetainė

Kvietimas verslo įmonėms paramai gauti diegiant aplinkai draugiškas, naujesnes ir mažiau energijos vartojančias technologijas

Kvietimui skirta suma – 5 mln. Eur.
Paraiškos priimamos nuo 2022 m. rugpjūčio 1 d. 8.00 val. Paraiškos priimamos, kol pakaks lėšų skirtų Priemonei, bet ne ilgiau kaip 12 mėnesių nuo kvietimo pradžios. Pasibaigus skirtoms lėšoms, kvietimas stabdomas.
Pareiškėjai/paramos gavėjai:
Lietuvos Respublikos teritorijoje registruoti ir jos teritorijoje veiklą vykdantys juridiniai asmenys, kurie yra galutiniai energijos vartotojai, t. y. įsigyja energiją galutiniam suvartojimui.
Daugiau informacijos:
https://www.apva.lt/aktualus-kvietimai/