Sena svetainė
Paraiškos finansavimui

Pateikta projekto „Pabėgėlių iš Ukrainos priėmimas ir ankstyva integracija“ paraiška

2023-03-10 parengta ir LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai pateikta projekto „Pabėgėlių iš Ukrainos priėmimas ir ankstyva integracija“Nr. HOME/2022/AMIF/AG/EMAS/TF1/LT/0013, finansuojamo iš Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo priemonės „Pagalba ekstremaliosios situacijos atveju“ paraiška. Šio projekto tikslas – prisidėti prie pabėgėlių iš Ukrainos ankstyvosios integracijos savivaldos lygmeniu. Preliminarios planuojamos veiklos Rokiškio rajono savivaldybėje, skirtos prisidėti prie pabėgėlių iš Ukrainos ankstyvosios integracijos: lietuvių kalbos kursai, socio-kultūrinio ir pilietinio orientavimo mokymai, dailės ar kita terapija, skirti padėti susidoroti su streso veiksniais, valdyti atsaką į stresą, stiprinti emocinę sveikatą,  suaugusiesiems ir vaikams. Šiuo metu LR Socialinės apsaugos darbo ministerija atlieka pateiktos paraiškos administracinį vertinimą. Patvirtinus paraišką, planuojama pradėti vykdyti šio projekto partnerių atranką.