Sena svetainė

Patvirtintas lėšų paskirstymas socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams finansuoti

Patvirtintas lėšų paskirstymas socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams finansuoti

Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. AV-1313  ,,Dėl socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų lėšų paskirstymo 2021 metams‘‘ patvirtintas Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų  lėšų paskirstymas 2021 metams:                                                           

Eil. Nr. Finansuojamų projektų sąrašas Surinktas balų vidurkis Prašoma suma

 

(Eur)

Siūloma skirti suma

(Eur)

1 Rokiškio rajono klubas ,,Artritas”,173727158,  ,,Pabūkime ir sveikime kartu‘‘ 40,00 31421,00 17500,00, iš kurių  savivaldybės biudžeto lėšos – 10424,00 Eur
3. Rokiškio rajono neįgaliųjų draugija, 17378368,  ,,Stenkimės būti sveiki‘‘ 41,50 20780,00 18000,00
3. Viešoji įstaiga LASS šiaurės rytų centras, 248161410,  ,,Blogai matau- gerai jaučiuosi‘‘ 42,00 18000,00 14951,00
4. Viešoji įstaiga Pagalbos ir informacijos šeimai tarnyba (Rokiškio užimtumo kambarys),  301790792,  ,,Asmenų, turinčių psichikos negalią įtrauktis į užimtumą ir visuomenės gyvenimą‘‘ 42,5 13165,00 12049,00
Iš viso 83366,00 62500,00

 

Vykdant šiuos projektus, rajono neįgalieji gaus įvairių paslaugų: neįgaliųjų dienos užimtumas, neįgaliųjų savarankiškumo kasdienėje veikloje įgūdžių formavimas, socialinių įgūdžių stiprinimas, pažintinių funkcijų formavimas, saviraiškos įgūdžių lavinimas,  individuali pagalba neįgaliesiems, neįgaliųjų aktyvios ir sveikos gyvensenos skatinimas bei populiarinimas, pagalba neįgaliųjų šeimos nariams. Paslaugas gausiančių asmenų skaičius virš 200 neįgaliųjų.

 

 

Informaciją pateikė Rokiškio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir sveikatos skyrius.

Vedėjo pavaduotoja  Zita Čaplikienė, tel. 8 458 71252, el. paštas z.caplikiene@post.rokiskis.lt