Sena svetainė
Paraiškos finansavimui

PERKAMAS BUTAS OBELIŲ MIESTE

Rokiškio rajono savivaldybės administracija (kodas 188772248, Respublikos g. 94, LT-42136 Rokiškis), skelbiamų derybų būdu, perka gyvenamosios paskirties butą Obelių mieste – 24-60 kv. m.

Turtas naudojimo paskirtis – savivaldybės būstas.

Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. gruodžio 13 d. nutarimu Nr. 1036 „Dėl Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintu Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos aprašu ir Rokiškio rajono savivaldybės administracijos Nekilnojamo turto Obelių mieste pirkimo komisijos 2020 m. birželio 11 d. patvirtintomis Nekilnojamojo turto Obelių mieste pirkimo skelbiamų derybų būdu sąlygomis.

Paraiškos vertinimo kriterijai: kaina ir buto techninė būklė.

Pirkimo dokumentus galima gauti Turto valdymo ir ūkio skyriuje, Respublikos g. 94, Rokiškyje, arba rasti čia.
Informacija teikiama tel. (8 458) 52 306, mob. 8 658 13 231, el. paštu k.tuskiene@post.rokiskis.lt.

Paraiškos pateikimo vieta: Rokiškio rajono savivaldybės, Turto valdymo ir ūkio skyrius, Respublikos g. 94, Rokiškyje.

Paraiškos pateikimo terminas: nuo 2020 m. birželio 12 d. iki 2020 m. birželio 25 d. 9.00 val.
Kalba, kuria turi būti parengta paraiška: lietuvių.

Paraiška pateikiama užklijuotame voke su atitinkamu užrašu „Buto pirkimui Obelių mieste“, ant kurio nurodomas parduodamo buto adresas, kontaktinio asmens rekvizitai (vardas, pavardė, adresas ir telefono numeris arba įmonės pavadinimas, adresas ir telefono Nr.).
Pateikiami šie dokumentai:
1. Užpildyta paraiška;
2. Nuosavybę patvirtinančių dokumentų kopijos;
3. Kadastro duomenų bylos kopija;
4. Buto energetinio efektyvumo sertifikato kopija;
5. Notaro patvirtintas įgaliojimas, suteikiantis teisę asmeniui teikti paraišką ir derėtis dėl buto pardavimo (jei paraišką teikia ne pats savininkas arba kai butas nuosavybės teise priklauso keliems asmenims).

Komisijos posėdis, kuriame atplėšiami vokai, vyks 2020 m. birželio 25 d. 14:00 val. Rokiškio rajono savivaldybės administracijos 302 kab., Respublikos g. 94, Rokiškyje.