Sena svetainė
Paraiškos finansavimui

Rokiškio rajono savivaldybės administracija 2020 metais gavo 12216 Eur lėšų

Rokiškio rajono savivaldybės administracija 2020 metais gavo 12216 Eur lėšų, kompensavus atkuriamąją želdinių vertę. Šios lėšos patenka į Rokiškio rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiąją programą ir naudojamos želdynų ir želdinių apsaugai, tvarkymui, būklės stebėsenai, želdynų kūrimui, želdinių veisimui, inventorizacijai, aplinkos kokybės gerinimo ir apsaugos priemonėms; atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtros priemonėms; atliekų, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma arba kuris nebeegzistuoja, tvarkymo priemonėms; aplinkos monitoringo, prevencinėms, aplinkos atkūrimo priemonėms; visuomenės švietimui ir mokymui aplinkosaugos klausimais.

2020 metais želdynų ir želdinių apsaugai, tvarkymui, būklės stebėsenai, želdynų kūrimui, želdinių veisimui, inventorizacijai buvo skirta 39213 Eur, iš kurių 24046 Eur buvo panaudota medžių ir krūmų genėjimo bei pavojų keliančių medžių šalinimo darbams finansuoti ir 15167  Eur naujų želdynų ir želdinių darbams finansuoti.

2021 metais šiems darbams numatoma skirti 50900 Eur (23500 Eur medžių ir krūmų genėjimo bei pavojų keliančių medžių šalinimo darbams finansuoti ir 27400 Eur naujų želdynų ir želdinių darbams finansuoti).