Sena svetainė
Paraiškos finansavimui

ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA SKELBIA NEKILNOJAMOJO TURTO VIEŠĄ NUOMOS KONKURSĄ:

Iki 2021 m. birželio 1 d., išnuomojamos 116,72 kv. m patalpos, esančios pastate – garaže, žymėjimas plane 8G1p (patalpos pažymėtos G-1 (44,10 kv. m), G-2 (10,38 kv. m), G-3(10,03 kv. m)), unikalus Nr. 7393-2001-0064, esančias Nepriklausomybės a. 10B, Rokiškyje, bendras pastato plotas – 265,68 kv. m.

Turto naudojimo paskirtis – garažų.

Pradinis nuompinigių dydis – 0,70 Eur už 1 kv. m mėnesiui.

Nuomininkas, be nuompinigių, kas mėnesį moka visus mokesčius, susijusius su išnuomotu turtu: už komunalines paslaugas ir kitas teikiamas paslaugas atsiskaito tiesiogiai su paslaugų tiekėjais.

Dėl papildomos informacijos apie turto apžiūrą kreiptis į Rokiškio rajono savivaldybės administracijos Turto valdymo ir ūkio skyriaus vedėją Violetą Bieliūnaitę-Vanagienę, tel. Nr. (8 458) 52 306, (8 633) 62959, v.vanagiene@post.rokiskis.lt.

Pradinį įnašą 245,11 Eur pervesti į Rokiškio rajono savivaldybės administracijos a.s. Nr. LT95 7300 0100 0257 7091, „Swedbank“, AB.

Su nekilnojamojo turto nuomos sutarties projektu galima susipažinti http://old.rokiskis.lt/lt/teisine-pagalba/teises-aktai_4684/teises-aktai/6248/p20.html

Viešas turto nuomos konkursas vykdomas tiesiogiai. Paraiškų dalyvauti konkurse pateikimo terminas – nuo 2021 m. sausio 8 d. 8.00 val. iki 2021 m. sausio 25 d. 17:00 val.

Paraiškos pateikimo vieta: Rokiškio rajono savivaldybės administracija, Respublikos g. 94, Rokiškis, įmesti į pašto dėžutę, esančią šalia klientų aptarnavimo įėjimo, atvykus įteikti paraišką papildomai informuoti Turto valdymo ir ūkio skyriaus vedėją Violetą Bieliūnaitę-Vanagienę, tel. (8 633) 62959, v.vanagiene@post.rokiskis.lt.

Užklijuotame voke, ant kurio nurodomas turto pavadinimas, adresas, elektroninis paštas ir nuoroda „Turto nuomos konkursui“, konkurso dalyvio pavadinimas, adresas, turi būti pateikti šie dokumentai:

  1. Paraiška, kurioje nurodoma konkurso dalyvio ar jo įgalioto asmens vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas (fiziniams asmenims) arba asmens teisinė forma, pavadinimas, kodas ir buveinės adresas, steigimo dokumentų ar kitų steigimo faktą patvirtinančių dokumentų kopijos (juridiniams asmenims), kontaktinio asmens telefono numeris, elektroninio pašto adresas.
  2. Teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas įgaliojimas, jeigu konkurso dalyviui konkurse atstovauja jo įgaliotas asmuo.
  3. Pasiūlymas, kuriame nurodytas konkretus turto nuompinigių dydis.
  4. Paaiškinimas, kokiam tikslui konkurso dalyvis naudos nuomojamą turtą.
  5. Finansų įstaigos išduoto dokumento, patvirtinančio, kad pradinis įnašas sumokėtas, kopija.
  6. Konkurso dalyvio ar jo įgalioto asmens sąskaitos, į kurią komisija turi pervesti grąžinamą pradinį įnašą, rekvizitai.

Vokų plėšimas vykdyti 2021 m. sausio 26 d. 14.00 val. nuotoliniu būdu per ZOOM programėlę.