Sena svetainė
Paraiškos finansavimui

ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA SKELBIA NEKILNOJAMOJO TURTO VIEŠĄ NUOMOS KONKURSĄ

ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA SKELBIA NEKILNOJAMOJO TURTO VIEŠĄ NUOMOS KONKURSĄ :

10 metų laikotarpiui, išnuomojamos 367,29 kv. m patalpos, esančios pastate – mokykloje, žymėjimas plane 1C2p (patalpos pažymėtos: ¼ 1-5 (17,07 kv. m iš 68,27 kv. m), 1-6 (21,69 kv. m), 1-8 (42,92 kv. m), 1-9 (46,48 kv. m), 1-12 (65,46 kv. m), ¼ 1-15 (19,15 kv. m iš 76,60 kv. m), ½ P-6 (2,42 kv. m iš 4,83 kv. m), P-7 (59,43 kv. m), P-8 (8,51 kv. m), P-9 (24,76 kv. m), P-10 (40,75 kv. m), P-11 (15,23 kv. m), P-12 (3,42 kv. m)), unikalus Nr. 7388-0003-9017, Kaštonų g. 13, Salų mstl., Kamajų sen., Rokiškio r. sav., bendras pastato plotas – 1584,32 kv. m, (pastatas yra nekilnojamojo kultūros paveldo objekto vertybė – Salų dvaro sodybos rūmai, unikalus kultūros vertybės kodas – 1012 ir priklauso Salų dvaro sodybos kompleksui unikalus kodas – 575)

Turto naudojimo paskirtis – kultūros ir viešo maitinimo.

Pradinis nuompinigių dydis – 0,60 Eur už 1 kv. m mėnesiui.

Nuomininkas, be nuompinigių, kas mėnesį moka visus mokesčius, susijusius su išsinuomotu turtu bei atsiskaito už juos: atsiskaitant už patalpų eksploatacines išlaidas ir komunalinius mokesčiu (vandenį, elektrą ir šildymą) proporcingai naudojamų patalpų plotui pagal Rokiškio rajono savivaldybės administracijos Kamajų seniūnijos teikimas sąskaitas faktūras ir už kitas teikiamas paslaugas tiesiogiai paslaugų tiekėjui.

Dėl papildomos informacijos apie turto apžiūrą kreiptis į Rokiškio rajono savivaldybės administracijos Turto valdymo ir ūkio skyriaus vyriausiąją specialistę Kristiną Tūskienę, tel. Nr. (8 458) 52 306, (8 658) 13231, k.tuskiene@post.rokiskis.lt.

Pradinį įnašą 661,12 Eur pervesti į Rokiškio rajono savivaldybės administracijos a.s. Nr. LT95 7300 0100 0257 7091, „Swedbank“, AB.

Su nekilnojamojo turto nuomos sutarties projektu galima susipažinti http://old.rokiskis.lt/lt/teisine-pagalba/teises-aktai_4684/teises-aktai/6287/p0.html.

Viešas turto nuomos konkursas vykdomas tiesiogiai. Paraiškų dalyvauti konkurse pateikimo terminas – nuo 2021 m. kovo 9 d. 8.00 val. iki 2021 m. kovo 23 d. 18:00 val.

Paraiškos pateikimo vieta: Rokiškio rajono savivaldybės administracija, Respublikos g. 94, Rokiškis, įmesti į pašto dėžutę, esančią šalia klientų aptarnavimo įėjimo, atvykus įteikti paraišką papildomai informuoti Turto valdymo ir ūkio skyriaus vyriausiąją specialistę Kristiną Tūskienę, tel. (8 658) 13231, k.tuskiene@post.rokiskis.lt.

Užklijuotame voke, ant kurio nurodomas konkurso dalyvio pavadinimas, adresas, elektroninis paštas (jeigu konkurso dalyvis jį turi), turto, kurio nuomos konkursas buvo skelbtas, pavadinimas, adresas ir nuoroda „Turto nuomos konkursui“, turi būti pateikti šie dokumentai:

  1. laisvos formos arba Savivaldybės nustatytos formos paraiška, kurioje nurodoma konkurso dalyvio ar jo įgalioto asmens vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas (šie reikalavimai taikomi fiziniams asmenims) arba asmens teisinė forma, pavadinimas, kodas ir buveinės adresas, steigimo dokumentų ar kitų steigimo faktą patvirtinančių dokumentų kopijos (šie reikalavimai taikomi juridiniams asmenims), kontaktinio asmens telefono numeris, elektroninio pašto adresas;
  2. teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas įgaliojimas, jeigu konkurso dalyviui konkurse atstovauja jo įgaliotas asmuo;
  3. pasiūlymas, kuriame nurodytas konkretus turto nuompinigių dydis;
  4. paaiškinimas, kokiam tikslui konkurso dalyvis naudos nuomojamą turtą;
  5. finansų įstaigos išduoto dokumento, patvirtinančio, kad pradinis įnašas sumokėtas, kopija.
  6. konkurso dalyvio ar jo įgalioto asmens sąskaitos, į kurią komisija turi pervesti grąžinamą pradinį įnašą, rekvizitai;
  7. dokumentai, kuriais patvirtinama, kad konkurso dalyvio veikla atitinka viešojo turto nuomos konkurso sąlygose nustatyto pobūdžio veiklą

Vokų plėšimas vykdyti 2021 m. kovo 24 d. 11.00 val. nuotoliniu būdu per ZOOM programėlę.