Sena svetainė
Paraiškos finansavimui

ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA SKELBIA NEKILNOJAMOJO TURTO VIEŠĄ NUOMOS KONKURSĄ

Iki 2021 m. rugsėjo 30 d., išnuomojama 20,27 kv. m patalpas, esančias pastate – administraciniame pastate, žymėjimas plane 1B2p (pažymėtas Nr. 1-7), unikalus Nr. 7397-0013-4014, bendras pastato plotas – 309,09 kv. m, adresu: J. O. Širvydo g. 31, Jūžintai, Rokiškio r. sav.

Turto naudojimo paskirtis – ryšio paslaugoms teikti.

Pradinis nuompinigių dydis – 1,20 Eur už 1 kv. m mėnesiui.

Nuomininkas, be nuompinigių, kas mėnesį moka visus mokesčius, susijusius su išnuomotu turtu: už komunalines paslaugas ir kitas teikiamas paslaugas atsiskaito tiesiogiai su paslaugų tiekėjais.

Dėl papildomos informacijos apie turto apžiūrą kreiptis į Rokiškio rajono savivaldybės administracijos Jūžintų seniūnijos seniūną Vytautą Stakį, tel. Nr. (8 458) 44 224, (8 682) 31 971, v.stakys@post.rokiskis.lt.

Pradinį įnašą 72,97 Eur pervesti į Rokiškio rajono savivaldybės administracijos a.s. Nr. LT95 7300 0100 0257 7091, „Swedbank“, AB.

Su nekilnojamojo turto nuomos sutarties projektu galima susipažinti http://old.rokiskis.lt/lt/teisine-pagalba/teises-aktai_4684/teises-aktai/6196/p20.html  taip pat atvykus teikti voką su paraiška ir kitais dokumentais.

Viešas turto nuomos konkursas vykdomas tiesiogiai. Paraiškų dalyvauti konkurse pateikimo terminas – nuo 2020 m. lapkričio 20 d. 8.00 val. iki 2020 m. gruodžio 4 d. 13:00 val.

Paraiškos pateikimo vieta: Rokiškio rajono savivaldybės administracija, Respublikos g. 94, Rokiškis, Turto valdymo ir ūkio skyriaus vyriausiai specialistei Kristina Tūskienei, tel. Nr. (8 458) 52 306, (8 658) 13 231, [email protected].

Užklijuotame voke, ant kurio nurodomas turto pavadinimas, adresas ir nuoroda „Turto nuomos konkursui“, konkurso dalyvio pavadinimas, adresas, turi būti pateikti šie dokumentai:

  1. Paraiška, kurioje nurodoma konkurso dalyvio ar jo įgalioto asmens vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas (fiziniams asmenims) arba asmens teisinė forma, pavadinimas, kodas ir buveinės adresas, steigimo dokumentų ar kitų steigimo faktą patvirtinančių dokumentų kopijos (juridiniams asmenims), kontaktinio asmens telefono numeris, elektroninio pašto adresas.
  2. Teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas įgaliojimas, jeigu konkurso dalyviui konkurse atstovauja jo įgaliotas asmuo.
  3. Pasiūlymas, kuriame nurodytas konkretus turto nuompinigių dydis.
  4. Paaiškinimas, kokiam tikslui konkurso dalyvis naudos nuomojamą turtą.
  5. Finansų įstaigos išduoto dokumento, patvirtinančio, kad pradinis įnašas sumokėtas, kopija.
  6. Konkurso dalyvio ar jo įgalioto asmens sąskaitos, į kurią komisija turi pervesti grąžinamą pradinį įnašą, rekvizitai.

Vokų plėšimas vyks 2020 m. gruodžio 7 d. 14.00 val. Rokiškio rajono savivaldybėje (Respublikos g. 94, Rokiškis, 302 kab.).