Sena svetainė

ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA SKELBIA NEKILNOJAMOJO TURTO VIEŠĄ NUOMOS KONKURSĄ

ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA SKELBIA NEKILNOJAMOJO TURTO VIEŠĄ NUOMOS KONKURSĄ

5 metų laikotarpiui, nuo 2020 m. spalio 2 d., išnuomojamos 60,10 kv. m patalpos, esančios pastate – autobusų stotis, žymėjimas plane 1T1p (pažymėtas patalpas 1-1 (2,83 kv. m), 1-2 (28,83kv. m), ½ 1-3 (8,18 kv. m iš 16,37 kv. m), 1-4 (17,34 kv. m), 1- 5 (2,92 kv. m)), unikalus Nr. 7395-0015-8010, bendras pastato plotas – 68,29 kv. m., adresas Tekstilininkų g. 3, Juodupės mstl., Rokiškio r. sav.

Turto naudojimo paskirtis – prekybos.

Pradinis nuompinigių dydis – 0,78 Eur už 1 kv. m mėnesiui.

Nuomininkas, be nuompinigių, kas mėnesį moka visus mokesčius, susijusius su išnuomotu turtu: už komunalines paslaugas ir kitas teikiamas paslaugas atsiskaito tiesiogiai su paslaugų tiekėjais.

Papildomos sąlygos – privalo per 1 mėnesį sudaryti sutartis su komunalinių paslaugų tiekėjais.

Dėl papildomos informacijos apie turto apžiūrą kreiptis į Rokiškio rajono savivaldybės administracijos Juodupės seniūnijos seniūno pavaduotoją Zitą Sabataitienę, tel. Nr. (8 458) 57 147, (8 611) 88 568, z.sabataitiene@post.rokiskis.lt.

Pradinį įnašą 140,63 Eur pervesti į Rokiškio rajono savivaldybės administracijos a.s. Nr. LT95 7300 0100 0257 7091, „Swedbank“, AB.

Su nekilnojamojo turto nuomos sutarties projektu galima susipažinti http://old.rokiskis.lt/lt/teisine-pagalba/teises-aktai_4684/teises-aktai/6138/p20.html taip pat atvykus teikti voką su paraiška ir kitais dokumentais.

Viešas turto nuomos konkursas vykdomas tiesiogiai. Paraiškų dalyvauti konkurse pateikimo terminas – nuo 2020 m. rugpjūčio 28 d. 8.00 val. iki 2020 m. rugsėjo 18 d. 13:00 val.

Paraiškos pateikimo vieta: Rokiškio rajono savivaldybės administracija, Respublikos g. 94, Rokiškis, Turto valdymo ir ūkio skyriaus vedėjai Violetai Bieliūnaitei-Vanagienei, tel. Nr. (8 458) 52 306, (8 633) 62 959, v.vanagiene@post.rokiskis.lt.

Užklijuotame voke, ant kurio nurodomas turto pavadinimas, adresas ir nuoroda „Turto nuomos konkursui“, konkurso dalyvio pavadinimas, adresas, turi būti pateikti šie dokumentai:

  1. Paraiška, kurioje nurodoma konkurso dalyvio ar jo įgalioto asmens vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas (fiziniams asmenims) arba asmens teisinė forma, pavadinimas, kodas ir buveinės adresas, steigimo dokumentų ar kitų steigimo faktą patvirtinančių dokumentų kopijos (juridiniams asmenims), kontaktinio asmens telefono numeris, elektroninio pašto adresas.
  2. Teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas įgaliojimas, jeigu konkurso dalyviui konkurse atstovauja jo įgaliotas asmuo.
  3. Pasiūlymas, kuriame nurodytas konkretus turto nuompinigių dydis.
  4. Paaiškinimas, kokiam tikslui konkurso dalyvis naudos nuomojamą turtą.
  5. Finansų įstaigos išduoto dokumento, patvirtinančio, kad pradinis įnašas sumokėtas, kopija.
  6. Konkurso dalyvio ar jo įgalioto asmens sąskaitos, į kurią komisija turi pervesti grąžinamą pradinį įnašą, rekvizitai.

Vokų plėšimas vykdyti 2020 m. rugsėjo 22 d. 11.00 val. Rokiškio rajono savivaldybėje (Respublikos g. 94, Rokiškis, 302 kab.).