Sena svetainė

ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA SKELBIA NEKILNOJAMOJO TURTO VIEŠUS NUOMOS KONKURSUS

ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA SKELBIA NEKILNOJAMOJO TURTO VIEŠUS NUOMOS KONKURSUS

5 metų laikotarpiui išnuomojamos 191,67 kv. m patalpos, esančios pastate – mokykloje, žymėjimas plane 1C2p (pažymėtas patalpas 2-1 (1,87 kv. m), 2-2 (1,11 kv. m), 2-3 (1,9 kv. m), 2-4 (6,08 kv. m), 2-6 (19,69 kv. m), 2-7 (69,30 kv. m), 2-8 (38,90 kv. m), 2-9 (21,55 kv. m), 2-10 (7,28 kv. m), 2-11 (6,89 kv. m), 2-13 (5,5 kv. m), 1/5 1-10 (8,63 kv. m iš 43,13 kv. m), 1/5 1-32 (0,18 kv. m iš 0,9 kv. m), 1/5 1-33 (0,50 kv. m iš 2,48 kv. m), 1/5 1-34 (0,2 kv. m iš 0,99 kv. m), 1/5 1-8 (2,09 kv. m iš 10,45 kv. m)), unikalus Nr. 4400-0110-2429, bendras pastato plotas – 2364,45 kv. m, adresu Sartų g. 19, Kriaunų k., Kriaunų sen., Rokiškio r. sav.

Turto naudojimo paskirtis – viešo maitinimo paslaugoms teikti.

Pradinis nuompinigių dydis – 0,51 Eur už 1 kv. m mėnesiui.

Kartu su nekilnojamu turtu išnuomojamas ilgalaikis ir trumpalaikis kilnojamas turtas pagal sąrašą (su turto sąrašu galima susipažinti http://old.rokiskis.lt/lt/teisine-pagalba/teises-aktai_4684/teises-aktai/6111/p20.html taip pat atvykus teikti voką su paraiška ir kitais dokumentais), kilnojamo turto nuomos kaina – 45,03 Eur per mėnesį .

Nuomininkas, be nuompinigių, kas mėnesį moka visus mokesčius, susijusius su išnuomotu turtu:

  1. pagal Rokiškio rajono savivaldybės administracijos Kriaunų seniūnijos teikiamas sąskaitas faktūras:

1.1. už šildymą ir vandenį proporcingai naudojamų patalpų plotui;

1.2. už elektrą atsiskaito remiantis tarpinių skaitiklių parodymais;

  1. už kitas teikiamas paslaugas atsiskaito tiesiogiai su paslaugų tiekėjais.

Dėl papildomos informacijos apie turto apžiūrą kreiptis į Rokiškio rajono savivaldybės administracijos turto valdymo ir ūkio skyriaus vyriausiąją specialistę Kristiną Tūskienę, tel. Nr. (8 458) 52 306, (8 658) 13231, k.tuskiene@post.rokiskis.lt.

Pradinį įnašą 428,35 Eur pervesti į Rokiškio rajono savivaldybės administracijos a.s. Nr. LT95 7300 0100 0257 7091, „Swedbank“, AB.

Su nekilnojamojo turto nuomos sutarties projektu galima susipažinti http://old.rokiskis.lt/lt/teisine-pagalba/teises-aktai_4684/teises-aktai/6111/p20.html taip pat atvykus teikti voką su paraiška ir kitais dokumentais.

Viešas turto nuomos konkursas vykdomas tiesiogiai. Paraiškų dalyvauti konkurse pateikimo terminas – nuo 2020 m. liepos 14 d. 8.00 val. iki 2020 m. liepos 28 d. 18:00 val.

Paraiškos pateikimo vieta: Rokiškio rajono savivaldybės administracija, Respublikos g. 94, Rokiškis, Turto valdymo ir ūkio skyriaus vyriausioji specialistė Kristina Tūskienė, tel. Nr. (8 458) 52 306, (8 658) 13231, k.tuskiene@post.rokiskis.lt.

Užklijuotame voke, ant kurio nurodomas turto pavadinimas, adresas ir nuoroda „Turto nuomos konkursui“, konkurso dalyvio pavadinimas, adresas, turi būti pateikti šie dokumentai:

  1. Paraiška, kurioje nurodoma konkurso dalyvio ar jo įgalioto asmens vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas (fiziniams asmenims) arba asmens teisinė forma, pavadinimas, kodas ir buveinės adresas, steigimo dokumentų ar kitų steigimo faktą patvirtinančių dokumentų kopijos (juridiniams asmenims), kontaktinio asmens telefono numeris, elektroninio pašto adresas.
  2. Teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas įgaliojimas, jeigu konkurso dalyviui konkurse atstovauja jo įgaliotas asmuo.
  3. Pasiūlymas, kuriame nurodytas konkretus turto nuompinigių dydis.
  4. Paaiškinimas, kokiam tikslui konkurso dalyvis naudos nuomojamą turtą.
  5. Finansų įstaigos išduoto dokumento, patvirtinančio, kad pradinis įnašas sumokėtas, kopija.
  6. Konkurso dalyvio ar jo įgalioto asmens sąskaitos, į kurią komisija turi pervesti grąžinamą pradinį įnašą, rekvizitai.

Vokų plėšimas vyks 2020 m. liepos 29 d. 11.00 val. Rokiškio rajono savivaldybėje (Respublikos g. 94, Rokiškis, 302 kab.).