Sena svetainė
Paraiškos finansavimui

Veiklą pradėjo naujos kartos EUROPE DIRECT tinklas

Gegužės mėn. devyniuose Lietuvos miestuose veiklą pradėjo naujos kartos informacijos centrai „Europe Direct“. Jie veikia Kaune, Klaipėdoje, Marijampolėje, Panevėžyje, Šiauliuose, Tauragėje, Telšiuose, Utenoje ir Visagine. Europos Sąjungoje veiklą vykdo 424 tokie informacijos centrai.

Šie centrai pristatys Europos Sąjungą, jos politiką ir vertybes visuose Europos kampeliuose. Jie padės palaikyti svarbų ES institucijų ir piliečių ryšį ir atskleisti, kaip Europa kovoja su COVID-19 pandemija, kaip, įgyvendindama programą „NextGenerationEU“ ir siekdama žaliosios ir skaitmeninės pertvarkos, skatina ekonomikos atsigavimą. Naujasis „Europe Direct“ tinklas reguliariai teiks objektyvią informaciją Europos klausimais ir kartu diskutuos su piliečiais apie Europos Sąjungos padėtį ir ateitį.

„Europe Direct“ centrų vaidmuo ir įgaliojimai buvo modernizuoti, atsižvelgiant į ankstesnes kartas. Naujos kartos centrai organizuos piliečių dialogus bei įvairius dalyvaujamuosius renginius, kaip antai Konferencija dėl Europos ateities, ir prisidės prie Europos viešosios erdvės plėtojimo. Jie teiks vietos žiniasklaidai aktualią informaciją apie ES politiką ir prioritetus, įtrauks ją į savo veiklą ir padės Europos Komisijai stebėti su ES politika susijusius vietos aspektus. Naujieji centrai taip pat skatins aktyvų Europos pilietiškumą mokyklose ir koordinuos veiklą su kitais ES tinklais regionuose ir vietiniais komunikacijos partneriais, taip užtikrinant lengvesnę prieigą prie informacijos piliečiams, organizacijoms bei įmonėms.

Lietuvoje veikiantys informacijos centrai „Europe Direct“ glaudžiai bendradarbiauja su Europos Komisijos atstovybe Lietuvoje ir Europos Parlamento biuru Lietuvoje.

Informacijos centrų „Europe Direct“ veikla joje dalyvaujantiems piliečiams yra nemokama.

Šiame puslapyje https://eudirect.lt/ esančiame interaktyviame žemėlapyje galite susirasti Jums artimiausią „Europe Direct“ centrą Lietuvoje.

EUROPE DIRECT Panevėžys dirba Panevėžio apskrityje, įsikūręs Panevėžyje, Savanorių a. 12, susisiekti galite telefonu +370 61808934, e. paštu alinamiss@gmail.com. Primename, kad į jūsų klausimus apie Europos Sąjungą telefonu ir e. paštu atsako „Europe Direct“ kontaktinis centras, darbuotojai gimtosios kalbos lygiu kalba visomis 24 oficialiomis ES kalbomis. Iš ES šalies skambinkite telefonu 00 800 6 7 8 9 10 11, skambučiai nemokami. Iš ES nepriklausančios šalies skambinkite telefonu 00 32 22 99 96 96, skambučiai apmokestinami standartiniu tarptautiniu tarifu. Raštišką užklausą pateikite internetu https://europa.eu/european-union/contact/write-to-us_lt bet kuria oficialiąja ES kalba, paprastai atsakymas gaunamas per tris darbo dienas. Atsakymus į klausimus apie piliečių teises ES, o kai kuriais atvejais – teisinių patarimų apie teisių taikymą galite gauti svetainėje „Jūsų Europa“.