Sena svetainė
Paraiškos finansavimui

Tarybos posėdis 2018-04-27 NR-TP-5

Sorry, there are no polls available at the moment.
Pavadinimas Tarybos posėdis
Numeris TP-5
Data 2018-04-27
Pirmininkas Antanas Vagonis
Sekretorius Genutė Gavėnienė
Būsena Baigta
  1. DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO DARBOTVARKĖS TVIRTINIMO (Antanas Vagonis) -Įtrauktas

2. DĖL SLAPTO BALSAVIMO BALSŲ SKAIČIAVIMO KOMISIJOS IŠRINKIMO (Antanas Vagonis) -Įtrauktas

3. DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS MERO PAVADUOTOJO SKYRIMO SLAPTO BALSAVIMO BIULETENIO PAVYZDŽIO PATVIRTINIMO (Antanas Vagonis) -Įtrauktas

4. DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS MERO PAVADUOTOJO SKYRIMO (Antanas Vagonis) -Įtrauktas

5. DĖL SLAPTO BALSAVIMO BALSŲ SKAIČIAVIMO KOMISIJOS IŠRINKIMO (Antanas Vagonis) -Įtrauktas

6. DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS SKYRIMO SLAPTO BALSAVIMO BIULETENIO PAVYZDŽIO PATVIRTINIMO (Antanas Vagonis) -Įtrauktas

7. DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS SKYRIMO (Antanas Vagonis) -Įtrauktas

8. DĖL PRITARIMO ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS PRIEŠGAISRINĖS TARNYBOS VIRŠININKO 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Remigijus Sunklodas) -Įtrauktas

9. DĖL PRITARIMO AKCINĖS BENDROVĖS „ROKIŠKIO KOMUNALININKAS“ 2017 METŲ DIREKTORIAUS VEIKLOS ATASKAITAI (Gintautas Rekerta) -Įtrauktas

10. DĖL PRITARIMO UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ROKIŠKIO AUTOBUSŲ PARKAS“ 2017 METŲ DIREKTORIAUS VEIKLOS ATASKAITAI (Virginijus Matulka) -Įtrauktas

11. DĖL PRITARIMO UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ROKIŠKIO VANDENYS“ 2017 METŲ DIREKTORIAUS VEIKLOS ATASKAITAI (Leonas Butėnas) -Įtrauktas

12. DĖL PRITARIMO AKCINĖS BENDROVĖS ROKIŠKIO BUTŲ ŪKIO 2017 METŲ DIREKTORIAUS VEIKLOS ATASKAITAI (Vladas Janulis) -Įtrauktas

13. DĖL PRITARIMO VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS JUODUPĖS KOMUNALINIO ŪKIO 2017 METŲ DIREKTORIAUS VEIKLOS ATASKAITAI (Rimantas Kirstukas) -Įtrauktas

14. DĖL PRITARIMO VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ROKIŠKIO PSICHIKOS SVEIKATOS CENTRO DIREKTORIAUS 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Saulius Jasiulevičius) -Įtrauktas

15. DĖL PRITARIMO VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ROKIŠKIO RAJONO LIGONINĖS DIREKTORIAUS 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Ramunė Markevičienė) -Įtrauktas

16. DĖL PRITARIMO 2017 METŲ VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ROKIŠKIO PIRMINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO DIREKTORIAUS VEIKLOS ATASKAITAI (Zita Kapušinskienė) -Įtrauktas

17. DĖL PRITARIMO ROKIŠKIO SOCIALINĖS PARAMOS CENTRO DIREKTORIAUS 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Deimantė Talačkienė) -Įtrauktas

18. DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2016 M. VISUOMENĖS SVEIKATOS STEBĖSENOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO (Agnė Šapokaitė) -Įtrauktas

19. DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDRUOMENĖS SVEIKATOS TARYBOS 2017 METŲ VEIKLOS ATSKAITOS PATVIRTINIMO (Agnė Šapokaitė) -Įtrauktas

20. DĖL PRITARIMO ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIAUS 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Agnė Šapokaitė) -Įtrauktas

21. DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2018 METŲ SĄMATOS PATVIRTINIMO (Agnė Šapokaitė) -Įtrauktas

22. DĖL PRITARIMO ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VYKDOMŲ VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS FUNKCIJŲ ĮGYVENDINIMO 2017 METŲ ATASKAITAI (Vitalis Giedrikas) -Įtrauktas

23. DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠŲJŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ 2018 METŲ SIEKTINŲ VEIKLOS UŽDUOČIŲ PATVIRTINIMO (Vitalis Giedrikas) -Įtrauktas

24. DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠŲJŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ VADOVŲ MĖNESINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS IR KINTAMOSIOS DALIES DYDŽIO NUSTATYMO (Vitalis Giedrikas) -Įtrauktas

25. DĖL PRITARIMO VIENKARTINĖS SOCIALINĖS PARAMOS TEIKIMO KOMISIJOS 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Zita Čaplikienė) -Įtrauktas

26. DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLANO PATVIRTINIMO (Zita Čaplikienė) -Įtrauktas

27. DĖL VIENKARTINĖS PINIGINĖS PARAMOS SKYRIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTININMO (Zita Čaplikienė) -Įtrauktas

28. DĖL ROKIŠKIO RAJONO STRATEGINIO PLĖTROS PLANO IKI 2022 M. PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO UŽ 2017 M. ATASKAITOS PATVIRTINIMO (Vilma Mečiukonienė) -Įtrauktas

29. DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. RUGSĖJO 26 D. SPRENDIMO NR. TS-159 „DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO PLANAVIMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO IR ROKIŠKIO RAJONO STRATEGINIO PLĖTROS PLANO IKI 2022 METŲ PATVIRTINIMO“ DALINIO (Vilma Mečiukonienė) -Įtrauktas

30. DĖL PRITARIMO ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2017-2019 M. STRATEGINIO VEIKLOS PLANO 2017 METŲ ATASKAITAI (Jurgita Blaževičiūtė) -Įtrauktas

31. DĖL PRITARIMO ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ANTIKORUPCIJOS KOMISIJOS 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Stasys Meliūnas) -Įtrauktas

32. DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2016-2019 METŲ PROGRAMOS PRIEMONIŲ PLANO ĮGYVENDINIMO 2017 METŲ ATASKAITOS PATVIRTINIMO (Rūta Dilienė) -Įtrauktas

33. DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. KOVO 31 D. SPRENDIMO NR. TS-72 ,,DĖL VIETOS VALDŽIOS SEKTORIAUS ATSTOVAVIMO ROKIŠKIO RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS VALDYBOJE“ DALINIO PAKEITIMO (Sigitas Kirlys) -Įtrauktas

34. DĖL STATYBOS IR INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS SKYRIAUS STATYBOS OBJEKTŲ 2018 METAMS SĄRAŠO PATVIRTINIMO (Aušra Vingelienė) -Įtrauktas

35. DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBAI TEIKIAMŲ DERINTI AB „PANEVĖŽIO ENERGIJA“ 2016 METŲ FAKTINIŲ INVESTICIJŲ IR 2017–2018 METŲ PLANUOJAMŲ INVESTICIJŲ ROKIŠKIO ŠILUMOS TINKLŲ RAJONE PATIKSLINIMO (Aušra Vingelienė) -Įtrauktas

36. DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. LIEPOS 26 D. SPRENDIMO NR. TS-9.194 „DĖL ENERGINIO EFEKTYVUMO DIDINIMO ROKIŠKIO RAJONO DAUGIABUČIUOSE NAMUOSE PROGRAMOS PATVIRTINIMO” PROGRAMOS PRIEDO PAPILDYMO (Aušra Vingelienė) -Įtrauktas

37. DĖL KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS FINANSAVIMO LĖŠOMIS FINANSUOJAMŲ VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ (GATVIŲ) TIESIMO, REKONSTRAVIMO, TAISYMO (REMONTO), PRIEŽIŪROS IR SAUGAUS EISMO SĄLYGŲ UŽTIKRINIMO 2018 METAIS OBJEKTŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO (Augustinas Blažys) -Įtrauktas

38. DĖL PREKYBOS IR PASLAUGŲ TEIKIMO VIEŠOSIOSE VIETOSE ROKIŠKIO MIESTE SCHEMOS PATVIRTINIMO (Ingrida Trumpaitė) -Įtrauktas

39. DĖL BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS ROKIŠKIO BASEINO STEIGIMO (Regina Strumskienė) -Įtrauktas

40. DĖL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PASLAUGŲ TEIKIMO ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE 2018 METŲ LIEPOS IR RUGPJŪČIO MĖNESIAIS (Aurimas Laužadis) -Įtrauktas

41. DĖL ROKIŠKIO RAJONO KŪNO KULTŪROS IR SPORTO CENTRO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (Aurimas Laužadis) – Įtrauktas

42. DĖL ROKIŠKIO R. PANDĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS REORGANIZAVIMO (Aurimas Laužadis) – Įtrauktas

43. DĖL ROKIŠKIO SENAMIESČIO PROGIMNAZIJOS STRUKTŪROS PERTVARKYMO (Aurimas Laužadis) – Įtrauktas

44. DĖL PAVEDIMO LAIKINAI EITI ROKIŠKIO R. JŪŽINTŲ JUOZO OTTO ŠIRVYDO PAGRINDINĖS MOKYKLOS DIREKTORIAUS PAREIGAS (Aurimas Laužadis) – Įtrauktas

45. DĖL NERINGOS RAGELIENĖS SKYRIMO Į ROKIŠKIO R. OBELIŲ GIMNAZIJOS DIREKTORĖS PAREIGAS (Aurimas Laužadis) – Įtrauktas

46. DĖL ĮGALIOJIMŲ SUTEIKIMO ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS MERUI (Aurimas Laužadis) – Įtrauktas

47. DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. KOVO 5 D. SPRENDIMO NR. TS-35 „DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO 2018 METAMS PATVIRTINIMO“ PATIKSLINIMO (Reda Dūdienė) – Įtrauktas

48. DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS STRUKTŪROS PATVIRTINIMO (Danguolė Kondratenkienė) – Įtrauktas

49. DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. GRUODŽIO 28 D. SPRENDIMO NR. TS-205 „DĖL ĮGALIOJIMŲ SUTEIKIMO ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS MERUI“ PANAIKINIMO (Stasys Meliūnas) – Įtrauktas

50. DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. GEGUŽĖS 8 D. SPRENDIMO NR. TS-126 „DĖL MERO POLITINIO (ASMENINIO) PASITIKĖJIMO VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO“ PAKETIMO (Regina Strumskienė) – Įtrauktas

51. DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. GEGUŽĖS 8 D. SPRENDIMO NR. TS-126 „DĖL MERO POLITINIO (ASMENINIO) PASITIKĖJIMO VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO“ PANAIKINIMO (Stasys Meliūnas) – Įtrauktas

52. DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS MERO ANTANO VAGONIO SIUNTIMO Į KOMANDIRUOTĘ (Regina Strumskienė) – Įtrauktas

53. KREIPIMASIS Į ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARIUS (Algis Čepulis) – Įtrauktas

54. SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARIŲ PAKLAUSIMAI IR PASISAKYMAI, LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO NARIŲ PASISAKYMAI – Įtrauktas