Sena svetainė
Paraiškos finansavimui

Tarybos posėdis 2018-05-25 NR-TP-6

Pavadinimas Tarybos posėdis
Numeris TP-6
Data 2018-05-25
Pirmininkas Antanas Vagonis
Sekretorius Genovaitė Gavėnienė
Būsena Baigta
  1. DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO DARBOTVARKĖS TVIRTINIMO (Antanas Vagonis) -Įtrauktas

2. DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KONTROLĖS KOMITETO SUDARYMO (Antanas Vagonis) -Įtrauktas

3. DĖL ROKIŠKIS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. KOVO 27 D. SPRENDIMO NR. TS-102 „DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKOS REGLAMENTO PATVIRTINIMO“ DALINIO PAKEITIMO (Regina Strumskienė) -Įtrauktas

4. DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS ETIKOS KOMISIJOS SUDARYMO (Rūta Dilienė) -Įtrauktas

5. DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS ANTIKORUPCIJOS KOMISIJOS SUDARYMO (Rūta Dilienė) -Įtrauktas

6. DĖL PRITARIMO ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS IR PANEVĖŽIO KOLEGIJOS BENDRADARBIAVIMO SUTARČIAI (Rūta Dilienė) -Įtrauktas

7. DĖL ŽEMĖS MOKESČIO TARIFO NUSTATYMO IR NEAPMOKESTINAMŲ ŽEMĖS SKLYPŲ DYDŽIŲ 2019 METAMS (Reda Dūdienė) -Įtrauktas

8. DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO TARIFŲ NUSTATYMO 2019 METAMS (Reda Dūdienė) -Įtrauktas

9. DĖL DIDŽIAUSIO LEISTINO VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ PAREIGYBIŲ IR DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, SKAIČIAUS ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOJE NUSTATYMO (Reda Dūdienė) -Įtrauktas

10. DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017M. LAPKRIČIO 30 D. SPRENDIMO Nr. TS-195 „DĖL DIDŽIAUSIO LEISTINO DARBUOTOJŲ SKAIČIAUS PATVIRTINIMO ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖSE ĮSTAIGOSE“ DALINIO PAKEITIMO (Reda Dūdienė) -Įtrauktas

11. DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. KOVO 31 D. SPRENDIMO NR. TS-58 „DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS SMULKAUS IR VIDUTINIO VERSLO PLĖTROS PROGRAMOS VERTINIMO KOMISIJOS PATVIRTINIMO“ DALINIO PAKEITIMO (Vilma Mečiukonienė) -Įtrauktas

12. DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. RUGPJŪČIO 28 D. SPRENDIMO NR. TS-185 „DĖL ROKIŠKIO RAJONO VERSLO PLĖTROS KOMISIJOS PATVIRTINIMO“ DALINIO PAKEITIMO (Vilma Mečiukonienė) -Įtrauktas

13. DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS IR ROKIŠKIO MIESTO TERITORIJOS BENDRŲJŲ PLANŲ SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO STEBĖSENOS 2008-2017 M. ATASKAITŲ APROBAVIMO (Danguolė Dagienė) -Įtrauktas

14. DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. KOVO 31 D. SPRENDIMO NR. TS-72 ,,DĖL VIETOS VALDŽIOS SEKTORIAUS ATSTOVAVIMO ROKIŠKIO RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS VALDYBOJE“ DALINIO PAKEITIMO (Jolanta Jasiūnienė) -Įtrauktas

15. DĖL 2018-2019 MOKSLO METŲ PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO MODELIŲ ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE PATVIRTINIMO (Aurimas Laužadis) -Įtrauktas

16. DĖL ROKIŠKIO R. PANEMUNĖLIO UNIVERSALAUS DAUGIAFUNKCIO CENTRO REORGANIZAVIMO (Aurimas Laužadis) -Įtrauktas

17. DĖL ROKIŠKIO R. PANEMUNĖLIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS STRUKTŪROS PERTVARKYMO (Aurimas Laužadis) -Įtrauktas

18. DĖL ROKIŠKIO R. KRIAUNŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS REORGANIZAVIMO (Aurimas Laužadis) -Įtrauktas

19. DĖL ROKIŠKIO RAJONO JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS (Inga Tidikienė) – Įtrauktas

20. DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBOS 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS (Raimonda Stankevičiūtė–Vilimienė) – Įtrauktas

21. DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (Zita Čaplikienė) – Įtrauktas

22. DĖL FINANSINĖS PARAMOS DAUGIAVAIKĖMS ŠEIMOMS IR GLOBĖJAMS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (Zita Čaplikienė) – Įtrauktas

23. DĖL PRITARIMO ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS ŠEIMOS TARYBOS 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Jolita Kalačiovienė) – Įtrauktas

24. DĖL SKEMŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ BAZINIŲ KAINŲ NUSTATYMO (Dovilė Pučinskienė) – Įtrauktas

25. INFORMACIJA APIE VYRIAUSYBĖS ATSTOVO PANEVĖŽIO APSKRITYJE 2018 M. GEGUŽĖS 4 D. TEIKIMĄ ,,DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTO 219 PUNKTO PAKEITIMO“ (Regina Strumskienė) – Įtrauktas

26. INFORMACIJA APIE PRIVAČIOS MOKYKLOS STEIGIMĄ (Ieva Kilienė) – Įtrauktas