Sena svetainė
Paraiškos finansavimui

Tarybos posėdis 2018-06-29 NR-TP-7

Pavadinimas Tarybos posėdis
Numeris TP-7
Data 2018-06-29
Pirmininkas Antanas Vagonis
Sekretorius Genovaitė Gavėnienė
Būsena Baigta
  1. DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO DARBOTVARKĖS TVIRTINIMO (Antanas Vagonis) -Įtrauktas

2. DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KONTROLĖS KOMITETO SUDARYMO (Antanas Vagonis) -Įtrauktas

3. DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 METŲ II PUSMEČIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO (Antanas Vagonis) -Įtrauktas

4. DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORĖS PAVADAVIMO (Daiva Jasiūnienė) -Įtrauktas

5. DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS STRUKTŪROS PATVIRTINIMO (Daiva Jasiūnienė) -Įtrauktas

6. DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. LAPKRIČIO 30 D. SPRENDIMO NR. TS-193 „DĖL GAISRINIŲ GELBĖJIMO AUTOMOBILIŲ PARKO IR GAISRINĖS GELBĖJIMO ĮRANGOS ATNAUJINIMO ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS PRIEŠGAISRINĖJE TARNYBOJE 2018-2023 METŲ PROGRAMO (Remigijus Sunklodas) -Įtrauktas

7. DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. GEGUŽĖS 8 D. SPRENDIMO NR. TS-135 „DĖL ATSTOVŲ Į PANEVĖŽIO REGIONO PLĖTROS TARYBĄ DELEGAVIMO“ DALINIO PAKEITIMO (Jurgita Blaževičiūtė) -Įtrauktas

8. DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. SAUSIO 23 D. SPRENDIMO NR. TS-11 „DĖL ROKIŠKIO RAJONO STRATEGINIO PLANAVIMO KOMISIJOS SUDARYMO“ DALINIO PAKEITIMO (Gražina Švanienė) -Įtrauktas

9. DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. BALANDŽIO 27 D. SPRENDIMO NR. TS-126 „DĖL STATYBOS IR INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS SKYRIAUS STATYBOS OBJEKTŲ 2018 METAMS SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ DALINIO PAKEITIMO (Vida Paukštienė) -Įtrauktas

10. DĖL PREKYBOS IR PASLAUGŲ TEIKIMO ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOSE VIETOSE DOKUMENTŲ PATVIRTINIMO (Ingrida Trumpaitė) -Įtrauktas

11. DĖL VIETOS GYVENTOJŲ APKLAUSOS, RENGIANT ROKIŠKIO MIESTO TERITORIJOS ADMINISTRACINĖS RIBOS KEITIMO PLANĄ, REZULTATŲ PATVIRTINIMO (Ingrida Trumpaitė) -Įtrauktas

12. DĖL VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO ADMINISTRAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (Violeta Bieliūnaitė-Vanagienė) -Įtrauktas

13. DĖL VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO TARIFŲ IR TAIKOMŲ LENGVATŲ PATVIRTINIMO (Violeta Bieliūnaitė-Vanagienė) -Įtrauktas

14. DĖL FIKSUOTŲ PAJAMŲ MOKESČIO DYDŽIŲ IR LENGVATŲ, TAIKOMŲ ĮSIGYJANT VERSLO LIUDIJIMUS 2019 METAMS NUSTATYMO (Violeta Bieliūnaitė-Vanagienė) -Įtrauktas

15. DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTŲ IR SOCIALINIŲ BŪSTŲ NUOMOS MOKESČIO DYDŽIO PATVIRTINIMO (Violeta Bieliūnaitė-Vanagienė) -Įtrauktas

16. DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010 M. BALANDŽIO 30 D. SPRENDIMO NR. TS-5.81 „DĖL PATALPŲ PERDAVIMO PAGAL PANAUDOS SUTARTĮ“ DALINIO PAKEITIMO (Violeta Bieliūnaitė-Vanagienė) -Įtrauktas

17. DĖL STASĖS IDIENĖS ATLEIDIMO IŠ ROKIŠKIO R. KRIAUNŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS DIREKTORĖS PAREIGŲ (Rita Elmonienė) -Įtrauktas

18. DĖL LAIMOS SAMUILOVIENĖS ATLEIDIMO IŠ ROKIŠKIO R. PANEMUNĖLIO UNIVERSALAUS DAUGIAFUNKCIO CENTRO DIREKTORĖS PAREIGŲ (Rita Elmonienė) -Įtrauktas

19. DĖL DAINOROS MINEIKIENĖS ATLEIDIMO IŠ ROKIŠKIO R. KAVOLIŠKIO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORĖS PAREIGŲ (Rita Elmonienė) -Įtrauktas

20. DĖL DAINOROS MINEIKIENĖS SKYRIMO Į ROKIŠKIO R. JUODUPĖS GIMNAZIJOS DIREKTORĖS PAREIGAS (Rita Elmonienė) -Įtrauktas

21. DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ VADOVŲ 2018 METŲ UŽDUOČIŲ NUSTATYMO (Rita Elmonienė) -Įtrauktas

22. DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (Rita Elmonienė) -Įtrauktas

23. DĖL ROKIŠKIO R. PANEMUNĖLIO MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (Rita Elmonienė) -Įtrauktas

24. ,,DĖL NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR BENDRUOMENINĖS VEIKLOS STIPRINIMO 2017-2019 METŲ VEIKSMŲ PLANO ĮGYVENDINIMO 2.3. PRIEMONĖS „REMTI BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ SAVIVALDYBĖSE“ ĮGYVENDINIMO ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖJE APRAŠO PATVIRTINIMO (Jolanta Jasiūnienė) – Įtrauktas

25. DĖL EKSPERTO DELEGAVIMO Į PANEVĖŽIO REGIONINĘ KULTŪROS TARYBĄ (Petras Blaževičius) – Įtrauktas

26. DĖL PAVEDIMO ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBAI ATLIKTI VEIKLOS PLANE NENUMATYTĄ VEIKLOS AUDITĄ (Stasys Meliūnas) – Įtrauktas

27. DĖL KREIPIMOSI Į LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĘ (Stasys Meliūnas) – Įtrauktas

28. DĖL LEIDIMO DIRBTI AR SUSIPAŽINTI SU ĮSLAPTINTA INFORMACIJA, ŽYMIMA SLAPTUMO ŽYMA ,,SLAPTAI”, IŠDAVIMO ADMINISTRACIJOS DIREKTOREI NATAŠAI ALEKSIEJEVAI (Daiva Jasiūnienė) – Įtrauktas

29. DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJOS DANGUOLĖS KONDRATENKIENĖS ATLEIDIMO IŠ PAREIGŲ (Daiva Jasiūnienė) – Įtrauktas

30. SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARIŲ PAKLAUSIMAI IR PASISAKYMAI, LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO NARIŲ PASISAKYMAI – Įtrauktas