Sena svetainė
Paraiškos finansavimui

Tarybos posėdis 2018-09-28 NR-TP-9

Pavadinimas Tarybos posėdis
Numeris TP-9
Data 2018-09-28
Pirmininkas Antanas Vagonis
Sekretorius Genovaitė Gavėnienė
Būsena Baigta
  1. DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO DARBOTVARKĖS TVIRTINIMO (Stanislovas Dambrauskas) – Įtrauktas

2. DĖL PRITARIMO VYKDYTI PROJEKTĄ „VŠĮ ROKIŠKIO PIRMINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO VEIKLOS EFEKTYVUMO DIDINIMAS, GERINANT TEIKIAMŲ PASLAUGŲ KOKYBĘ IR PRIEINAMUMĄ“ IR IŠ DALIES JĮ FINANSUOTI (Danguolė Kondratenkienė) -Įtrauktas

3. DĖL PRITARIMO VYKDYTI PROJEKTĄ „PRIKLAUSOMYBĖS NUO OPIOIDŲ PAKAITINIO GYDYMO KABINETO ĮRENGIMAS VŠĮ ROKIŠKIO PSICHIKOS SVEIKATOS CENTRE“ IR IŠ DALIES JĮ FINANSUOTI (Saulius Jasiulevičius) -Įtrauktas

4. DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. BALANDŽIO 27 D. SPRENDIMO Nr. TS-117 „DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠŲJŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ VADOVŲ MĖNESINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS IR KINTAMOSIOS DALIES DYDŽIO NUSTATYMO“ DALINIO PA (Vitalis Giedrikas) -Įtrauktas

5. DĖL PRITARIMO PROJEKTAMS PAGAL PRIEMONĘ „ATSINAUJINANČIŲ ENERGIJOS IŠTEKLIŲ (SAULĖS, VĖJO, GEOTERMINĖS ENERGIJOS AR KITŲ, IŠSKYRUS BIOKURO) PANAUDOJIMAS VISUOMENINĖS IR GYVENAMOSIOS (ĮVAIRIŲ SOCIALINIŲ GRUPIŲ ASMENIMS) PASKIRTIES PASTATUOSE“, JŲ FINA (Gražina Švanienė) -Įtrauktas

6. DĖL PRITARIMO PANEVĖŽIO REGIONO INTEGRUOTOS TERITORIJŲ VYSTYMO PROGRAMOS PAKEITIMO PROJEKTUI (Jurgita Blaževičiūtė) -Įtrauktas

7. DĖL BUTŲ PIRKIMO ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIO BŪSTO FONDUI PLĖTOTI ĮGYVENDINANT PROJEKTĄ „SOCIALINIO BŪSTO FONDO PLĖTRA ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖJE“ (Vida Gindvilienė) -Įtrauktas

8. DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO KRIAUNŲ KAIMO BENDRUOMENEI VALDYTI IR NAUDOTI PANAUDOS PAGRINDAIS (Giedrius Mikalkevičius) -Įtrauktas

9. DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO PANEMUNĖLIO MIESTELIO BENDRUOMENEI VALDYTI IR NAUDOTI PANAUDOS PAGRINDAIS (Giedrius Mikalkevičius) -Įtrauktas

10. DĖL TURTO PERDAVIMO VALDYTI PATIKĖJIMO TEISE ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJAI (Giedrius Mikalkevičius) -Įtrauktas

11. DĖL LEIDIMO IŠNUOMOTI ROKIŠKIO BASEINE ESANČIAS PATALPAS VIEŠOJO KONKURSO BŪDU (Giedrius Mikalkevičius) -Įtrauktas

12. DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLIUOJAMŲ BENDROVIŲ PASIEKTŲ VEIKLOS TIKSLŲ VERTINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (Giedrius Mikalkevičius) -Įtrauktas

13. DĖL LEIDIMO IŠNUOMOTI PATALPAS VIEŠOJO KONKURSO BŪDU (Giedrius Mikalkevičius) -Įtrauktas

14. DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. BALANDŽIO 27 D. SPRENDIMO NR. TS-126 „DĖL STATYBOS IR INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS SKYRIAUS STATYBOS OBJEKTŲ 2018 METAMS SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAPILDYMO (Vida Paukštienė) -Įtrauktas

15. DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (Aurimas Laužadis) -Įtrauktas

16. DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. KOVO 23 D. SPRENDIMO NR. TS-73 „DĖL PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ IR KLASIŲ KOMPLEKTŲ SKAIČIAUS 2018–2019 MOKSLO METAMS ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE“ DALINIO PAKEITIMO (Aurimas Laužadis) -Įtrauktas

17. DĖL PRITARIMO PASIRAŠYTI BENDRADARBIAVIMO SUTARTĮ, KURIANT REGIONINĮ GAMTOS MOKSLŲ, TECHNOLOGIJŲ, INŽINERIJOS, MATEMATIKOS TYRIMŲ IR EKSPERIMENTINĖS VEIKLOS ATVIROS PRIEIGOS CENTRĄ PANEVĖŽIO APSKRITIES TERITORIJOJE (Aurimas Laužadis) -Įtrauktas

18. DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS JUOZO KELIUOČIO VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS AUGUSTINAVOS FILIALO UŽDARYMO (Aurimas Laužadis) -Įtrauktas

19. DĖL DIDŽIAUSIO LEISTINO DARBUOTOJŲ PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS PATVIRTINIMO ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖSE ĮSTAIGOSE (Reda Dūdienė) -Įtrauktas

20. DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. KOVO 5 D. SPRENDIMO NR. TS-35 „DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO 2018 METAMS PATVIRTINIMO“ PATIKSLINIMO (Reda Dūdienė) -Įtrauktas

21. DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBEI SKIRTŲ VALSTYBĖS BIUDŽETO MOKYMO LĖŠŲ PASKIRSTYMO, PERSKIRSTYMO IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (Reda Dūdienė) -Įtrauktas

22. DĖL ROKIŠKIO BASEINO TEIKIAMŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ IR ĮKAINIŲ PATVIRTINIMO (Vitalijus Jocys) -Įtrauktas

23. DĖL PAVADINIMO PANDĖLIO SENIŪNIJOS PANDĖLIO KAIMO GATVEI SUTEIKIMO (Gediminas Kriovė) -Įtrauktas

24. DĖL PAVADINIMO ROKIŠKIO MIESTO GATVEI SUTEIKIMO IR SPORTO GATVĖS PRATĘSIMO (Egidijus Žaliauskas) -Įtrauktas

25. DĖL KAPAVIETĖS PRIPAŽINIMO NEPRIŽIŪRIMA IR KAPAVIETĖS (KAPO) IDENTIFIKAVIMO ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (Ingrida Trumpaitė) -Įtrauktas

26. DĖL PAVEDIMO ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBAI ATLIKTI VEIKLOS PLANE NENUMATYTĄ AKCINĖS BENDROVĖS ROKIŠKIO BUTŲ ŪKIO VEIKLOS AUDITĄ (Dijana Meškauskienė) -Įtrauktas

27. DĖL PAVEDIMO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBAI ATLIKTI VEIKLOS PLANE NENUMATYTĄ ROKIŠKIO SOCIALINĖS PARAMOS CENTRO VEIKLOS AUDITĄ (Regina Strumskienė) – Įtrauktas

28. DĖL ROKIŠKIS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. KOVO 27 D. SPRENDIMO NR. TS-102 „DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKOS REGLAMENTO PATVIRTINIMO“ DALINIO PAKEITIMO (Regina Strumskienė) – Įtrauktas

29. DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. GEGUŽĖS 8 D. SPRENDIMO NR. TS-141 „DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTO REDAKCINĖS KOMISIJOS SUDARYMO IR KOMISIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ DALINIO PAKEITIMO (Regina Strumskienė) – Įtrauktas

30. DĖL ROKIŠKIO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. BIRŽELIO 29 SPRENDIMO NR. TS-164 „DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORĖS PAVADAVIMO“ DALINIO PAKEITIMO (Regina Strumskienė) – Įtrauktas

31. INFORMACIJA APIE AB „ROKIŠKIO KOMUNALININKAS“ ATLIKTĄ VEIKLOS AUDITĄ (Danguolė Namajūnienė) – Įtrauktas

32. INFORMACIJA APIE DALYVAVIMĄ TARPTAUTINIAME PROJEKTE, SIEKIANT GAUTI FINANSAVIMĄ KRIAUNŲ VARPO SAUGIAM IR FUNKCIONALIAM EKSPONAVIMUI KRIAUNŲ BAŽNYČIOS BOKŠTELYJE IR PRAŠYMĄ ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĘ BŪTI PROJEKTO PARTNERE (Gediminas Rainys , Laimonas Nedveckas) – Įtrauktas

33. INFORMACIJA APIE VYRIAUSYBĖS ATSTOVĖS PANEVĖŽIO APSKRITYJE 2018 M. RUGPJŪČIO 13 D. REIKALAVIMĄ „DĖL AKCINIŲ BENDROVIŲ ĮSTATYMO 37 STRAIPSNIO 2 DALIES NUOSTATŲ ĮGYVENDINIMO“ (Stanislovas Dambrauskas) – Įtrauktas

34. SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARIŲ PAKLAUSIMAI IR PASISAKYMAI, LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO NARIŲ PASISAKYMAI – Įtrauktas