Sena svetainė
Paraiškos finansavimui

Tarybos posėdis 2019-02-20 NR-TP-2

Pavadinimas Tarybos posėdis
Numeris TP-2
Data 2019-02-20
Pirmininkas Antanas Vagonis
Sekretorius Genovaitė Gavėnienė
Būsena Baigta
  1. DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO DARBOTVARKĖS TVIRTINIMO (Antanas Vagonis) – Įtruktas

2. DĖL PRITARIMO ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ DIREKTORIŲ 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITOMS (Aurimas Laužadis) – Įtrauktas

3. DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2019-2021 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO (Švanienė) – Įtrauktas

4. DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO 2019 METAMS PATVIRTINIMO (Reda Dūdienė) – Įtrauktas

5. DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBEI SKIRTŲ VALSTYBĖS BIUDŽETO MOKYMO LĖŠŲ PASKIRSTYMO, PERSKIRSTYMO IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (Reda Dūdienė) – Įtrauktas

6. DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. BIRŽELIO 23 D. SPRENDIMO NR. TS-132 „DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBAI TEIKIAMO DERINTI AB „PANEVĖŽIO ENERGIJA“ 2019-2022 METŲ INVESTICIJŲ PLANO ROKIŠKIO ŠILUMOS TINKLŲ RAJONE”DALINIO PAKEITIMO (Dovilė Pučinskienė) – Įtrauktas

7. DĖL CENTRALIZUOTAI TIEKIAMŲ ŠILUMOS IR KARŠTO VANDENS KAINŲ DEDAMŲJŲ NUSTATYMO VIEŠAJAI ĮSTAIGAI JUODUPĖS KOMUNALINIAM ŪKIUI (Dovilė Pučinskienė) – Įtrauktas

8. DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ VADOVŲ DARBO APMOKĖJIMO SISTEMOS PATVIRTINIMO (Aurimas Laužadis) – Įtrauktas

9. DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. LAPKRIČIO 25 D. SPRENDIMO NR. TS-191 ,,DĖL ROKIŠKIO KRAŠTO MUZIEJAUS TEIKIAMŲ PASLAUGŲ SĄRAŠO IR ĮKAINIŲ PATVIRTINIMO’’ PAKEITIMO (Aurimas Laužadis) – Įtrauktas

10. DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. SPALIO 26 D. SPRENDIMO NR. TS-247 „DĖL PINIGINĖS SOCIALINĖS PARAMOS NEPASITURINTIEMS GYVENTOJAMS TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ DALINIO PAKEITIMO (Vitalis Giedrikas) – Įtrauktas

11. DĖL INŽINERINĖS INFRASTRUKTŪROS VYSTYMO PLANO VĖJO JĖGAINIŲ PARKO STATYBAI RENGIMO IR PLANAVIMO TIKSLŲ (Raimondas Simanavičius) – Įtrauktas

12. DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2018 METŲ PRIEMONIŲ VYKDYMO ATASKAITOS PATVIRTINIMO (Darutis Krivas) – Įtrauktas

13. DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2019 METŲ SĄMATOS PATVIRTINIMO (Darutis Krivas) – Įtrauktas

14. DĖL ROKIŠKIO RAJONO ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ APSAUGOS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO (Darutis Krivas) – Įtrauktas

15. DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTO IŠNUOMAVIMO (Ernesta Jančienė) – Įtrauktas

16. DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. BIRŽELIO 29 D. SPRENDIMO NR. TS-175 „DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTŲ IR SOCIALINIŲ BŪSTŲ NUOMOS MOKESČIO DYDŽIO PATVIRTINIMO“ DALINIO PAKEITIMO (Ernesta Jančienė) – Įtrauktas

17. DĖL LAIKINOSIOS KOMISIJOS AB ROKIŠKIO BUTŲ ŪKIO IR AB „ROKIŠKIO KOMUNALININKAS“ REORGANIZAVIMO KOMISIJOS SUDARYMO (Violeta Bieliūnaitė – Vanagienė) – Įtraukas

18. DĖL 2018 METŲ KAIMO PROGRAMOS LĖŠŲ PANAUDOJIMO (Vytautas Vilys) – Įtrauktas

19. DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2016-2019 METŲ PROGRAMOS PRIEMONIŲ PLANO ĮGYVENDINIMO 2018 METŲ ATASKAITOS PATVIRTINIMO (Agnė Vištajūnaitė) – Įtrauktas