Sena svetainė
Paraiškos finansavimui

Tarybos posėdis 2019-03-29 NR-TP-3

Pavadinimas Tarybos posėdis
Numeris TP-3
Data 2019-03-29
Pirmininkas Antanas Vagonis
Sekretorius Genovaitė Gavėnienė
Būsena Baigta
  1. DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO DARBOTVARKĖS TVIRTINIMO ( Antanas Vagonis) – Įtrauktas

2. DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS IR MERO 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS (Antanas Vagonis) – Įtrauktas

3. DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS (Danguolė Namajūnienė) – Įtrauktas

4. DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS (Nataša Aleksiejeva) – Įtrauktas

5. DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KONTROLĖS KOMITETO 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS (Jūratė Masteikienė) – Įtrauktas

6. DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KONTROLĖS KOMITETO 2019 METŲ VEIKLOS PROGRAMOS PATVIRTINIMO (Jūratė Masteikienė) – Įtrauktas

7. DĖL PRITARIMO ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS ŠEIMOS TARYBOS 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Jolita Kalačiovienė) – Įtrauktas

8. DĖL PRITARIMO ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS PRIEŠGAISRINĖS TARNYBOS VIRŠININKO 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Remigijus Sunklodas) – Įtrauktas

9. DĖL PRITARIMO ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS JUOZO KELIUOČIO VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS DIREKTORIAUS 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Alicija Matiukienė) – Įtrauktas

10. DĖL PRITARIMO ROKIŠKIO TURIZMO IR TRADICINIŲ AMATŲ INFORMACIJOS IR KOORDINAVIMO CENTRO DIREKTORIAUS 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Ingrida Kujelė) – Įtrauktas

11. DĖL PRITARIMO ROKIŠKIO KULTŪROS CENTRO DIREKTORIAUS 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Vaiva Baltrūnaitė-Kirstukienė) – Įtrauktas

12. DĖL PRITARIMO ROKIŠKIO KRAŠTO MUZIEJAUS DIREKTORIAUS 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nijolė Šniokienė) – Įtrauktas

13. DĖL ROKIŠKIS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKOS REGLAMENTO PATVIRTINIMO (Regina Strumskienė) – Įtrauktas

14. DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS TURTĄ (Aurimas Laužadis) – Įtrauktas

15. DĖL TURTO PERDAVIMO VIEŠAJAI ĮSTAIGAI ROKIŠKIO JAUNIMO CENTRUI VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE (Aurimas Laužadis) – Įtrauktas

16. DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. LAPKRIČIO 27 D. SPRENDIMO NR. TS-222 „DĖL NEGAUTŲ PAJAMŲ KOMPENSAVIMO VEŽĖJAMS UŽ LENGVATINĮ KELEIVIŲ VEŽIMĄ IR NEMOKAMĄ MOKINIŲ VEŽIMĄ, TAIP PAT KELEIVINIO TRANSPORTO VEŽĖJŲ NUOSTOLIŲ, (Aurimas Laužadis) – Įtrauktas

17. DĖL PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ IR KLASIŲ KOMPLEKTŲ SKAIČIAUS 2019–2020 MOKSLO METAMS ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE NUSTATYMO (Aurimas Laužadis) – Įtrauktas

18. DĖL PRITARIMO TEIKTI PROJEKTĄ „STOGINĖS LEDO RITULIO AIKŠTELEI ROKIŠKIO MIESTE ĮRENGIMAS” IR DALINIO JO FINANSAVIMO (Aurimas Laužadis) – Įtrauktas

19. DĖL ŽEMĖS SKLYPO PRIPAŽINIMO BŪTINU VISUOMENĖS POREIKIAMS, JO ĮTRAUKIMO Į NEPRIVATIZUOTINŲ SKLYPŲ SĄRAŠĄ (Algirdas Bernotas) – Įtrauktas

20. DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. VASARIO 20 D. SPRENDIMO NR. TS- 15 „DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2019–2021 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ DALINIO PAKEITIMO (Gražina Švanienė) – Įtrauktas

21. DĖL PRITARIMO TEIKTI PROJEKTUS VALSTYBĖS INVESTICIJŲ 2020-2022 METŲ PROGRAMAI IR DALINIO JŲ FINANSAVIMO (Vilma Mečiukonienė) – Įtrauktas

22. DĖL INVESTICIJŲ SKATINIMO ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (Jurgita Blaževičiūtė) – Įtrauktas

23. DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBOS 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS (Danutė Kniazytė) – Įtrauktas

24. DĖL STATYBOS IR INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS SKYRIAUS STATYBOS OBJEKTŲ 2019 METAMS SĄRAŠO PATVIRTINIMO (Vida Paukštienė) – Įtrauktas

25. DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. LAPKRIČIO 30 D. SPRENDIMO NR. TS-199 „DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTO FONDO IR SOCIALINIO BŪSTO FONDO SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO“ DALINIO PAKEITIMO (Ernesta Jančienė) – Įtrauktas

26. DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. BIRŽELIO 29 D. SPRENDIMO NR. TS-175 „DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTŲ IR SOCIALINIŲ BŪSTŲ NUOMOS MOKESČIO DYDŽIO PATVIRTINIMO“ DALINIO PAKEITIMO (Ernesta Jančienė) – Įtrauktas

27. DĖL VIEŠAME AUKCIONE PARDUODAMO ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO IR KITŲ NEKILNOJAMŲJŲ DAIKTŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO (Ernesta Jančienė) – Įtrauktas

28. DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. GEGUŽĖS 30 D. SPRENDIMO NR. TS-110 „DĖL PATALPŲ NUOMOS IR PANAUDOS“ DALINIO PAKEITIMO (Violeta Bieliūnaitė-Vanagienė) – įtrauktas

29. DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. VASARIO 24 D. SPRENDIMO NR. TS-28 „DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO PAGAL PANAUDOS SUTARTIS BENDRUOMENĖMS“ DALINIO PAKEITIMO (Violeta Bieliūnaitė-Vanagienė) – Įtrautas

30. DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO LAIKINAI NEATLYGINTINAI VALDYTI IR NAUDOTIS PANAUDOS PAGRINDAIS (Violeta Bieliūnaitė-Vanagienė) – Įtrauktas

31. DĖL ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO VYKDANT DARBUOTOJŲ TARNYBINIŲ AUTOMOBILIŲ NAUDOJIMO STEBĖSENĄ TVARKOS APRAŠO (Daiva Jasiūnienė) – Įtrauktas

32. DĖL TARNYBINIŲ AUTOMOBILIŲ ĮSIGIJIMO, NUOMOS IR NAUDOJIMO ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖSE ĮSTAIGOSE, TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO (Giedrius Mikalkevičius) – Įtrauktas

33. DĖL PRITARIMO OBELIŲ BENDRUOMENĖS CENTRO IR ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDRADARBIAVIMO SUTARČIAI (Aldona Žėkienė) – Įtrauktas