Sena svetainė
Paraiškos finansavimui

Tarybos posėdis 2019-05-31 NR-TP-6

Pavadinimas Tarybos posėdis
Numeris TP-6
Data 2019-05-31
Pirmininkas Ramūnas Godeliauskas
Sekretorius Genovaitė Gavėnienė
Būsena Baigta
  1. DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO DARBOTVARKĖS TVIRTINIMO (Ramūnas Godeliauskas) – Įtrauktas

2. DĖL SLAPTO BALSAVIMO BALSŲ SKAIČIAVIMO KOMISIJOS IŠRINKIMO (Ramūnas Godeliauskas) – Įtrauktas

3. DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO SKYRIMO SLAPTO BALSAVIMO BIULETENIO PAVYZDŽIO PATVIRTINIMO (Ramūnas Godeliauskas) – Įtrauktas

4. DĖL SLAPTO BALSAVIMO REZULTATŲ DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO SKYRIMO (PROTOKOLO NR. 2) PATVIRTINIMO (Ramūnas Godeliauskas) – Įtrauktas

5. DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO SKYRIMO (Ramūnas Godeliauskas) – Įtrauktas

6. DĖL LEIDIMO DIRBTI AR SUSIPAŽINTI SU ĮSLAPTINTA INFORMACIJA, ŽYMIMA SLAPTUMO ŽYMA „SLAPTAI“ PANAIKINIMO (Rūta Dilienė) – Įtrauktas

7. DĖL LEIDIMO DIRBTI AR SUSIPAŽINTI SU ĮSLAPTINTA INFORMACIJA, ŽYMIMA SLAPTUMO ŽYMA „SLAPTAI“ IŠDAVIMO, ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUI ANDRIUI BURNICKUI (Rūta Dilienė) – Įtrauktas

8. DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS MERO POLITINIO (ASMENINIO) PASITIKĖJIMO VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO (Rūta Dilienė) – Įtrauktas

9. DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS ETIKOS KOMISIJOS SUDARYMO (Rūta Dilienė) – Įtrauktas

10. DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTO REDAKCINĖS KOMISIJOS SUDARYMO IR KOMISIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (Rūta Dilienė) – Įtrauktas

11. DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADAVIMO (Rūta Dilienė) – Įtrauktas

12. DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS ANTIKORUPCIJOS KOMISIJOS SUDARYMO (Rasa Baranovskienė) – Įtrauktas

13. DĖL BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS ROKIŠKIO BASEINO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (Vitalijus Jocys) – Įtrauktas

14. DĖL ROKIŠKIO BASEINO TEIKIAMŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ IR ĮKAINIŲ PATVIRTINIMO (Vitalijus Jocys) – Įtrauktas

15. DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO TARIFŲ NUSTATYMO 2020 METAMS (Bronė-Eugenija Krasauskaitė) – Įtrauktas

16. DĖL ŽEMĖS MOKESČIO TARIFO NUSTATYMO IR NEAPMOKESTINAMŲ ŽEMĖS SKLYPŲ DYDŽIŲ 2020 METAMS (Bronė-Eugenija Krasauskaitė) – Įtrauktas

17. DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. RUGSĖJO 28 D. SPRENDIMO NR. TS-219 „DIDŽIAUSIO LEISTINO DARBUOTOJŲ PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS PATVIRTINIMO ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖSE ĮSTAIGOSE“ DALINIO PAKEITIMO (Bronė-Eugenija Krasauskaitė) – Įtrauktas

18. DĖL ROKIŠKIO RAJONO STRATEGINIO PLANAVIMO KOMISIJOS SUDARYMO (Gražina Švanienė) – Įtrauktas

19. DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. KOVO 31 D. SPRENDIMO NR. TS-58 „DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS SMULKAUS IR VIDUTINIO VERSLO PLĖTROS PROGRAMOS VERTINIMO KOMISIJOS PATVIRTINIMO“ DALINIO PAKEITIMO (Vilma Mečiukonienė) – Įtrauktas

20. DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO LAIKINAI NEATLYGINTINAI VALDYTI IR NAUDOTIS PANAUDOS PAGRINDAIS (Violeta Bieliūnaitė – Vanagienė) – Įtrauktas

21. DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE GYVENANČIŲ VAIKŲ APSKAITOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (Aurimas Laužadis) – Įtrauktas

22. DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. GRUODŽIO 28 D. SPRENDIMO NR. TS-209„DĖL ROKIŠKIO RAJONO ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ TEIKIAMŲ PASLAUGŲ KAINŲ IR GAUNAMŲ LĖŠŲ PANAUDOJIMO TVARKOS PATVIRTINIMO“ DALINIO PAKEITIMO (Aurimas Laužadis) – Įtrauktas

23. DĖL ROKIŠKIO KRAŠTO GARBĖS PILIEČIO VARDO SUTEIKIMO JONUI DOVYDĖNUI (Aurimas Laužadis) – Įtrauktas

24. DĖL SOCIALINĖS PARAMOS MOKINIAMS TEIKIMO ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (Zita Čaplikienė) –  Įtrauktas

25. DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2019 METŲ SĄMATOS PATVIRTINIMO (Zita Čaplikienė) – Įtrauktas

26. DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLIUOJAMŲ ĮMONIŲ VADOVŲ BEI KOLEGIALIŲ ORGANŲ ATRANKOS IR DARBO UŽMOKESČIO NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (Violeta Bieliūnaitė-Vanagienė) – Įtrauktas

27. DĖL LEIDIMO IŠNUOMOTI ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIAS NEGYVENAMĄSIAS PATALPAS VIEŠOJO KONKURSO BŪDU (Violeta Bieliūnaitė-Vanagienė) – Įtrauktas

28. DĖL ĮMOKŲ ADMINISTRAVIMO AKCINĖS BENDROVĖS ROKIŠKIO BUTŲ ŪKIO KASOSE MOKESČIO PATVIRTINIMO (Violeta Bieliūnaitė-Vanagienė) – Įtrauktas

29. DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVLADYBĖS TARYBOS 2019 M. BALANDŽIO 26 D. SPRENDIMO NR. TS-103 „DĖL KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS FINANSAVIMO LĖŠOMIS FINANSUOJAMŲ VIETINĖS REIKŠMĖS VIEŠŲJŲ IR VIDAUS KELIŲ TIESIMO, TAISYMO (REMONTO), REKONSTRAVIMO, P (Augustinas Blažys) – Įtrauktas

30. DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. BIRŽELIO 29 D. SPRENDIMO NR. TS-184 ,,DĖL NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR BENDRUOMENINĖS VEIKLOS STIPRINIMO 2017-2019 METŲ VEIKSMŲ PLANO ĮGYVENDINIMO 2.3. PRIEMONĖS „REMTI BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ SAVIVALD (Jolanta Jasiūnienė) – Įtrauktas

31. DĖL PRITARIMO KAMAJŲ BENDRUOMENĖS IR ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDRADARBIAVIMO SUTARČIAI (Laimutė Vilimavičienė) – Įtrauktas

32. “DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. SAUSIO 27 D. SPRENDIMO NR. TS-1 „ DĖL PRITARIMO REORGANIZUOTI AKCINĘ BENDROVĘ ROKIŠKIO KOMUNALININKAS IR AKCINĘ BENDROVĘ ROKIŠKIO BUTŲ ŪKĮ “ PANAIKINIMO” (Stasys Mieliūnas) – Įtrauktas