Sena svetainė
Paraiškos finansavimui

Tarybos posėdis 2019-06-28 NR-TP-7

[yop_poll id=”6″]

Pavadinimas Tarybos posėdis
Numeris TP-7
Data 2019-06-28
Pirmininkas Ramūnas Godeliauskas
Sekretorius Genovaitė Gavėnienė
Būsena Baigta
  1. DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO DARBOTVARKĖS TVIRTINIMO (Ramūnas Godeliauskas) – Įtrauktas

2. DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 METŲ II PUSMEČIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO (Ramūnas Godeliauskas) – Įtrauktas

3. DĖL VISUOMENĖS INFORMAVIMO APIE SAVIVALDYBĖS REGULIAVIMO SRIČIAI PRISKIRTOSE ĮSTAIGOSE IR ĮMONĖSE AKTYVUOJAMAS NEUŽIMTAS DARBO VIETAS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (Tadas Barauskas) – Įtrauktas

4. DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS PETICIJŲ KOMISIJOS SUDARYMO IR KOMISIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (Regina Strumskienė) – Įtrauktas

5. DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS SENIŪNAIČIŲ RINKIMO IR ATŠAUKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (Regina Strumskienė) – Įtrauktas

6. DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS SENIŪNAIČIŲ SUEIGOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (Regina Strumskienė) – Įtrauktas

7. DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. GEGUŽĖS 31 D. SPRENDIMO NR. TS-125 „ DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS ANTIKORUPCIJOS KOMISIJOS SUDARYMO “ DALINIO PAKEITIMO (Rasa Baranovskienė) – Įtrauktas

8. DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. VASARIO 20 D. SPRENDIMO NR. TS-16 „DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO 2019 METAMS PATVIRTINIMO“ PATIKSLINIMO (Reda Dūdienė) – Įtrauktas

9. DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. KOVO 29 D. SPRENDIMO NR. TS-54 „DĖL STATYBOS IR INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS SKYRIAUS STATYBOS OBJEKTŲ 2019 METAMS SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAPILDYMO (Aušra Vingelienė) – Įtrauktas

10. DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. BIRŽELIO 23 D. SPRENDIMO NR. TS-132 „DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBAI TEIKIAMO DERINTI AB „PANEVĖŽIO ENERGIJA“ 2019-2022 METŲ INVESTICIJŲ PLANO ROKIŠKIO ŠILUMOS TINKLŲ RAJONE“ PAKEITIMO (Dovilė Pučinskienė) – Įtrauktas

11. DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ROKIŠKIO VANDENYS“ 2019–2021 METŲ VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO (Leonas Butėnas) – Įtrauktas

12. DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. SAUSIO 30 D. SPRENDIMO NR. TS-1.5 „DĖL LICENCIJŲ VERSTIS MAŽMENINE PREKYBA ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO‘‘ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS (Violeta Bieliūnaitė-Vanagienė) – Įtrauktas

13. DĖL SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO PRIPAŽINIMO NETINKAMU (NEGALIMU) NAUDOTI IR JO NURAŠYMO (Violeta Bieliūnaitė-Vanagienė) – Įtrauktas

14. DĖL APLEISTO AR NEPRIŽIŪRIMO NEKILNOJAMOJO TURTO NUSTATYMO, SĄRAŠO SUDARYMO IR JO KEITIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (Violeta Bieliūnaitė- Vanagienė) – Įtrauktas

15. DĖL KELEIVIŲ VEŽIMO KELIŲ TRANSPORTU REGULIARIAIS REISAIS VIETINIO SUSISIEKIMO MARŠRUTAIS TARIFŲ NUSTATYMO (Violeta Bieliūnaitė-Vanagienė) – Įtrauktas

16. DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO LAIKINAI NEATLYGINTINAI VALDYTI IR NAUDOTIS PANAUDOS PAGRINDAIS (Violeta Bieliūnaitė-Vanagienė) – Įtrauktas

17. DĖL TURTO PERDAVIMO VIEŠAJAI ĮSTAIGAI ROKIŠKIO JAUNIMO CENTRUI VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE (Rita Elmonienė) – Įtrauktas

18. DĖL ROKIŠKIO R. PANDĖLIO GIMNAZIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (Rita Elmonienė) – Įtrauktas

19. DĖL PAVEDIMO LAIKINAI EITI ROKIŠKIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS DIREKTORIAUS PAREIGAS (Rita Elmonienė) – Įtrauktas

20. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ROKIŠKIO PIRMINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO STEBĖTOJŲ TARYBOS PATVIRTINIMO (Zita Čaplikienė) – Įtrauktas

21. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ROKIŠKIO PSICHIKOS SVEIKATOS CENTRO STEBĖTOJŲ TARYBOS PATVIRTINIMO (Zita Čaplikienė) – Įtrauktas

22. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ROKIŠKIO RAJONO LIGONINĖS STEBĖTOJŲ TARYBOS PATVIRTINIMO (Zita Čaplikienė) – Įtrauktas

23. DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS SUDĖTIES PATVIRTINIMO (Gediminas Kriovė) – Įtrauktas

24. DĖL BENDRADARBIAVIMO SUTARTIES PASIRAŠYMO SU ASOCIJACIJA LIETUVOS SKAUTIJA (Gediminas Kriovė) – Įtrauktas

25. DĖL ROKIŠKIO RAJONO VERSLO PLĖTROS KOMISIJOS PATVIRTINIMO (Vida Gindvilienė) – Įtrauktas

26. DĖL PRITARIMO ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018-2020 M. STRATEGINIO VEIKLOS PLANO 2018 METŲ ATASKAITAI (Gražina Švanienė) – Įtrauktas

27. DĖL ROKIŠKIO RAJONO STRATEGINIO PLĖTROS PLANO IKI 2022 M. PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO UŽ 2018 M. ATASKAITOS IR JOS PRIEDŲ PATVIRTINIMO (Gražina Švanienė) – Įtrauktas

28. DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS KAIMO PROGRAMOS KOMISIJOS PATVIRTINIMO (Jolanta Jasiūnienė) – Įtrauktas

29. DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDRUOMENINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBOS NUOSTATŲ IR KOMISIJOS PATVIRTINIMO (Jolanta Jasiūnienė) – Įtrauktas

30. DĖL MELIORACIJOS DARBŲ, FINANSUOJAMŲ VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠOMIS, TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (Jolanta Jasiūnienė) – Įtrauktas

31. DĖL PRITARIMO RENGTI ROKIŠKIO RAJONO MELIORACIJOS STATINIŲ NAUDOTOJŲ ASOCIACIJŲ PROJEKTUS (Danutė Žėglaitienė) – Įtrauktas

32. DĖL PRITARIMO RENGTI ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS MELIORACIJOS STATINIŲ REKONSTRAVIMO PROJEKTUS (Danutė Žėglaitienė) – Įtrauktas

33. DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. SAUSIO 27 D. SPRENDIMO NR. TS-1 „ DĖL PRITARIMO REORGANIZUOTI AKCINĘ BENDROVĘ ,,ROKIŠKIO KOMUNALININKAS“ IR AKCINĘ BENDROVĘ ROKIŠKIO BUTŲ ŪKĮ “ PRIPAŽINIMO NETUKUSIU GALIOS IR PRITARIMO NUTRAUKTI AKC (Stasys Meliūnas) – Įtrauktas

34. DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS ANTIKORUPCIJOS KOMISIJOS SUDĖTIES PAKEITIMO (Ramūnas Godeliauskas) – Įtrauktas