Sena svetainė
Paraiškos finansavimui

Tarybos posėdis 2019-07-26 NR-TP-8

Pavadinimas Tarybos posėdis
Numeris TP-8
Data 2019-07-26
Pirmininkas 2019-07-26
Sekretorius Genovaitė Gavėnienė
Būsena Baigta
  1. DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO DARBOTVARKĖS TVIRTINIMO (Ramūnas Godeliauskas) – Įtrauktas

2. DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. BALANDŽIO 26 D. SPRENDIMO NR. TS-75 „DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KOMITETŲ SUDARYMO“ PAKEITIMO (Ramūnas Godeliauskas) – Įtrauktas

3. DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. BALANDŽIO 26 D. SPRENDIMO NR. TS-76 ,,DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KONTROLĖS KOMITETO SUDARYMO“ PAKEITIMO (Ramūnas Godeliauskas) – Įtrauktas

4. DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITOS IR KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO TVIRTINIMO (Reda Dūdienė) – Įtrauktas

5. DĖL CENTRALIZUOTAI TEIKIAMŲ SUSKYSTINTŲ NAFTOS DUJŲ (ŠILDYMUI IR KARŠTAM VANDENIUI RUOŠTI) KAINOMS MAŽINTI KAVOLIŠKIO, KONSTANTINAVOS KAIMŲ IR OBELIŲ MIESTO GYVENTOJAMS, SUBSIDIJAVIMO METODIKOS PATVIRTINIMO (Dovilė Pučinskienė) – Įtrauktas

6. DĖL ROKIŠKIO TURIZMO IR TRADICINIŲ AMATŲ INFORMACIJOS IR KOORDINAVIMO CENTRO TEIKIAMŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ SĄRAŠO IR ĮKAINIŲ PATVIRTINIMO (Rita Elmonienė) – Įtrauktas

7. DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS APDOVANOJIMŲ KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS DARBO REGLAMENTO PATVIRTINIMO (Rita Elmonienė) – Įtrauktas

8. DĖL CIRKO SU LAUKINIAIS GYVŪNAIS DRAUDIMO ROKIŠKIO RAJONE (Tadas Stakėnas) – Įtrauktas

9. DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠŲJŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ VIEŠŲ KONKURSŲ VADOVŲ PAREIGOMS EITI ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (Zita Čaplikienė) – Įtrauktas

10. DĖL VYKDOMOSIOS INSTITUCIJOS ĮGALIOJIMŲ SUTEIKIMO ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJUI IR FUNKCIJŲ PASKIRSTYMO (Andrius Burnickas) – Įtrauktas

11. DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO LAIKINAI NEATLYGINTINAI VALDYTI IR NAUDOTIS PANAUDOS PAGRINDAIS (Giedrius Mikalkevičius) – Įtrauktas

12. DĖL PRITARIMO SAVIVALDYBĖS TURTO NUOMOS SUTARČIA (Giedrius Mikalkevičius) –  Įtrauktas

13. DĖL FIKSUOTŲ PAJAMŲ MOKESČIO DYDŽIŲ IR LENGVATŲ, TAIKOMŲ ĮSIGYJANT VERSLO LIUDIJIMUS 2020 METAMS NUSTATYMO (Giedrius Mikalkevičius) – Įtrauktas

14. DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. KOVO 29 D. SPRENDIMO NR. TS-62 “DĖL TARNYBINIŲ AUTOMOBILIŲ ĮSIGIJIMO, NUOMOS IR NAUDOJIMO ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖSE ĮSTAIGOSE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO” DALINIO PAKEITIMO (Giedrius Mikalkevičius) – Įtrauktas