Sena svetainė
Paraiškos finansavimui

Tarybos posėdis 2019-09-27 NR-TP-9

Pavadinimas Tarybos posėdis
Numeris TP-9
Data 2019-09-27
Pirmininkas Tadas Barauskas
Sekretorius Genovaitė Gavėnienė
Būsena Baigta
  1. TARYBOS POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ (Tadas Barauskas) – Įtrauktas

2. DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. GEGUŽĖS 31 D. SPRENDIMO NR. TS-123 „DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS ETIKOS KOMISIJOS SUDARYMO“ DALINIO PAKEITIMO (Tadas Barauskas) – Įtrauktas

3. DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. VASARIO 20 D. SPRENDIMO NR. TS-16 „DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO 2019 METAMS PATVIRTINIMO“ PATIKSLINIMO (Reda Dūdienė) – Įtrauktas

4. DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠŲJŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ VADOVŲ MĖNESINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS IR KINTAMOSIOS DALIES DYDŽIO NUSTATYMO (Zita Čaplikienė) – Įtrauktas

5. DĖL PRITARIMO TEIKTI PROJEKTO PARAIŠKĄ IR DALINIO JOS FINANSAVIMO BEI TURTO PERDAVIMO (Gražina Švanienė) – Įtrauktas

6. DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. BALANDŽIO 26 D. SPRENDIMO NR. TS-103 „DĖL KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS FINANSAVIMO LĖŠOMIS FINANSUOJAMŲ VIETINĖS REIKŠMĖS VIEŠŲJŲ IR VIDAUS KELIŲ TIESIMO, TAISYMO (REMONTO), REKONSTRAVIMO, PRI (Augustinas Blažys) – Įtrauktas

7. DĖL MOKYKLINIO AUTOBUSO PERĖMIMO ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN IR JO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE (Aurimas Laužadis) – Įtrauktas

8. DĖL MOKESČIO UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE, ĮGYVENDINANČIOSE IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (Aurimas Laužadis) – Įtrauktas

9. DĖL VAIKŲ PRIĖMIMO Į ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES IR GRUPIŲ KOMPLEKTAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (Aurimas Laužadis) – Įtrauktas

10. DĖL IKIMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖS STEIGIMO ROKIŠKIO R. PANEMUNĖLIO MOKYKLOJE-DAUGIAFUNKCIAME CENTRE (Aurimas Laužadis) – Įtrauktas

11. DĖL ĮGALIOJIMŲ SUTEIKIMO ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS MERUI (Aurimas Laužadis) – Įtrauktas

12. DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. KOVO 29 D. SPRENDIMO NR. TS-47 „DĖL PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ IR KLASIŲ KOMPLEKTŲ SKAIČIAUS 2019–2020 MOKSLO METAMS ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE NUSTATYMO“ PAKEITIMO (Aurimas Laužadis) – Įtrauktas

13. DĖL ROKIŠKIO RAJONO SENIŪNIJŲ TEIKIAMŲ KULTŪROS IR TURIZMO SRITYJE MOKAMŲ PASLAUGŲ SĄRAŠO IR ĮKAINIŲ PATVIRTINIMO (Aurimas Laužadis) – Įtrauktas

14. DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS TURTĄ (Aurimas Laužadis) – Įtrauktas

15. DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO (Agnė Grizevičiūtė) – Įtrauktas

16. DĖL SUTIKIMO ĮREGISTRUOTI BUVEINĘ (Agnė Grizevičiūtė) – Įtrauktas

17. DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE IR LEIDIMO IŠNUOMOTI NEGYVENAMĄSIAS PATALPAS VIEŠOJO KONKURSO BŪDU (Agnė Grizevičiūtė) – Įtrauktas

18. DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO VIEŠO NUOMOS KONKURSO IR NUOMOS NE KONKURSO BŪDU ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (Agnė Grizevičiūtė) – Įtrauktas

19. DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO PANAUDOS PAGRINDAIS LAIKINAI NEATLYGINTINAI VALDYTI IR NAUDOTIS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (Agnė Grizevičiūtė) – Įtrauktas

20. DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO UAB ,,ROKIŠKIO VANDENYS“ VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE (Giedrius Mikalkevičius) – Įtrauktas

21. DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. LIEPOS 26 D. SPRENDIMO NR. TS- 187 „DĖL FIKSUOTŲ PAJAMŲ MOKESČIO DYDŽIŲ IR LENGVATŲ, TAIKOMŲ ĮSIGYJANT VERSLO LIUDIJIMUS 2020 METAMS NUSTATYMO“ DALINIO PAKEITIMO (Giedrius Mikalkevičius) – Įtrauktas

22. DĖL TEISĖS ĮSIGYTI VAŽIAVIMO VIETINIO (MIESTO IR PRIEMIESTINIO) REGULIARAUS SUSISIEKIMO AUTOBUSAIS BILIETĄ SU NUOLAIDA (Giedrius Mikalkevičius) – Įtrauktas

23. DĖL AB ROKIŠKIO BUTŲ ŪKIO TEIKIAMŲ PASLAUGŲ TARIFŲ NUSTATYMO (Giedrius Mikalkevičius) – Įtrauktas

24. DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. LIEPOS 26 D. SPRENDIMO NR. TS-182 ,,DĖL CIRKO SU LAUKINIAIS GYVŪNAIS DRAUDIMO ROKIŠKIO RAJONE“ PANAIKINIMO (Regina Strumskienė) – Įtrauktas

25. DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. SPALIO 30 D. SPRENDIMO NR. TS-202 „ DĖL ATSTOVO Į PANEVĖŽIO REGIONO INTEGRUOTOS TERITORIJŲ VYSTYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO KOORDINAVIMO GRUPĘ DELEGAVIMO“ DALINIO PAKEITIMO (Jurgita Blaževičiūtė) – Įtrauktas

26. DĖL DELEGAVIMO Į ASOCIACIJOS ROKIŠKIO MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS VALDYBĄ (Andrius Burnickas) – Įtrauktas

27. DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠEIMOS TARYBOS SUDĖTIES PATVIRTINIMO (Dalia Zibolienė) – Įtrauktas

28. Vyriausybės atstovų įstaigos Vyriausybės atstovo Panevėžio ir Utenos apskrityje 2019 m. rugsėjo 9 d. teikimą Nr. T-1(2.1) „Dėl Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. liepos 26 d. sprendimo Nr. TS- 182 panaikinimo“. Pranešėjas – savivaldybės mer (Tadas Barauskas) – Įtrauktas

29. Savivaldybės tarybos narių paklausimus ir pasisakymus. () – Įtrauktas

30. Lietuvos Respublikos Seimo narių pasisakymus. () – Įtrauktas