Sena svetainė
Paraiškos finansavimui

Tarybos posėdis 2019-11-29 NR-TP-11

Pavadinimas Tarybos posėdis
Numeris TP-11
Data 2019-11-29
Pirmininkas Ramūnas Godeliauskas
Sekretorius Genovaitė Gavėnienė
Būsena Baigta
  1. DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO SUŠAUKIMO (Ramūnas Godeliauskas) – Įtrauktas

2. DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. GEGUŽĖS 31 D. SPRENDIMO NR. TS-124 „DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTO REDAKCINĖS KOMISIJOS SUDARYMO IR KOMISIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ DALINIO PAKEITMO (Algis Kazulėnas) – Įtrauktas

3. DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. GEGUŽĖS 31 D. SPRENDIMO NR. TS-125 „ DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS ANTIKORUPCIJOS KOMISIJOS SUDARYMO “ DALINIO PAKEITIMO (Rasa Baranovskienė) – Įtrauktas

4. DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS JUOZO KELIUOČIO VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS TEIKIAMŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ SĄRAŠO IR ĮKAINIŲ PATVIRTINIMO (Aurimas Laužadis) – Įtrauktas

5. DĖL ROKIŠKIO RAJONO ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ TEIKIAMŲ PASLAUGŲ KAINŲ IR GAUNAMŲ LĖŠŲ PANAUDOJIMO TVARKOS PATVIRTINIMO (Aurimas Laužadis) – Įtrauktas

6. DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. BALANDŽIO 26 D. SPRENDIMO NR. TS-107 „DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO CENTRO TEIKIAMŲ PASLAUGŲ KAINŲ IR GAUNAMŲ LĖŠŲ PANAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Aurimas Laužadis) – Įtrauktas

7. DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. SPALIO 26 D. SPRENDIMO NR. TS-249 „DĖL NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO LĖŠŲ SKYRIMO IR PANAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ DALINIO PAKEITIMO (Aurimas Laužadis) – Įtrauktas

8. DĖL TURTO PERDAVIMO VIEŠAJAI ĮSTAIGAI ROKIŠKIO JAUNIMO CENTRUI VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE (Aurimas Laužadis) – Įtrauktas

9. DĖL PRIĖMIMO Į ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (Aurimas Laužadis) – Įtrauktas

10. DĖL ATSTOVO DELEGAVIMO Į BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS ROKIŠKIO BASEINO TARYBĄ (Aurimas Laužadis) – Įtrauktas

11. DĖL AUGUČIO KRIUKELIO ATLEIDIMO IŠ ROKIŠKIO RAJONO KŪNO KULTŪROS IR SPORTO CENTRO DIREKTORIAUS PAREIGŲ (Aurimas Laužadis) – Įtrauktas

12. DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. VASARIO 20 D. SPRENDIMO NR. TS-16 „DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO 2019 METAMS PATVIRTINIMO“ PATIKSLINIMO (Reda Dūdienė) – Įtrauktas

13. DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE IR LEIDIMO IŠNUOMOTI NEGYVENAMĄSIAS PATALPAS VIEŠOJO KONKURSO BŪDU (Violeta Bieliūnaitė-Vanagienė) – Įtrauktas

14. DĖL ATLEIDIMO NUO SAVIVALDYBĖS TURTO NUOMOS, EKSPLOATAVIMO IR KITŲ SU TURTO IŠLAIKYMU SUSIJUSIŲ MOKESČIŲ (Violeta Bieliūnaitė-Vanagienė) – Įtrauktas

15. DĖL ILGALAIKIO MATERIALIOJO VALSTYBĖS TURTO NURAŠYMO (Violeta Bieliūnaitė-Vanagienė) – Įtrauktas

16. DĖL PRITARIMO TEIKTI PROJEKTO PARAIŠKĄ IR DALINIO JO FINANSAVIMO (Jurgita Blaževičiūtė) – Įtrauktas

17. DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2019 m. KOVO 29 D. SPRENDIMO NR. TS-48 „DĖL PRITARIMO TEIKTI PROJEKTĄ „STOGINĖS LEDO RITULIO AIKŠTELEI ROKIŠKIO MIESTE ĮRENGIMAS” IR DALINIO JO FINANSAVIMO“ DALINIO PAKEITIMO (Andrius Burnickas) – Įtrauktas

18. DĖL 2020 METŲ PASKELBIMO BENDRUOMENINIŲ ORGANIZACIJŲ, VEIKIANČIŲ ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE, METAIS (Ramūnas Godeliauskas) – Įtrauktas

19. DĖL INŽINERINĖS INFRASTRUKTŪROS VYSTYMO PLANO VĖJO JĖGAINIŲ PARKO STATYBAI ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖJE PATVIRTINIMO (Ingrida Trumpaitė) – Įtrauktas

20. DĖL ROKIŠKIO KULTŪROS CENTRO TEIKIAMŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ SĄRAŠO IR ĮKAINIŲ PATVIRTINIMO (Aurimas Laužadis) – Įtrauktas