Sena svetainė
Paraiškos finansavimui

Tarybos posėdis 2019-12-20 NR-TP-12

Pavadinimas Tarybos posėdis
Numeris TP-12
Data 2019-12-20
Pirmininkas Ramūnas Godeliauskas
Sekretorius Genovaitė Gavėnienė
Būsena Baigta
  1. DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO DARBOTVARKĖS TVIRTINIMO (Ramūnas Godeliauskas) – Įtrauktas

2. DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 METŲ I PUSMEČIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO (Ramūnas Godeliauskas) – Įtrauktas

3. DĖL SUTIKIMO PERIMTI OBELIŲ VAIKŲ GLOBOS NAMŲ SAVININKO TEISES IR PAREIGAS BEI TURTĄ (Vitalis Giedrikas) – Įtrauktas

4. DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. VASARIO 27 D. NR. TS-44 ,,DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDRUOMENĖS SVEIKATOS TARYBOS SUDARYMO IR NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ DALINIO PAKEITIMO (Zita Čaplikienė) – Įtrauktas

5. DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. LIEPOS 25 D. NR. TS-144 ,,DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS NEĮGALIŲJŲ REIKALŲ KOMISIJOS PRIE ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SUDARYMO IR NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ DALINIO PAKEITIMO (Zita Čaplikienė) – Įtrauktas

6. DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. LIEPOS 1 D. SPRENDIMO NR. TS-143 ,,DĖL MOKĖJIMO UŽ SOCIALINES PASLAUGAS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ DALINIO PAKEITIMO (Zita Čaplikienė) – Įtrauktas

7. DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. VASARIO 20 D. SPRENDIMO NR. TS-16 „DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO 2019 METAMS PATVIRTINIMO“ PATIKSLINIMO (Reda Dūdienė) – Įtrauktas

8. DĖL DIDŽIAUSIO LEISTINO VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ PAREIGYBIŲ IR DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, SKAIČIAUS ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOJE NUSTATYMO (Reda Dūdienė) – Įtrauktas

9. DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. RUGSĖJO 28 D. SPRENDIMO NR. TS-219 „ DĖL DIDŽIAUSIO LEISTINO DARBUOTOJŲ PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS PATVIRTINIMO ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖSE ĮSTAIGOSE“ DALINIO PAKEITIMO (Reda Dūdienė) – Įtrauktas

10. DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „ROKIŠKIO LOPŠELIO-DARŽELIO „NYKŠTUKAS“ PASTATO, ESANČIO LAISVĖS G. 15, ROKIŠKIO M., MODERNIZAVIMAS“ (Vilma Mečiukonienė) –  Įtrauktas

11. DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (Agnė Šapokaitė) – Įtrauktas

12. DĖL ROKIŠKIO KULTŪROS CENTRO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (Aurimas Laužadis) – Įtrauktas

13. DĖL ROKIŠKIO KRAŠTO MUZIEJAUS TEIKIAMŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ SĄRAŠO IR ĮKAINIŲ PATVIRTINIMO (Aurimas Laužadis) – Įtrauktas

14. DĖL RENGINIŲ ORGANIZAVIMO ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOSE VIETOSE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO (Aurimas Laužadis) – Įtrauktas

15. DĖL MOKYKLINIŲ AUTOBUSŲ NAUDOJIMO IR VEŽIMO PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (Aurimas Laužadis) – Įtrauktas

16. DĖL ALBERTO MIKULĖNO ATLEIDIMO IŠ ROKIŠKIO RUDOLFO LYMANO MUZIKOS MOKYKLOS DIREKTORIAUS PAREIGŲ (Aurimas Laužadis) – Įtrauktas

17. DĖL ROMUALDOS CEGELSKIENĖS SKYRIMO Į ROKIŠKIO MOKYKLOS-DARŽELIO „ĄŽUOLIUKAS“ DIREKTORĖS PAREIGAS (Aurimas Laužadis) – Įtrauktas

18. DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. BALANDŽIO 29 D. SPRENDIMO NR. TS-108 „DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ TINKLO PERTVARKOS 2016–2020 METŲ BENDROJO PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Aurimas Laužadis) – Įtrauktas

19. DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. GRUODŽIO 21 D. SPRENDIMO NR. TS-287 „DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS REIKŠMĖS VIEŠŲJŲ KELIŲ IR GATVIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ DALINIO PAKEITIMO (Augustinas Blažys) – Įtrauktas

20. DĖL PRITARIMO GRĄŽINTI UAB „ROKIŠKIO AUTOBUSŲ PARKAS“ ĮSISKOLINIMĄ UŽ NUOSTOLIUS, PATIRTUS VYKDANT KELEIVINIO KELIŲ TRANSPORTO VIEŠŲJŲ PASLAUGŲ ĮSIPAREIGOJIMUS (Violeta Bieliūnaitė-Vanagienė) – Įtrauktas

21. DĖL ATLEIDIMO NUO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VALDOMO NEKILNOJAMOJO TURTO NUOMOS, EKSPLOATAVIMO IR KITŲ SU TURTO IŠLAIKYMU SUSIJUSIŲ MOKESČIŲ (Violeta Bieliūnaitė-Vanagienė) – Įtrauktas

22. DĖL VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO TARIFŲ IR TAIKOMŲ LENGVATŲ 2020 M. PATVIRTINIM (Violeta Bieliūnaitė-Vanagienė) – Įtrauktas

23. DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS UŽIMTUMO DIDINIMO PROGRAMOS 2020 METAMS PATVIRTINIMO (Violeta Bieliūnaitė-Vanagienė) – Įtrauktas

24. DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. SPALIO 30 D. SPRENDIMO NR. TS-12.196 „DĖL TURTO PERDAVIMO VIEŠAJAI ĮSTAIGAI ROKIŠKIO JAUNIMO CENTRUI“ DALINIO PAKEITIMO (Violeta Bieliūnaitė-Vanagienė) – Įtrauktas

25. DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS 2020–2022 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS IR ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO PATVIRTINIMO (Agnė Vištajūnaitė) – Įtrauktas

26. DĖL BUTO PIRKIMO ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIO BŪSTO FONDUI PLĖTOTI ĮGYVENDINANT PROJEKTĄ „SOCIALINIO BŪSTO FONDO PLĖTRA ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖJE“ (Ernesta Jančienė) – Įtrauktas

27. DĖL NUSIKALTIMŲ PREVENCIJOS IR KONTROLĖS KOMISIJOS SUDARYMO IR KOMISIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (Gediminas Kriovė) – Įtrauktas