Sena svetainė
Paraiškos finansavimui

Tarybos posėdis 2020-01-31 NR-TP-1

Pavadinimas Tarybos posėdis
Numeris TP-1
Data 2020-01-31
Pirmininkas Ramūnas Godeliauskas
Sekretorius Genovaitė Gavėnienė
Būsena Baigta
  1. DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO DARBOTVARKĖS TVIRTINIMO (Ramūnas Godeliauskas) – Įtrauktas

2. DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS ANTIKORUPCIJOS KOMISIJOS 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS (Stasys Meliūnas) – Įtrauktas

3. DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS SMULKAUS IR VIDUTINIO VERSLO PLĖTROS PROGRAMOS 2019 METŲ VEIKLOS IR LĖŠŲ PANAUDOJIMO ATASKAITOS PATVIRTINIMO (Andrius Burnickas) – Įtrauktas

4. DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS SMULKAUS IR VIDUTINIO VERSLO PLĖTROS PROGRAMOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (Andrius Burnickas) – Įtrauktas

5. DĖL ROKIŠKIO RAJONO VERSLO PLĖTROS KOMISIJOS 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO (Andrius Burnickas) – Įtrauktas

6. DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. KOVO 31 D. SPRENDIMO NR. TS-58 „DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS SMULKAUS IR VIDUTINIO VERSLO PLĖTROS PROGRAMOS VERTINIMO KOMISIJOS PATVIRTINIMO“ DALINIO PAKEITIMO (Andrius Burnickas) – Įtrauktas

7. DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. VASARIO 20 D. SPRENDIMO NR. TS-15 „DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2019-2021 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ DALINIO PAKEITIMO (Agnė Grizevičiūtė) – Įtrauktas

8. DĖL VILMOS STEPUTAITIENĖS SKYRIMO Į ROKIŠKIO RUDOLFO LYMANO MUZIKOS MOKYKLOS DIREKTORĖS PAREIGAS (Aurimas Laužadis) – Įtrauktas

9. DĖL ROKIŠKIO RAJONO ŠVIETIMO TARYBOS SUDĖTIES IR NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (Aurimas Laužadis) – Įtrauktas

10. DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ VADOVŲ DARBO APMOKĖJIMO SISTEMOS PATVIRTINIMO (Aurimas Laužadis) – Įtrauktas

11. DĖL IKIMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖS STEIGIMO JUODUPĖS LOPŠELYJE – DARŽELYJE (Aurimas Laužadis) – Įtrauktas

12. DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS TURTĄ (Aurimas Laužadis) – Įtrauktas

13. DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. LIEPOS 1 D. SPRENDIMO NR. TS-148 ,,DĖL ROKIŠKIO RAJONO LANKYTINŲ VIETŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Aurimas Laužadis) – Įtrauktas

14. DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. RUGSĖJO 28 D. SPRENDIMO NR. TS-219 „ DĖL DIDŽIAUSIO LEISTINO DARBUOTOJŲ PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS PATVIRTINIMO ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖSE ĮSTAIGOSE“ DALINIO PAKEITIMO (Reda Dūdienė) – Įtrauktas

15. DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2004 M.BIRŽELIO 25 D. SPRENDIMO NR. 147„DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TIKSLINĖS PASKIRTIES LĖŠŲ NAUDOJIMO TVARKOS“ PANAIKINIMO (Reda Dūdienė) – Įtrauktas

16. DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ LEIDIMO ĮRENGTI IŠORINĘ REKLAMĄ ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE IŠDAVIMĄ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (Ingrida Trumpaitė) – Įtrauktas

17. DĖL ROKIŠKIO RAJONO ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ APSAUGOS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO (Darutis Krivas) – Įtrauktas

18. DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2020M. VALSTYBĖS LĖŠOMIS FINANSUOJAMŲ MELIORACIJOS DARBŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO (Jolanta Jasiūnienė) – Įtrauktas

19. DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO (Violeta Bieliūnaitė-Vanagienė) – Įtrauktas

20. DĖL LEIDIMO ĮREGISTRUOTI BUVEINĘ (Violeta Bieliūnaitė-Vanagienė) – Įtrauktas

21. DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. BIRŽELIO 29 D. SPRENDIMO NR. TS-175 „DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTŲ IR SOCIALINIŲ BŪSTŲ NUOMOS MOKESČIO DYDŽIO PATVIRTINIMO“ DALINIO PAKEITIMO (Violeta Bieliūnaitė-Vanagienė) – Įtrauktas

22. DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. LAPKRIČIO 30 D. SPRENDIMO NR. TS-199 „DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTO FONDO IR SOCIALINIO BŪSTO FONDO SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS (Violeta Bieliūnaitė-Vanagienė) – Įtrauktas

23. DĖL LEIDIMO IŠNUOMOTI SAVIVALDYBĖS TURTĄ VIEŠO KONKURSO BŪDU (Violeta Bieliūnaitė-Vanagienė) – Įtrauktas

24. DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ VADOVŲ DARBO APMOKĖJIMO SISTEMOS PATVIRTINIMO (Regina Strumskienė) – Įtrauktas

25. INFORMACIJA APIE PANEVĖŽIO REGIONO INTEGRUOTOS TERITORIJŲ VYSTYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMĄ 2019 M. (Jurgita Blaževičiūtė) – Įtrauktas