Sena svetainė
Paraiškos finansavimui

Tarybos posėdis 2020-05-29 NR-TP-6

Pavadinimas Tarybos posėdis
Numeris TP-6
Data 2020-05-29
Pirmininkas Ramūnas Godeliauskas
Sekretorius Genovaitė Gavėnienė
Būsena Baigtas

Darbotvarkės klausimai

Nr. Pavadinimas Pranešėjai Komentarai
1 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO DARBOTVARKĖS TVIRTINIMO
Ramūnas Godeliauskas
0 Detaliau
2 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. BALANDŽIO 26 D. SPRENDIMO NR. TS-75 „DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KOMITETŲ SUDARYMO“ PAKEITIMO
Ramūnas Godeliauskas
0 Detaliau
3 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. BALANDŽIO 26 D. SPRENDIMO NR. TS-77 ,,DĖL BALSŲ SKAIČIAVIMO KOMISIJOS SUDARYMO“ PAKEITIMO
Ramūnas Godeliauskas
0 Detaliau
4 ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS ETIKOS KOMISIJOS 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO
Antanas Vagonis
0 Detaliau
5 DĖL PRITARIMO VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ROKIŠKIO PSICHIKOS SVEIKATOS CENTRO 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
Saulius Jasiulevičius
0 Detaliau
6 DĖL PRITARIMO VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ROKIŠKIO PIRMINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
Danguolė Kondratenkienė
0 Detaliau
7 DĖL PRITARIMO VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ROKIŠKIO RAJONO LIGONINĖS 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
Ramunė Markevičienė
0 Detaliau
8 DĖL ROKIŠKIO SOCIALINĖS PARAMOS CENTRO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
Jolanta Paukštienė
0 Detaliau
9 DĖL PRITARIMO ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS LOPŠELIŲ-DARŽELIŲ IR MOKYKLŲ-DARŽELIŲ 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITOMS
Aurimas Laužadis
0 Detaliau
10 DĖL PRITARIMO ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS, PANEMUNĖLIO MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO IR PANDĖLIO UNIVERSALAUS DAUGIAFUNKCIO CENTRO 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITOMS
Aurimas Laužadis
0 Detaliau
11 DĖL PRITARIMO ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS PROGIMNAZIJŲ, PAGRINDINIŲ MOKYKLŲ IR ŠVIETIMO CENTRO 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITOMS
Aurimas Laužadis
0 Detaliau
12 DĖL PRITARIMO ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS GIMNAZIJŲ IR ROKIŠKIO SUAUGUSIŲJŲ IR JAUNIMO MOKYMO CENTRO 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITOMS
Aurimas Laužadis
0 Detaliau
13 DĖL PRITARIMO ROKIŠKIO RAJONO NEFORMALIOJO ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITOMS
Aurimas Laužadis
0 Detaliau
14 DĖL ROKIŠKIO R. PANEMUNĖLIO MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
Aurimas Laužadis
0 Detaliau
15 DĖL ROKIŠKIO SENAMIESČIO PROGIMNAZIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
Aurimas Laužadis
0 Detaliau
16 DĖL ROKIŠKIO R. OBELIŲ GIMNAZIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
Aurimas Laužadis
0 Detaliau
17 DĖL KOMPIUTERINĖS ĮRANGOS PERĖMIMO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN IR JO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE
Aurimas Laužadis
0 Detaliau
18 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. VASARIO 27 D. SPRENDIMO NR. TS-26 „DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO 2020 METAMS PATVIRTINIMO“ PATIKSLINIMO
Reda Dūdienė
0 Detaliau
19 DĖL TRUMPALAIKĖS PASKOLOS ĖMIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS
Reda Dūdienė
0 Detaliau
20 DĖL ILGALAIKĖS PASKOLOS ĖMIMO
Reda Dūdienė
0 Detaliau
21 DĖL SKEMŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ BAZINIŲ KAINŲ NUSTATYMO
Aušra Vingelienė
0 Detaliau
22 DĖL JAUNIMO SAVANORIŠKOS TARNYBOS ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖJE FINANSAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
Gediminas Kriovė
0 Detaliau
23 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS MELIORACIJOS STATINIŲ REKONSTRAVIMO PROJEKTO RENGIMO
Jolanta Jasiūnienė
0 Detaliau
24 DĖL LEIDIMO NURAŠYTI IR IŠREGISTRUOTI SAVIVALDYBĖS TURTĄ
Kristina Tūskienė
0 Detaliau
25 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTIS IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
Kristina Tūskienė
0 Detaliau
26 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO PANAUDOS PAGRINDAIS LAIKINAI NEATLYGINTINAI VALDYTI IR NAUDOTIS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
Kristina Tūskienė
0 Detaliau
27 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTO, ESANČIO TAIKOS G. 11-54, ROKIŠKIO M., ĮRAŠYMO Į ROKIŠKIO RAJONO SOCIALINIO BŪSTO FONDĄ
Violeta Bieliūnaitė-Vanagienė
0 Detaliau
28 DĖL BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS ROKIŠKIO BASEINO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
Vitalijus Jocys
0 Detaliau
29 DĖL ATLEIDIMO NUO FIKSUOTŲ PAJAMŲ MOKESČIO ĮSIGIJUS VERSLO LIUDIJIMUS 2020 M. VYKDOMAI VEIKLAI
Reda Dūdienė
0 Detaliau