Sena svetainė
Paraiškos finansavimui

Tarybos posėdis 2020-07-31 NR-TP-8

Pavadinimas Tarybos posėdis
Numeris TP-8
Data 2020-07-31
Pirmininkas Ramūnas Godeliauskas
Sekretorius Genovaitė Gavėnienė
Būsena Įregistruota

Darbotvarkės klausimai

Nr. Pavadinimas Pranešėjai Komentarai
1 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO DARBOTVARKĖS TVIRTINIMO
Ramūnas Godeliauskas
0 Detaliau
2 DĖL PRITARIMO DALYVAUTI PROJEKTE „SOCIALINIO VERSLO INICIATYVŲ SKATINIMAS PANEVĖŽIO APSKRITYJE
Justina Daščioraitė
0 Detaliau
3 DĖL PRITARIMO TEIKTI PROJEKTO PARAIŠKĄ, DALINAI JĮ FINANSUOTI IR DALYVAUTI PARTNERIO TEISĖMIS
Agnė Grizevičiūtė
0 Detaliau
4 DĖL PIRTIES PASLAUGŲ KAINOS NUSTATYMO
Andrius Burnickas
0 Detaliau
5 DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „JUODUPĖS KOMUNALINIS ŪKIS“ LIKVIDAVIMO
Andrius Burnickas
0 Detaliau
6 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2019 METŲ BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITOS IR KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ
Danguolė Namajūnienė
Reda Dūdienė
0 Detaliau
7 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. VASARIO 27 D. SPRENDIMO NR. TS-26 „DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO 2020 METAMS PATVIRTINIMO“ PATIKSLINIMO
Reda Dūdienė
0 Detaliau
8 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2020–2022 METŲ NUSIKALTIMŲ PREVENCIJOS IR KONTROLĖS PROGRAMOS PATVIRTINIMO
Vytautas Saulis
0 Detaliau
9 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. LIEPOS 26 D. SPRENDIMO TS-181 PAKEITIMO
Rita Elmonienė
0 Detaliau
10 DĖL FINANSINĖS PARAMOS GYDYTOJAMS, ATVYKSTANTIEMS DIRBTI Į ROKIŠKIO RAJONO ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGAS, SKYRIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
Evelina Grėbliauskienė
0 Detaliau
11 DĖL FINANSINĖS PARAMOS REZIDENTAMS, ATVYKSTANTIEMS DIRBTI Į ROKIŠKIO RAJONO ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGAS, SKYRIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
Evelina Grėbliauskienė
0 Detaliau
12 DĖL SAUGAUS ELGESIO PAVIRŠINIŲ VANDENS TELKINIŲ VANDENYJE IR ANT PAVIRŠINIŲ VANDENS TELKINIŲ LEDO ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖJE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO
Evelina Grėbliauskienė
0 Detaliau
13 DĖL PRITARIMO PANAUDOS SUTARTIMS
Lina Zolubienė
0 Detaliau
14 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
Gediminas Kriovė
0 Detaliau
15 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. BALANDŽIO 26 D. SPRENDIMO NR. TS-108 „DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBOS SUDĖTIES PATVIRTINIMO“ DALINIO PAKEITIMO
Gediminas Kriovė
0 Detaliau
16 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. SPALIO 25 D. SPRENDIMO NR. TS-221 „DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTO IR SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS BEI BŪSTO NUOMOS AR IŠPERKAMOSIOS BŪSTO NUOMOS MOKESČIO DALIES KOMPENSACIJŲ APSKAIČIAVIMO, MOKĖJIMO
Gražina Švanienė
0 Detaliau
17 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTŲ IR SOCIALINIŲ BŪSTŲ NUOMOS MOKESČIO DYDŽIO PATVIRTINIMO
Gražina Švanienė
0 Detaliau
18 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. RUGSĖJO 25 D. SPRENDIMO NR. TS-11.184 „DĖL TURTO PERDAVIMO PAGAL PANAUDOS SUTARTĮ“ DALINIO PAKEITIMO
Kristina Tūskienė
0 Detaliau
19 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. BALANDŽIO 26 D. SPRENDIMO NR. TS-6.107 „DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. RUGSĖJO 25 D. SPRENDIMO NR. TS-11.184 „DĖL TURTO PERDAVIMO PAGAL PANAUDOS SUTARTĮ“ PAKEITIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKU
Kristina Tūskienė
0 Detaliau
20 DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS TURTĄ ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN IR PATIKĖJIMO TEISE
Kristina Tūskienė
0 Detaliau
21 DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS TURTĄ
Kristina Tūskienė
0 Detaliau
22 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. GEGUŽĖS 29 D. SPRENDIMO NR. TS-158 „DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO PANAUDOS PAGRINDAIS LAIKINAI NEATLYGINTINAI VALDYTI IR NAUDOTIS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ DALINIO PAKEITIMO
Kristina Tūskienė
0 Detaliau
23 DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE IR LEIDIMO IŠNUOMOTI TURTĄ VIEŠOJO KONKURSO BŪDU
Kristina Tūskienė
0 Detaliau
24 DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO LAIKINAI NEATLYGINTINAI VALDYTI IR NAUDOTIS PANAUDOS PAGRINDAIS
Kristina Tūskienė
0 Detaliau
25 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. GRUODŽIO 20 D. SPRENDIMO NR. TS-262 „DĖL ATLEIDIMO NUO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VALDOMO NEKILNOJAMOJO TURTO NUOMOS, EKSPLOATAVIMO IR KITŲ SU TURTO IŠLAIKYMU SUSIJUSIŲ MOKESČIŲ“ PAPILDYMO
Kristina Tūskienė
0 Detaliau
26 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. BIRŽELIO 28 D. SPRENDIMO NR. TS-168 „DĖL ROKIŠKIO RAJONO VERSLO PLĖTROS KOMISIJOS PATVIRTINIMO“ DALINIO PAKEITIMO
Andrius Burnickas
0 Detaliau
27 DĖL MOKYKLINIO AUTOBUSO PERĖMIMO ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN IR JO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE
Rita Elmonienė
0 Detaliau
28 SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARIŲ PAKLAUSIMAI 0 Detaliau
29 LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO NARIŲ PASISAKYMAI 0 Detaliau