Sena svetainė
Paraiškos finansavimui

Tarybos posėdis 2020-09-25 NR-TP-9

Darbotvarkės klausimai

Nr. Pavadinimas Pranešėjai Komentarai
1 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO DARBOTVARKĖS TVIRTINIMO
Ramūnas Godeliauskas
0 Detaliau
2 DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ROKIŠKIO RAJONO LIGONINĖS ĮSTATŲ PATVIRTINIMO
Evelina Grėbliauskienė
0 Detaliau
3 DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ROKIŠKIO PIRMINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO ĮSTATŲ PATVIRTINIMO
Evelina Grėbliauskienė
0 Detaliau
4 DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ROKIŠKIO PSICHIKOS SVEIKATOS CENTRO ĮSTATŲ PATVIRTINIMO
Evelina Grėbliauskienė
0 Detaliau
5 DĖL PINIGINĖS SOCIALINĖS PARAMOS NEPASITURINTIEMS GYVENTOJAMS TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
Zita Čaplikienė
0 Detaliau
6 DĖL VIENKARTINĖS, TIKSLINĖS, SĄLYGINĖS IR PERIODINĖS PAŠALPOS SKYRIMO IR MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
Zita Čaplikienė
0 Detaliau
7 DĖL LAIKINO ATOKVĖPIO PASLAUGOS VAIKAMS SU NEGALIA, SUAUGUSIEMS ASMENIMS SU NEGALIA IR SENYVO AMŽIAUS ASMENIMS TEIKIMO IR ORGANIZAVIMO ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
Dalia Zibolienė
0 Detaliau
8 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2020 M. PAPILDOMOS SĄMATOS PATVIRTINIMO
Dalia Zibolienė
0 Detaliau
9 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. BIRŽELIO 28 D. SPRENDIMO NR. TS-168 „DĖL ROKIŠKIO RAJONO VERSLO PLĖTROS KOMISIJOS PATVIRTINIMO“ DALINIO PAKEITIMO“
Andrius Burnickas
0 Detaliau
10 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. GEGUŽĖS 31 D. SPRENDIMO NR. TS-131 „DĖL ROKIŠKIO RAJONO STRATEGINIO PLANAVIMO KOMISIJOS SUDARYMO“ DALINIO PAKEITIMO
Agnė Grizevičiūtė
0 Detaliau
11 DĖL PRITARIMO DALYVAUTI PROJEKTE „ROKIŠKIO RAJONO, KUPIŠKIO RAJONO IR VISAGINO SAVIVALDYBIŲ MOKYKLŲ SVEIKATOS KABINETŲ ATNAUJINIMAS“ PAGAL 2014–2021 M. EUROPOS EKONOMINĖS ERDVĖS FINANSINIO MECHANIZMO PROGRAMOS „SVEIKATA“ PRIEMONĘ „IKIMOKYKLINIO IR
Agnė Šapokaitė
0 Detaliau
12 DĖL ILGALAIKIO MATERIALIOJO VALSTYBĖS TURTO NURAŠYMO
Irena Matelienė
0 Detaliau
13 DĖL PRITARIMO PASIRAŠYTI TRIŠALĘ BENDRADARBIAVIMO SUTARTĮ
Aurimas Laužadis
0 Detaliau
14 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. RUGSĖJO 27 D. SPRENDIMO NR. TS-195 „DĖL MOKESČIO UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE, ĮGYVENDINANČIOSE IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, TVARKOS APRAŠO P
Aurimas Laužadis
0 Detaliau
15 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. GRUODŽIO 20 D. SPRENDIMO NR. TS-255 „DĖL RENGINIŲ ORGANIZAVIMO ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOSE VIETOSE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAPILDYMO
Aurimas Laužadis
0 Detaliau
16 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. SAUSIO 31 D. SPRENDIMO NR. TS-15 „DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ LEIDIMO ĮRENGTI IŠORINĘ REKLAMĄ ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE IŠDAVIMĄ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ DALINIO PAKEITIMO
Raimondas Simanavičius
0 Detaliau
17 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. SPALIO 26 D. SPRENDIMO NR. TS-237 ,,DĖL PREKYBOS IR PASLAUGŲ TEIKIMO ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOSE VIETOSE DOKUMENTŲ PATVIRTINIMO“ DALINIO PAKEITIMO
Raimondas Simanavičius
0 Detaliau
18 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. LAPKRIČIO 30 D. SPRENDIMO NR. TS-268 „DĖL LEIDIMO ATLIKTI KASINĖJIMO DARBUS ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOJO NAUDOJIMO TERITORIJOJE, ATVERTI JĄ AR JOS DALĮ ARBA APRIBOTI EISMĄ JOJE IŠDAVIMO TVARKOS
Algirdas Kulys
0 Detaliau
19 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS PANDĖLIO SENIŪNIJOS STANIKŪNŲ KAIMO BIRŽŲ GATVĖS PRATĘSIMO
Algirdas Kulys
0 Detaliau
20 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS OBELIŲ SENIŪNIJOS AUDRONIŲ I KAIMO PAPILIŲ GATVĖS SUTRUMPINIMO IR PAPILIŲ KAIMO GATVEI PILIAKALNIO PAVADINIMO SUTEIKIMO
Jūratė Šinkūnienė
0 Detaliau
21 DĖL VALSTYBĖS ILGALAIKIO IR TRUMPALAIKIO KILNOJAMO TURTO NURAŠYMO
Kristina Tūskienė
0 Detaliau
22 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO LAIKINAI NEATLYGINTINAI VALDYTI IR NAUDOTIS PANAUDOS PAGRINDAIS
Kristina Tūskienė
0 Detaliau
23 DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS TURTĄ
Kristina Tūskienė
0 Detaliau
24 DĖL LEIDIMO IŠNUOMOTI SAVIVALDYBĖS TURTĄ VIEŠO KONKURSO BŪDU
Kristina Tūskienė
0 Detaliau
25 DĖL PRITARIMO BENDRADARBIAVIMO SUTARČIAI IR SUTIKIMO PERDUOTI BEI PERIMTI TURTĄ
Augustinas Blažys
0 Detaliau
26 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. SPALIO 28 D. SPRENDIMO NR. TS-180 ,,DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS CENTRALIZUOTOS BUHALTERINĖS APSKAITOS TVARKYMO“ DALINIO PAKEITIM
Rita Baltakienė
0 Detaliau
27 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. VASARIO 27 D. SPRENDIMO NR. TS-26 „DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO 2020 METAMS PATVIRTINIMO“ PATIKSLINIMO
Reda Dūdienė
0 Detaliau
28 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. BIRŽELIO 28 D. SPRENDIMO NR. TS-147 ,,DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS PETICIJŲ KOMISIJOS SUDARYMO IR KOMISIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ DALINIO PAKEITIMO
Aušra Gudgalienė
0 Detaliau
29 DĖL SOCIALINIŲ BŪSTŲ IŠNUOMAVIMO KAIP SAVIVALDYBĖS BŪSTŲ RINKOS KAINOMIS
Violeta Bieliūnaitė-Vanagienė
0 Detaliau
30 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. LIEPOS 31 D. SPRENDIMO NR. TS-207 „DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTŲ IR SOCIALINIŲ BŪSTŲ NUOMOS MOKESČIO DYDŽIO PATVIRTINIMO“ DALINIO PAKEITIMO
Violeta Bieliūnaitė-Vanagienė
0 Detaliau
31 SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARIŲ PAKLAUSIMAI 0 Detaliau
32 LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO NARIŲ PASISAKYMAI 0 Detaliau