Sena svetainė
Paraiškos finansavimui

Tarybos posėdis 2020-10-30 NR-TP-10

Darbotvarkės klausimai

Nr. Pavadinimas Pranešėjai Komentarai
1 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO DARBOTVARKĖS TVIRTINIMO
Ramūnas Godeliauskas
0 Detaliau
2 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. VASARIO 27 D. SPRENDIMO NR. TS-24 „DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2020–2022 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ DALINIO PAKEITIMO
Agnė Grizevičiūtė
0 Detaliau
3 DĖL PANEVĖŽIO REGIONO PLĖTROS TARYBOS STEIGIMO
Jurgita Blaževičiūtė
0 Detaliau
4 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. LAPKRIČIO 30 D. SPRENDIMO NR. TS-268 „DĖL LEIDIMO ATLIKTI KASINĖJIMO DARBUS ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOJO NAUDOJIMO TERITORIJOJE, ATVERTI JĄ AR JOS DALĮ ARBA APRIBOTI EISMĄ JOJE IŠDAVIMO TVARKOS
Dalia Janulienė
0 Detaliau
5 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. RUGSĖJO 25 D. SPRENDIMO NR. TS-236 ,, DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS OBELIŲ SENIŪNIJOS AUDRONIŲ I KAIMO PAPILIŲ GATVĖS SUTRUMPINIMO IR PAPILIŲ KAIMO GATVEI PILIAKALNIO PAVADINIMO SUTEIKIMO“ PAKEITIMO
Jūratė Šinkūnienė
0 Detaliau
6 DĖL ROKIŠKIO RAJONO KAMAJŲ MIESTELIO GALUKIEMIO GATVĖS PAVADINIMO SUTEIKIMO
Lina Zolubienė
0 Detaliau
7 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. VASARIO 27 D. SPRENDIMO NR. TS-26 „DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO 2020 METAMS PATVIRTINIMO“ PATIKSLINIMO
Reda Dūdienė
0 Detaliau
8 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. RUGSĖJO 28 D. SPRENDIMO NR. TS-219 „ DĖL DIDŽIAUSIO LEISTINO DARBUOTOJŲ PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS PATVIRTINIMO ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖSE ĮSTAIGOSE“ DALINIO PAKEITIMO
Reda Dūdienė
0 Detaliau
9 DĖL FIKSUOTŲ PAJAMŲ MOKESČIO DYDŽIŲ IR LENGVATŲ,TAIKOMŲ ĮSIGYJANT VERSLO LIUIDIJIMUS 2021 METAMS, NUSTATYMO
Reda Dūdienė
0 Detaliau
10 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. VASARIO 27 D. SPRENDIMO NR. TS-29 „DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2020 METŲ SĄMATOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
Darutis Krivas
0 Detaliau
11 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. BIRŽELIO 23 D. SPRENDIMO NR. TS-128 „DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IŠ ATLIEKŲ TURĖTOJŲ IR ATLIEKŲ TVARKYMĄ DYDŽIO NUSTATYMO METODIKOS PATVIRTINIM
Darutis Krivas
0 Detaliau
12 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. SPALIO 27 D. SPRENDIMO NR. TS-179 „DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IR TVARKYMĄ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
Darutis Krivas
0 Detaliau
13 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. BIRŽELIO 28 D. SPRENDIMO NR. TS-165 ,,DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ROKIŠKIO RAJONO LIGONINĖS STEBĖTOJŲ TARYBOS PATVIRTINIMO‘‘ DALINIO PAKEITIMO
Zita Čaplikienė
0 Detaliau
14 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. BIRŽELIO 28 D. SPRENDIMO NR. TS-163 ,,DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ROKIŠKIO PIRMINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO STEBĖTOJŲ TARYBOS PATVIRTINIMO‘‘ DALINIO PAKEITIMO
Zita Čaplikienė
0 Detaliau
15 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. BIRŽELIO 28 D. SPRENDIMO NR. TS-164 ,,DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ROKIŠKIO PSICHIKOS SVEIKATOS CENTRO STEBĖTOJŲ TARYBOS PATVIRTINIMO‘‘ DALINIO PAKEITIMO
Zita Čaplikienė
0 Detaliau
16 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. RUGSĖJO 25 D. SPRENDIMO NR. TS-219 „DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ROKIŠKIO PIRMINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO ĮSTATŲ PATVIRTINIMO“ DALINIO PAKEITIMO
Zita Čaplikienė
0 Detaliau
17 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. RUGSĖJO 25 D. SPRENDIMO NR. TS-218 ,,DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ROKIŠKIO RAJONO LIGONINĖS ĮSTATŲ PATVIRTINIMO” DALINIO PAKEITIMO
Zita Čaplikienė
0 Detaliau
18 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. RUGSĖJO 25 D. SPRENDIMO NR. TS-220 „DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ROKIŠKIO PSICHIKOS SVEIKATOS CENTRO ĮSTATŲ PATVIRTINIMO“ DALINIO PAKEITIMO
Zita Čaplikienė
0 Detaliau
19 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS JUOZO KELIUOČIO VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
Aurimas Laužadis
0 Detaliau
20 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS PRIORITETINIŲ RENGINIŲ SĄRAŠO SUDARYMO IR FINANSAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
Aurimas Laužadis
0 Detaliau
21 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. BIRŽELIO 26 D. SPRENDIMO NR. TS-167 „DĖL ĮGALIOJIMŲ SUTEIKIMO ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUI“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
Aurimas Laužadis
0 Detaliau
22 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
Aurimas Laužadis
0 Detaliau
23 DĖL NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ FINANSAVIMO POLITIKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
Gediminas Kriovė
0 Detaliau
24 DĖL 2017 M. GEGUŽĖS 26 D. ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMO NR. TS-115 „DĖL PRITARIMO TEIKTI PROJEKTO „UGDYMO APLINKOS MODERNIZAVIMAS ROKIŠKIO J. TUMO-VAIŽGANTO GIMNAZIJOJE BEI ROKIŠKIO J. TŪBELIO PROGIMNAZIJOJE” PARAIŠKĄ IR DALINIO JO F
Aušra Vingelienė
0 Detaliau
25 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. GEGUŽĖS 25 D. SPRENDIMO NR. TS-159 ,,DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO” DALINIO PAKEITIMO
Zita Čaplikienė
0 Detaliau
26 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO LAIKINAI NEATLYGINTINAI VALDYTI IR NAUDOTIS PANAUDOS PAGRINDAIS
Kristina Tūskienė
0 Detaliau
27 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE IR LEIDIMO IŠNUOMOTI TURTĄ VIEŠO KONKURSO BŪDU
Kristina Tūskienė
0 Detaliau
28 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO LAIKINAI VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOMS
Kristina Tūskienė
0 Detaliau
29 DĖL APLEISTO AR NEPRIŽIŪRIMO NEKILNOJAMOJO TURTO NUSTATYMO, SĄRAŠO SUDARYMO IR JO KEITIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
Kristina Tūskienė
0 Detaliau
30 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. RUGSĖJO 25 D. SPRENDIMO NR. TS-239 „DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS TURTĄ“ DALINIO PAKEITIMO
Kristina Tūskienė
0 Detaliau
31 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. LIEPOS 31 D. SPRENDIMO NR. TS-207 „DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTŲ IR SOCIALINIŲ BŪSTŲ NUOMOS MOKESČIO DYDŽIO PATVIRTINIMO“ DALINIO PAKEITIMO
Kristina Tūskienė
0 Detaliau
32 DĖL PRITARIMO ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS PETICIJŲ KOMISIJOS 2020 M. SPALIO 15 D. IŠVADAI DĖL INDRĖS VIKTORIJOS UŽUKUKYTĖS PETICIJOS
Aušra Gudgalienė
0 Detaliau
33 INFORMACIJĄ APIE VYRIAUSYBĖS ATSTOVŲ ĮSTAIGOS VYRIAUSYBĖS ATSTOVO PANEVĖŽIO IR UTENOS APSKRITYSE 2020-10-07 TEIKIMĄ NR. (5.3)-TR3-35 „DĖL LEIDIMŲ ATLIKTI KASINĖJIMO DARBUS ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOJO NAUDOJIMO TERITORIJOJE, ATITVERTI JĄ AR J
Ramūnas Godeliauskas
0 Detaliau
34 SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARIŲ PAKLAUSIMAI 0 Detaliau
35 LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO NARIŲ PASISAKYMAI 0 Detaliau