Sena svetainė
Paraiškos finansavimui

Tarybos posėdis 2020-11-27 NR-TP-11

Darbotvarkės klausimai

Nr. Pavadinimas Pranešėjai Komentarai
1 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO DARBOTVARKĖS TVIRTINIMO
Ramūnas Godeliauskas
0 Detaliau
2 DĖL PRITARIMO DALYVAUTI NARIO TEISĖMIS „BALTIJOS MIESTŲ SĄJUNGOS“ ORGANIZACIJOJE
Justina Daščioraitė
0 Detaliau
3 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS PRIEŠGAISRINĖS TARNYBOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
Remigijus Sunklodas
0 Detaliau
4 DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ROKIŠKIO VANDENYS“ GERIAMOJO VANDENS APSKAITOS PRIETAISŲ ĮSIGIJIMO, ĮRENGIMO IR EKSPLOATAVIMO UŽMOKESČIO BAZINIŲ KAINŲ NUSTATYMO
Aušra Vingelienė
0 Detaliau
5 DĖL ROKIŠKIO SOCIALINĖS PARAMOS CENTRO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
Jolanta Paukštienė
0 Detaliau
6 DĖL SOCIALINIŲ PASLAUGŲ KAINŲ SUDERINIMO
Zita Čaplikienė
0 Detaliau
7 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS GYVENTOJŲ MOKĖJIMO UŽ SOCIALINES PASLAUGAS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
Zita Čaplikienė
0 Detaliau
8 DĖL KELEIVIŲ VEŽIMO KELIŲ TRANSPORTU REGULIARIAISIAIS REISAIS VIETINIO SUSISIEKIMO MARŠRUTAIS TARIFŲ
Violeta Bieliūnaitė-Vanagienė
0 Detaliau
9 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO LAIKINAI NEATLYGINTINAI VALDYTI IR NAUDOTIS PANAUDOS PAGRINDAIS
Kristina Tūskienė
0 Detaliau
10 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. SPALIO 30 D. SPRENDIMO NR. TS-273 „DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO LAIKINAI VALDYTI,NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOMS“ DALINIO PAKEITIMO
Kristina Tūskienė
0 Detaliau
11 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. RUGSĖJO 25 D. SPRENDIMO NR. TS-238 „DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO LAIKINAI NEATLYGINTINAI VALDYTI IR NAUDOTIS PANAUDOS PAGRINDAIS“ DALINIO PAKEITIMO
Kristina Tūskienė
0 Detaliau
12 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. LIEPOS 31 D. SPRENDIMO NR. TS-207 „DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTŲ IR SOCIALINIŲ BŪSTŲ NUOMOS MOKESČIO DYDŽIO PATVIRTINIMO“ DALINIO PAKEITIMO
Kristina Tūskienė
0 Detaliau
13 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS LOPŠELIŲ-DARŽELIŲ IR MOKYKLOS-DARŽELIO “ĄŽUOLIUKAS” NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
Aurimas Laužadis
0 Detaliau
14 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
Aurimas Laužadis
0 Detaliau
15 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
Aurimas Laužadis
0 Detaliau
16 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO CENTRO IR PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
Aurimas Laužadis
0 Detaliau
17 DĖL MOKESČIO UŽ MOKSLĄ PASKIRSTYMO NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE
Aurimas Laužadis
0 Detaliau
18 DĖL NEŠIOJAMŲJŲ KOMPIUTERIŲ PERĖMIMO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN IR JŲ PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE
Aurimas Laužadis
0 Detaliau
19 DĖL MOKYKLINIO AUTOBUSO PERĖMIMO ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN IR JO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE
Aurimas Laužadis
0 Detaliau
20 DĖL ATSTOVO DELEGAVIMO Į ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS JUOZO KELIUOČIO VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS TARYBOS SUDĖTĮ
Irena Matelienė
0 Detaliau
21 DĖL ROKIŠKIO KRAŠTO MUZIEJAUS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
Irena Matelienė
0 Detaliau
22 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2021 METŲ PRIORITETINIŲ RENGINIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO
Irena Matelienė
0 Detaliau
23 DĖL ROKIŠKIO KRAŠTO MUZIEJAUS NURAŠOMŲ EKSPONATŲ IR NAIKINAMŲ PASIKARTOJANČIŲ EKSPONATŲ INVENTORINIŲ NUMERIŲ SĄRAŠO SUDERINIMO
Irena Matelienė
0 Detaliau
24 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. GRUODŽIO 21 D. SPRENDIMO NR. TS-287 „DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS REIKŠMĖS VIEŠŲJŲ KELIŲ IR GATVIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
Augustinas Blažys
0 Detaliau
25 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. VASARIO 27 D. SPRENDIMO NR. TS-26 „DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO 2020 METAMS PATVIRTINIMO“ PATIKSLINIMO
Reda Dūdienė
0 Detaliau
26 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS STRUKTŪROS PATVIRTINIMO
Andrius Burnickas
0 Detaliau