Sena svetainė
Paraiškos finansavimui

Tarybos posėdis 2020-12-23 TP-12

Darbotvarkės klausimai

Nr. Pavadinimas Pranešėjai Komentarai
1 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO DARBOTVARKĖS TVIRTINIMO
Ramūnas Godeliauskas
0 Detaliau
2 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021 METŲ I PUSMEČIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO
Ramūnas Godeliauskas
0 Detaliau
3 DĖL ROKIŠKIS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. KOVO 29 D. SPRENDIMO NR. TS-43 „DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKOS REGLAMENTO PATVIRTINIMO“ DALINIO PAKEITIMO
Algis Kazulėnas
0 Detaliau
4 DĖL PRITARIMO DEMOGRAFINIŲ TYRIMŲ IR EKSPERTIZIŲ CENTRO IR ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDRADARBIAVIMO SUTARČIAI
Vytautas Vilys
0 Detaliau
5 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. VASARIO 27 D. SPRENDIMO NR. TS-26 „DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO 2020 METAMS PATVIRTINIMO“ PATIKSLINIMO
Reda Dūdienė
0 Detaliau
6 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. RUGSĖJO 28 D. SPRENDIMO NR. TS-219 „ DĖL DIDŽIAUSIO LEISTINO DARBUOTOJŲ PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS PATVIRTINIMO ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖSE ĮSTAIGOSE“ DALINIO PAKEITIMO
Reda Dūdienė
0 Detaliau
7 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. VASARIO 20 D. SPRENDIMO ‘DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBEI SKIRTŲ VALSTYBĖS BIUDŽETO MOKYMO LĖŠŲ PASKIRSTYMO, PERSKIRSTYMO IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO” PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
Reda Dūdienė
0 Detaliau
8 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS SMULKAUS IR VIDUTINIO VERSLO PLĖTROS PROGRAMOS 2020 METŲ VEIKLOS IR LĖŠŲ PANAUDOJIMO ATASKAITOS PATVIRTINIMO
Andrius Burnickas
0 Detaliau
9 DĖL ROKIŠKIO RAJONO VERSLO PLĖTROS PROGRAMOS KOMISIJOS 2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO
Andrius Burnickas
0 Detaliau
10 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. BIRŽELIO 28 D. SPRENDIMO NR. TS-168 „DĖL ROKIŠKIO RAJONO VERSLO PLĖTROS KOMISIJOS PATVIRTINIMO“ DALINIO PAKEITIMO
Andrius Burnickas
0 Detaliau
11 DĖL PRITARIMO SUTARTIES PASIRAŠYMUI SU VŠĮ „VERSLI LIETUVA“, ĮGYVENDINANT BENDRADARBYSTĖS CENTRO „SPIEČIUS“ PROJEKTĄ
Justina Daščioraitė
0 Detaliau
12 DĖL ROKIŠKIO KRAŠTO MUZIEJAUS TARYBOS SUDĖTIES IR DARBO REGLAMENTO PATVIRTINIMO
Aurimas Laužadis
0 Detaliau
13 DĖL ROKIŠKIO JUOZO TUMO-VAIŽGANTO GIMNAZIJOS IR ROKIŠKIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
Aurimas Laužadis
0 Detaliau
14 DĖL SAVIVALDYBĖS ŽEMĖS PATIKĖTINIO SUTIKIMO DĖL TERITORIJŲ, KURIOSE TAIKOMOS SPECIALIOSIOS ŽEMĖS NAUDOJIMO SĄLYGOS, NUSTATYMO IŠDAVIMO IR SAVIVALDYBĖS ŽEMĖS PATIKĖTINIO PATIRIAMŲ NUOSTOLIŲ DYDŽIO APSKAIČIAVIMO IR ATLYGINIMO TVARKOS PATVIRTINIMO
Raimondas Simanavičius
0 Detaliau
15 DĖL KOMPENSACIJŲ DĖL NUOSTOLIŲ, PATIRIAMŲ DĖL SPECIALIŲJŲ ŽEMĖS NAUDOJIMO SĄLYGŲ TAIKYMO NUSTATYTOSE SPECIALIŲJŲ ŽEMĖS NAUDOJIMO SĄLYGŲ ĮSTATYME NURODYTOSE TERITORIJOSE, KAI ŠIE NUOSTOLIAI MOKAMI IŠ SAVIVALDYBĖS VALDOMŲ JURIDINIŲ ASMENŲ LĖŠŲ, APSKAIČ
Raimondas Simanavičius
0 Detaliau
16 DĖL SAVIVALDYBĖS INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS ORGANIZATORIAUS FUNKCIJŲ VYKDYMO PAVEDIMO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJAI IR SAVIVALDYBĖS INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS ORGANIZATORIAUS VEIKLOS APRAŠO PATVIRTINIMO
Raimondas Simanavičius
0 Detaliau
17 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS INFRASTRUKTŪROS PRIPAŽINIMO PRIORITETINE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
Raimondas Simanavičius
0 Detaliau
18 DĖL SAVIVALDYBĖS INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS ĮMOKOS TARIFO PATVIRTINIMO
Raimondas Simanavičius
0 Detaliau
19 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS RĖMIMO PROGRAMOS KOMISIJOS SUDĖTIES IR KOMISIJOS DARBO REGLAMENTO PATVIRTINIMO
Raimondas Simanavičius
0 Detaliau
20 DĖL ROKIŠKIO RAJONO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS PLANO KOREGAVIMO PLANO PATVIRTINIMO
Raimondas Simanavičius
0 Detaliau
21 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. LIEPOS 31 D. SPRENDIMO NR. TS-207 „DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTŲ IR SOCIALINIŲ BŪSTŲ NUOMOS MOKESČIO DYDŽIO PATVIRTINIMO“ DALINIO PAKEITIMO
Kristina Tūskienė
0 Detaliau
22 DĖL PARDUODAMŲ ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTŲ SU PAGALBINIO ŪKIO PASKIRTIES PASTATAIS SĄRAŠO PATVIRTINIMO
Kristina Tūskienė
0 Detaliau
23 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMO TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE IR LEIDIMO IŠNUOMOTI VIEŠO KONKURSO BŪDU
Kristina Tūskienė
0 Detaliau
24 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. SPALIO 30 D. SPRENDIMO NR. TS-273 „DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO LAIKINAI VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOMS“ DALINIO PAKEITIMO
Kristina Tūskienė
0 Detaliau
25 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS UŽIMTUMO DIDINIMO PROGRAMOS 2021 METAMS PATVIRTINIMO
Violeta Bieliūnaitė-Vanagienė
0 Detaliau
26 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO NEKILNOJAMOJO TURTO VALDYMO STRATEGIJOS PATVIRTINIMO
Violeta Bieliūnaitė-Vanagienė
0 Detaliau
27 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JUO ATASKAITOS RENGIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
Violeta Bieliūnaitė-Vanagienė
0 Detaliau
28 DĖL VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO TARIFŲ IR TAIKOMŲ LENGVATŲ PATVIRTINIMO
Violeta Bieliūnaitė-Vanagienė
0 Detaliau
29 DĖL OBELIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ NAMŲ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
Elona Adomavičienė
0 Detaliau
30 SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARIŲ PAKLAUSIMAI 0 Detaliau
31 LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO NARIŲ PASISAKYMAI 0 Detaliau