Sena svetainė
Paraiškos finansavimui

Tarybos posėdis 2021-01-29 TP-1

Darbotvarkės klausimai

Nr. Pavadinimas Pranešėjai Komentarai
1 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO DARBOTVARKĖS TVIRTINIMO
Ramūnas Godeliauskas
0 Detaliau
2 DĖL ROKIŠKIO KRAŠTO GARBĖS PILIEČIO VARDO SUTEIKIMO ROKIŠKIO DEKANUI, ROKIŠKIO ŠV. APAŠTALO EVANGELISTO MATO PARAPIJOS KLEBONUI KUN. EIMANTUI NOVIKUI
Vita Mykolaitienė
0 Detaliau
3 DĖL ROKIŠKIO KRAŠTO GARBĖS PILIEČIO VARDO SUTEIKIMO LEONUI JANKAUSKUI
Vita Mykolaitienė
0 Detaliau
4 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ANTIKORUPCIJOS KOMISIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (NAUJA REDAKCIJA)
Stasys Meliūnas
0 Detaliau
5 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. GEGUŽĖS 31 D. SPRENDIMO NR. TS-123 ,,DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS ETIKOS KOMISIJOS SUDARYMO“ PAKEITIMO
Antanas Vagonis
0 Detaliau
6 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. VASARIO 27 D. SPRENDIMO NR. TS-24 „DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2020-2022 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ DALINIO PAKEITIMO“
Agnė Grizevičiūtė
0 Detaliau
7 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. GEGUŽĖS 31 D. SPRENDIMO NR. TS-131 „DĖL ROKIŠKIO RAJONO STRATEGINIO PLANAVIMO KOMISIJOS SUDARYMO“ DALINIO PAKEITIMO
Agnė Grizevičiūtė
0 Detaliau
8 DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ROKIŠKIO PIRMINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO TEIKIAMŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ KAINŲ PATVIRTINIMO
Evelina Grėbliauskienė
0 Detaliau
9 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. LIEPOS 31 D. SPRENDIMO NR. TS-200 „DĖL FINANSINĖS PARAMOS GYDYTOJAMS, ATVYKSTANTIEMS DIRBTI Į ROKIŠKIO RAJONO ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGAS, SKYRIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
Evelina Grėbliauskienė
0 Detaliau
10 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDRUOMENĖS SVEIKATOS TARYBOS 2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS IR 2021 M. VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO
Dalia Zibolienė
0 Detaliau
11 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS PRIEMONIŲ VYKDYMO 2020 METŲ ATASKAITOS PATVIRTINIMO
Dalia Zibolienė
0 Detaliau
12 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2021 M. VALSTYBĖS LĖŠOMIS FINANSUOJAMŲ MELIORACIJOS DARBŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO
Jolanta Jasiūnienė
0 Detaliau
13 DĖL 2020 METŲ KAIMO PROGRAMOS LĖŠŲ PANAUDOJIMO
Dalia Lūžienė-Malijonienė
0 Detaliau
14 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ROKIŠKIO KAIMIŠKOSIOS SENIŪNIJOS KALNELIŠKIŲ KAIMO VELNIAKALNIO GATVĖS SUTRUMPINIMO
Dalia Janulienė
0 Detaliau
15 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS MATERIALIOJO TURTO VIEŠO NUOMOS KONKURSO IR NUOMOS NE KONKURSO BŪDU ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
Kristina Tūskienė
0 Detaliau
16 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTO PARDAVIMO
Kristina Tūskienė
0 Detaliau
17 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. GRUODŽIO 20 D. SPRENDIMO NR. TS-261 „DĖL PRITARIMO GRĄŽINTI UAB „ROKIŠKIO AUTOBUSŲ PARKAS“ ĮSISKOLINIMĄ UŽ NUOSTOLIUS, PATIRTUS VYKDANT KELEIVINIO KELIŲ TRANSPORTO VIEŠŲJŲ PASLAUGŲ ĮSIPAREIGOJIMUS” DAL
Violeta Bieliūnaitė-Vanagienė
0 Detaliau
18 INFORMACIJĄ APIE VYRIAUSYBĖS ATSTOVŲ ĮSTAIGOS VYRIAUSYBĖS ATSTOVO PANEVĖŽIO IR UTENOS APSKRITYSE 2021-01-13 TEIKIMĄ „DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS ETIKOS KOMISIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“
Ramūnas Godeliauskas
0 Detaliau
19 INFORMACIJA APIE PANEVĖŽIO REGIONO INTEGRUOTOS TERITORIJŲ VYSTYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMĄ 2020 M.
Jurgita Blaževičiūtė
0 Detaliau
20 JAUNIMO PROBLEMATIKOS TYRIMO ROKIŠKIO RAJONE PRISTATYMAS
Žydrūnas Šipka
0 Detaliau
21 SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARIŲ PAKLAUSIMAI IR PASISAKYMAI 0 Detaliau
22 LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO NARIŲ PASISAKYMAI 0 Detaliau