Sena svetainė
Paraiškos finansavimui

Tarybos posėdis 2021-02-26 TP-1

Darbotvarkės klausimai

Nr. Pavadinimas Pranešėjai Komentarai
1 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO DARBOTVARKĖS TVIRTINIMO
Ramūnas Godeliauskas
0 Detaliau
2 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2021-2023 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO
Agnė Grizevičiūtė
0 Detaliau
3 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO 2021 METAMS PATVIRTINIMO
Reda Dūdienė
0 Detaliau
4 DĖL PASKOLŲ REFINANSAVIMO
Reda Dūdienė
0 Detaliau
5 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2020 METŲ PRIEMONIŲ VYKDYMO ATASKAITOS PATVIRTINIMO
Darutis Krivas
0 Detaliau
6 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2021 METŲ SĄMATOS PATVIRTINIMO
Darutis Krivas
0 Detaliau
7 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KONTROLĖS KOMITETO 2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS
Valius Kazlauskas
0 Detaliau
8 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KONTROLĖS KOMITETO 2021 METŲ VEIKLOS PROGRAMOS PATVIRTINIMO
Valius Kazlauskas
0 Detaliau
9 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS KAIMO PROGRAMOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
Dalia Lūžienė-Malijonienė
0 Detaliau
10 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS SMULKAUS IR VIDUTINIO VERSLO PLĖTROS PROGRAMOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
Andrius Burnickas
0 Detaliau
11 DĖL PRITARIMO TEIKTI PROJEKTO PARAIŠKĄ IR DALINIO JO FINANSAVIMO
Jurgita Blaževičiūtė
0 Detaliau
12 DĖL ATSTOVO DELEGAVIMO Į PANEVĖŽIO REGIONO PLĖTROS TARYBOS VISUOTINĮ DALYVIŲ SUSIRINKIMĄ
Jurgita Blaževičiūtė
0 Detaliau
13 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS 2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS
Gediminas Kriovė
0 Detaliau
14 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBOS 2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS
Gediminas Kriovė
0 Detaliau
15 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. RUGSĖJO 27 D. SPRENDIMO NR. TS-195 „DĖL MOKESČIO UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE, ĮGYVENDINANČIOSE IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, TVARKOS APRAŠO P
Aurimas Laužadis
0 Detaliau
16 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. SPALIO 26 D. SPRENDIMO NR. TS-249 „DĖL NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO LĖŠŲ SKYRIMO IR PANAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
Aurimas Laužadis
0 Detaliau
17 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO LAIKINAI VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE
Kristina Tūskienė
0 Detaliau
18 DĖL SAVIVALDYBĖS BŪSTO IŠNUOMAVIMO
Kristina Tūskienė
0 Detaliau
19 DĖL LEIDIMO ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ IŠNUOMOTI VIEŠO KONKURSO BŪDU
Kristina Tūskienė
0 Detaliau
20 DĖL VIEŠAME AUKCIONE PARDUODAMO ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO IR KITŲ NEKILNOJAMŲJŲ DAIKTŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO
Violeta Bieliūnaitė-Vanagienė
0 Detaliau
21 2020 M. SAUSIO 31 D. SPRENDIMO NR. TS-23 „DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ VADOVŲ DARBO APMOKĖJIMO SISTEMOS PATVIRTINIMO“ DALINIO PAKEITIMO
Regina Strumskienė
0 Detaliau
22 SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARIŲ PAKLAUSIMAI IR PASISAKYMAI 0 Detaliau
23 LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO NARIŲ PASISAKYMAI 0 Detaliau