Sena svetainė
Paraiškos finansavimui

Tarybos posėdis 2021-03-26 TP-3

Darbotvarkės klausimai

Nr. Pavadinimas Pranešėjai Komentarai
1 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO DARBOTVARKĖS TVIRTINIMO
Ramūnas Godeliauskas
0 Detaliau
2 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. BALANDŽIO 26 D. SPRENDIMO NR. TS-75 „DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KOMITETŲ SUDARYMO“ PAKEITIMO
Ramūnas Godeliauskas
0 Detaliau
3 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. GEGUŽĖS 31 D. SPRENDIMO NR. TS-123 „DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS ETIKOS KOMISIJOS SUDARYMO“ DALINIO PAKEITIMO
Ramūnas Godeliauskas
0 Detaliau
4 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS
Ramūnas Godeliauskas
0 Detaliau
5 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS 2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS
Danguolė Namajūnienė
0 Detaliau
6 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS
Andrius Burnickas
0 Detaliau
7 DĖL PRITARIMO ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS ŠEIMOS TARYBOS 2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
Stasys Meliūnas
0 Detaliau
8 DĖL PRITARIMO ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS ANTIKORUPCIJOS KOMISIJOS 2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
Stasys Meliūnas
0 Detaliau
9 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS PETICIJŲ KOMISIJOS 2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS
Aušra Gudgalienė
0 Detaliau
10 DĖL PRITARIMO ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS PRIEŠGAISRINĖS TARNYBOS 2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
Remigijus Sunklodas
0 Detaliau
11 DĖL PRITARIMO ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS JUOZO KELIUOČIO VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS 2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
Alicija Matiukienė
0 Detaliau
12 DĖL PRITARIMO ROKIŠKIO KRAŠTO MUZIEJAUS 2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
Nijolė Šniokienė
0 Detaliau
13 DĖL PRITARIMO ROKIŠKIO KULTŪROS CENTRO 2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
Vaiva Baltrūnaitė–Kirstukienė
0 Detaliau
14 DĖL PRITARIMO ROKIŠKIO TURIZMO IR TRADICINIŲ AMATŲ INFORMACIJOS IR KOORDINAVIMO CENTRO 2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
Lina Valotkienė
0 Detaliau
15 DĖL ROKIŠKIO TURIZMO IR TRADICINIŲ AMATŲ INFORMACIJOS IR KOORDINAVIMO CENTRO PAVADINIMO PAKEITIMO IR ROKIŠKIO TURIZMO IR AMATŲ INFORMACIJOS CENTRO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
Irena Matelienė
0 Detaliau
16 DĖL ROKIŠKIO KRAŠTO MUZIEJAUS TEIKIAMŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ SĄRAŠO IR ĮKAINIŲ PATVIRTINIMO
Irena Matelienė
0 Detaliau
17 DĖL PRITARIMO BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS ROKIŠKIO BASEINO 2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
Vitalijus Jocys
0 Detaliau
18 DĖL PRITARIMO ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS LOPŠELIŲ-DARŽELIŲ 2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITOMS
Aurimas Laužadis
0 Detaliau
19 DĖL PRITARIMO ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ 2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITOMS
Aurimas Laužadis
0 Detaliau
20 DĖL PRITARIMO ROKIŠKIO RAJONO NEFORMALIOJO ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ 2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITOMS
Aurimas Laužadis
0 Detaliau
21 DĖL PRITARIMO ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS IR ŠVIETIMO CENTRO 2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITOMS
Aurimas Laužadis
0 Detaliau
22 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ TINKLO PERTVARKOS 2021–2025 METŲ BENDROJO PLANO PATVIRTINIMO
Aurimas Laužadis
0 Detaliau
23 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. GEGUŽĖS 27 D. SPRENDIMO NR. TS-129 „DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO PROGRAMŲ FINANSAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
Aurimas Laužadis
0 Detaliau
24 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ VADOVŲ DARBO APMOKĖJIMO SISTEMOS PATVIRTINIMO
Aurimas Laužadis
0 Detaliau
25 DĖL SUTIKIMO REORGANIZUOTI ROKIŠKIO SUAUGUSIŲJŲ IR JAUNIMO MOKYMO CENTRĄ, PRIJUNGIANT JĮ PRIE ROKIŠKIO JUOZO TUMO-VAIŽGANTO GIMNAZIJOS
Aurimas Laužadis
0 Detaliau
26 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS KAIMO PROGRAMOS KOMISIJOS PATVIRTINIMO
Dalia Lūžienė–Malijonienė
0 Detaliau
27 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021 M. VASARIO 26 D. SPRENDIMO NR. TS-16 „DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2021–2023 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ DALINIO PAKEITIMO
Agnė Grizevičiūtė
0 Detaliau
28 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021 M. VASARIO 26 D. SPRENDIMO NR. TS-17 „DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO 2021 METAMS PATVIRTINIMO“ PATIKSLINIMO
Reda Dūdienė
0 Detaliau
29 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. RUGSĖJO 28 D. SPRENDIMO NR. TS-219 „DĖL DIDŽIAUSIO LEISTINO DARBUOTOJŲ PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS PATVIRTINIMO ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖSE ĮSTAIGOSE“ DALINIO PAKEITIMO
Reda Dūdienė
0 Detaliau
30 DĖL KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS FINANSAVIMO LĖŠOMIS FINANSUOJAMŲ VIETINĖS REIKŠMĖS VIEŠŲJŲ IR VIDAUS KELIŲ TIESIMO, TAISYMO (REMONTO), REKONSTRAVIMO, PRIEŽIŪROS, SAUGAUS EISMO SĄLYGŲ UŽTIKRINIMO, ŠIŲ KELIŲ INVENTORIZAVIMO 2021 METAIS OBJE
Augustinas Blažys
0 Detaliau
31 DĖL STATYBOS IR INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS SKYRIAUS STATYBOS OBJEKTŲ 2021 METAMS SĄRAŠO PATVIRTINIMO
Vida Paukštienė
0 Detaliau
32 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO KEITIMO PRADŽIOS IR PLANAVIMO TIKSLŲ
Raimondas Simanavičius
0 Detaliau
33 DĖL ROKIŠKIO MIESTO TERITORIJOS BENDROJO PLANO KEITIMO PRADŽIOS IR PLANAVIMO TIKSLŲ
Raimondas Simanavičius
0 Detaliau
34 DĖL PIRTIES PASLAUGŲ KAINOS NUSTATYMO
Violeta Bieliūnaitė–Vanagienė
0 Detaliau
35 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO LAIKINAI VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE
Violeta Bieliūnaitė–Vanagienė
0 Detaliau
36 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO LAIKINAI NEATLYGINTINAI VALDYTI IR NAUDOTIS PANAUDOS PAGRINDAIS
Kristina Tūskienė
0 Detaliau
37 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMO PATVIRTINIMO
Regina Strumskienė
0 Detaliau
38 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMO PATVIRTINIMO
Regina Strumskienė
0 Detaliau
39 SPRENDIMAS DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS SENIŪNAIČIŲ RINKIMŲ TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
Regina Strumskienė
0 Detaliau
40 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETOS GYVENTOJŲ APKLAUSOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
Regina Strumskienė
0 Detaliau
41 DĖL ŽEMĖS SKLYPO ROKIŠKIO R. SAV., JUODUPĖS SEN., JUODUPĖS MSTL., TEKSTILININKŲ G., PRIPAŽINIMO BŪTINU VISUOMENĖS POREIKIAMS, JO ĮTRAUKIMO Į NEPRIVATIZUOTINŲ SKLYPŲ SĄRAŠĄ
Valdas Adomonis
0 Detaliau
42 SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARIŲ PAKLAUSIMAI IR PASISAKYMAI 0 Detaliau
43 LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO NARIŲ PASISAKYMAI 0 Detaliau