Sena svetainė
Paraiškos finansavimui

Tarybos posėdis 2021-05-28 NR-TP-5

Darbotvarkės klausimai

Nr. Pavadinimas Pranešėjai Komentarai
1 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO DARBOTVARKĖS TVIRTINIMO
Ramūnas Godeliauskas
0 Detaliau
2 DĖL SAVIVALDYBĖS BŪSTO NUOMOS SUTARTIES NUTRAUKIMO
Kristina Tūskienė
0 Detaliau
3 DĖL KOMPIUTERINĖS ĮRANGOS PERĖMIMO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN IR JO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE
Kristina Tūskienė
0 Detaliau
4 DĖL LEIDIMO ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ IŠNUOMOTI VIEŠO KONKURSO BŪDU
Kristina Tūskienė
0 Detaliau
5 DĖL PRITARIMO ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2020-2022 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO 2020 METŲ ATASKAITAI
Agnė Grizevičiūtė
0 Detaliau
6 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. GEGUŽĖS 31 D. SPRENDIMO NR. TS-131 „DĖL ROKIŠKIO RAJONO STRATEGINIO PLANAVIMO KOMISIJOS SUDARYMO“ DALINIO PAKEITIMO
Agnė Grizevičiūtė
0 Detaliau
7 DĖL PRITARIMO TEIKTI PROJEKTŲ PARAIŠKAS IR DALINIO JŲ FINANSAVIMO
Andrius Burnickas
0 Detaliau
8 DĖL PASIŪLYMŲ DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS SAUGOMŲ TERITORIJŲ STEIGIMO, JŲ RIBŲ KEITIMO TEIKIMO IR NAGRINĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
Darutis Krivas
0 Detaliau
9 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. SAUSIO 31 D. SPRENDIMO NR. TS-16 „DĖL ROKIŠKIO RAJONO ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ APSAUGOS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
Darutis Krivas
0 Detaliau
10 DĖL ROKIŠKIO TURIZMO IR AMATŲ INFORMACIJOS CENTRO TEIKIAMŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ SĄRAŠO IR ĮKAINIŲ PATVIRTINIMO
Irena Matelienė
0 Detaliau
11 DĖL PAVADINIMO ROKIŠKIO MIESTO GATVEI SUTEIKIMO
Egidijus Žaliauskas
0 Detaliau
12 DĖL ROKIŠKIO SUAUGUSIŲJŲ IR JAUNIMO MOKYMO CENTRO REORGANIZAVIMO
Rita Elmonienė
0 Detaliau
13 DĖL ROKIŠKIO R. PANDĖLIO GIMNAZIJOS VIDAUS STRUKTŪROS PERTVARKYMO IR NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
Rita Elmonienė
0 Detaliau
14 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. BALANDŽIO 26 D. SPRENDIMO NR. TS-106 „DĖL APMOKĖJIMO UŽ BRANDOS EGZAMINŲ VYKDYMĄ, KANDIDATŲ DARBŲ VERTINIMĄ IR APELIACIJŲ NAGRINĖJIMĄ TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
Rita Elmonienė
0 Detaliau
15 DĖL PRITARIMO PASIRAŠYTI BENDRADARBIAVIMO SUTARTĮ SU PANEVĖŽIO KOLEGIJA
Rita Elmonienė
0 Detaliau
16 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. BIRŽELIO 23 D. SPRENDIMO NR. TS-132 „DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBAI TEIKIAMO DERINTI AB „PANEVĖŽIO ENERGIJA“ 2019-2022 METŲ INVESTICIJŲ PLANO ROKIŠKIO ŠILUMOS TINKLŲ RAJONE“ PAKEITIMO BEI AB
Virginijus Lukošiūnas
0 Detaliau
17 DĖL SKEMŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ GERIAMO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ BAZINIŲ KAINŲ NUSTATYMO
Virginijus Lukošiūnas
0 Detaliau
18 DĖL SKEMŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ TIEKIAMO GERIAMOJO VANDENS APSKAITOS PRIETAISŲ ĮSIGIJIMO, ĮRENGIMO IR EKSPLOATAVIMO MOKESČIO NUSTATYMO
Virginijus Lukošiūnas
0 Detaliau
19 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021 M. VASARIO 26 D. SPRENDIMO NR. TS-17 „DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO 2021 METAMS PATVIRTINIMO“ PATIKSLINIMO
Reda Dūdienė
0 Detaliau
20 DĖL SIŪLYMO TEIKTI TVIRTINTI KRIAUNŲ HERBĄ, HERBINĘ VĖLIAVĄ IR HERBINĮ ANTSPAUDĄ
Simonas Lasys
0 Detaliau
21 DĖL PRITARIMO KAVOLIŲ KAIMO MELIORACIJOS STATINIŲ NAUDOTOJŲ ASOCIACIJOS PROJEKTUI
Dovilė Žėkaitė
0 Detaliau
22 SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARIŲ PAKLAUSIMAI IR PASISAKYMAI 0 Detaliau
23 LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO NARIŲ PASISAKYMAI 0 Detaliau