Sena svetainė
Paraiškos finansavimui

Tarybos posėdis 2021-06-25 NR-TP-6

Darbotvarkės klausimai

Nr. Pavadinimas Pranešėjai Komentarai
1 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO DARBOTVARKĖS TVIRTINIMO
Ramūnas Godeliauskas
0 Detaliau
2 DĖL 2021–2022 MOKSLO METŲ PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ IR JŲ ORGANIZAVIMO MODELIŲ ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE PATVIRTINIMO
Rita Elmonienė
0 Detaliau
3 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. RUGSĖJO 25 D. SPRENDIMO NR. TS-245 „DĖL SOCIALINIŲ BŪSTŲ IŠNUOMAVIMO KAIP SAVIVALDYBĖS BŪSTŲ RINKOS KAINOMIS“ DALINIO PAKEITIMO
Violeta Bieliūnaitė-Vanagienė
0 Detaliau
4 DĖL SOCIALINIŲ BŪSTŲ IŠNUOMAVIMO KAIP SAVIVALDYBĖS BŪSTŲ RINKOS KAINOMIS
Violeta Bieliūnaitė-Vanagienė
0 Detaliau
5 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. LIEPOS 31 D. SPRENDIMO NR. TS-207 „ DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTŲ IR SOCIALINIŲ BŪSTŲ NUOMOS MOKESČIO DYDŽIO PATVIRTINIMO” DALINIO PAKEITIMO
Violeta Bieliūnaitė-Vanagienė
0 Detaliau
6 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTO PARDAVIMO
Violeta Bieliūnaitė-Vanagienė
0 Detaliau
7 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. SPALIO 25 D. SPRENDIMO NR. TS-221 „DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTO IR SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS BEI BŪSTO NUOMOS AR IŠPERKAMOSIOS BŪSTO NUOMOS MOKESČIO DALIES KOMPENSACIJŲ APSKAIČIAVIMO, MOKĖJIMO
Violeta Bieliūnaitė-Vanagienė
0 Detaliau
8 DĖL LEIDIMO ĮREGISTRUOTI BUVEINĘ
Violeta Bieliūnaitė-Vanagienė
0 Detaliau
9 DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS TURTĄ VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE
Kristina Tūskienė
0 Detaliau
10 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO LAIKINAI VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE
Kristina Tūskienė
0 Detaliau
11 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TURTO IŠNUOMAVIMO BE KONKURSO
Kristina Tūskienė
0 Detaliau
12 DĖL ROKIŠKIO RAJONO STRATEGINIO PLĖTROS PLANO IKI 2022 METŲ PRIEMONIŲ PLANO ĮGYVENDINIMO ATASKAITOS UŽ 2020 METUS IR JOS PRIEDŲ PATVIRTINIMO
Agnė Grizevičiūtė
0 Detaliau
13 DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ROKIŠKIO PIRMINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO STRUKTŪROS PATVIRTINIMO
Danguolė Kondratenkienė
0 Detaliau
14 DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ROKIŠKIO PIRMINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO 2021–2025 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO
Danguolė Kondratenkienė
0 Detaliau
15 DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ROKIŠKIO RAJONO LIGONINĖS NAUJŲ TEIKIAMŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ KAINŲ PATVIRTINIMO
Ramunė Markevičienė
0 Detaliau
16 DĖL ASMENS (ŠEIMOS) SOCIALINIŲ PASLAUGŲ POREIKIO NUSTATYMO IR SKYRIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
Zita Čaplikienė
0 Detaliau
17 DĖL OBELIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ NAMŲ KULTŪROS PADALINO TEIKIAMŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ SĄRAŠO IR KAINIŲ PATVIRTINIMO
Elona Adomavičienė
0 Detaliau
18 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. GRUODŽIO 23 D. SPRENDIMO NR. TS-330 ,,DĖL OBELIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ NAMŲ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ DALINIO PAKEITIMO
Elona Adomavičienė
0 Detaliau
19 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. GRUODŽIO 20 D. SPRENDIMO NR. TS-253 „DĖL ROKIŠKIO KULTŪROS CENTRO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ DALINIO PAKEITIMO
Irena Matelienė
0 Detaliau
20 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. RUGSĖJO 27 D. SPRENDIMO NR. TS-200 „DĖL ROKIŠKIO RAJONO SENIŪNIJŲ TEIKIAMŲ KULTŪROS IR TURIZMO SRITYJE MOKAMŲ PASLAUGŲ SĄRAŠO IR ĮKAINIŲ PATVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
Irena Matelienė
0 Detaliau
21 DĖL PRITARIMO MELIORACIJOS STATINIŲ NAUDOTOJŲ ASOCIACIJŲ PROJEKTAMS
Dovilė Žėkaitė
0 Detaliau
22 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. LIEPOS 26 D. SPRENDIMO NR. TS-9.194 „DĖL ENERGINIO EFEKTYVUMO DIDINIMO ROKIŠKIO RAJONO DAUGIABUČIUOSE NAMUOSE PROGRAMOS PATVIRTINIMO“ PROGRAMOS PRIEDO PAPILDYMO
Virginjus Lukošiūnas
0 Detaliau
23 SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARIŲ PAKLAUSIMAI IR PASISAKYMAI 0 Detaliau
24 LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO NARIŲ PASISAKYMAI 0 Detaliau