Sena svetainė
Paraiškos finansavimui

Tarybos posėdis 2021-10-29 TP-9

Darbotvarkės klausimai

Nr. Pavadinimas Pranešėjai Komentarai
1 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO DARBOTVARKĖS TVIRTINIMO
Ramūnas Godeliauskas
0 Detaliau
2 DĖL DIDŽIAUSIO LEISTINO VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ PAREIGYBIŲ IR DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, SKAIČIAUS ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOJE NUSTATYMO
Reda Dūdienė
0 Detaliau
3 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021 M. VASARIO 26 D. SPRENDIMO NR. TS-17 „DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO 2021 METAMS PATVIRTINIMO“ PATIKSLINIMO
Reda Dūdienė
0 Detaliau
4 DĖL DIDŽIAUSIO LEISTINO DARBUOTOJŲ PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖSE ĮSTAIGOSE PATVIRTINIMO
Reda Dūdienė
0 Detaliau
5 DĖL FIKSUOTŲ PAJAMŲ MOKESČIO DYDŽIŲ IR LENGVATŲ, TAIKOMŲ ĮSIGYJANT VERSLO LIUDIJIMUS 2022 IR VĖLESNIEMS METAMS, NUSTATYMO
Reda Dūdienė
0 Detaliau
6 DĖL UAB ,,ROKIŠKIO VANDENYS“ PERSKAIČIUOTŲ GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO, PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ BAZINIŲ KAINŲ NUSTATYMO
Virginijus Lukošiūnas
0 Detaliau
7 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021 M. KOVO 26 D. SPRENDIMO NR. TS-67 ,,DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO LAIKINAI VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE“ DALINIO PAKEITIMO
Violeta Bieliūnaitė-Vanagienė
0 Detaliau
8 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO LAIKINAI NEATLYGINTINAI VALDYTI IR NAUDOTIS PANAUDOS PAGRINDAIS
Violeta Bieliūnaitė-Vanagienė
0 Detaliau
9 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE
Kristina Tūskienė
0 Detaliau
10 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021 M. BALANDŽIO 30 D. SPRENDIMO NR. TS-112 „DĖL ILGALAIKIO IR TRUMPALAIKIO TURTO PERDAVIMO PATIKĖJIMO TEISE VALDYTI“ DALINIO PAKEITIMO
Kristina Tūskienė
0 Detaliau
11 DĖL LAISVĖS KOVŲ ĮAMŽINIMO KOMISIJOS SUDARYMO IR VEIKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
Audrone Gavėnienė
0 Detaliau
12 DĖL ROKIŠKIO RAJONO LANKYTINŲ VIETŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO
Irena Matelienė
0 Detaliau
13 DĖL ROKIŠKIO RAJONO PANDĖLIO UNIVERSALAUS DAUGIAFUNKCIO CENTRO TEIKIAMŲ MOKAMŲ KULTŪROS PASLAUGŲ SĄRAŠO IR ĮKAINIŲ PATVIRTINIMO
Irena Matelienė
0 Detaliau
14 DĖL ROKIŠKIO RAJONO PANEMUNĖLIO MOKYKLOS-UNIVERSALAUS DAUGIAFUNKCIO CENTRO TEIKIAMŲ MOKAMŲ KULTŪROS PASLAUGŲ SĄRAŠO IR ĮKAINIŲ PATVIRTINIMO
Irena Matelienė
0 Detaliau
15 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO PLANAVIMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
Agnė Grizevičiūtė
0 Detaliau
16 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. BIRŽELIO 28 D. SPRENDIMO NR. TS-116 „DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS SUDĖTIES PATVIRTINIMO“ DALINIO PAKEITIMO
Gediminas Kriovė
0 Detaliau
17 DĖL KOMPENSAVIMO UŽ KELEIVIŲ IR MOKINIŲ VEŽIMĄ TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
Aurimas Laužadis
0 Detaliau
18 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021 M. BIRŽELIO 25 D. SPRENDIMO NR. TS-138 „DĖL 2021–2022 MOKSLO METŲ PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ IR JŲ ORGANIZAVIMO MODELIŲ ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE PATVIRTINIMO“ DALINIO PAKEITIMO
Aurimas Laužadis
0 Detaliau
19 DĖL SAULĖS ŠVIESOS ENERGIJOS ELEKTRINIŲ IŠDĖSTYMO ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖJE, KAMAJŲ SENIŪNIJOJE, GUDIŠKIO VS., SPECIALIOJO PLANO RENGIMO IR PLANAVIMO TIKSLŲ
Raimondas Simanavičius
0 Detaliau
20 SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARIŲ PAKLAUSIMAI IR PASISAKYMAI 0 Detaliau
21 LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO NARIŲ PASISAKYMAI 0 Detaliau