Sena svetainė
Paraiškos finansavimui

Tarybos posėdis 2022-02-23 TP-2

Darbotvarkės klausimai

Nr. Pavadinimas Pranešėjai Komentarai
1 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO DARBOTVARKĖS PATVIRTINIMO
Ramūnas Godeliauskas
0 Detaliau
2 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2022–2024 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO
Agnė Grizevičiūtė
0 Detaliau
3 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO 2022 METAMS PATVIRTINIMO
Reda Dūdienė
0 Detaliau
4 DĖL DIDŽIAUSIO LEISTINO DARBUOTOJŲ PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS PATVIRTINIMO ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖSE ĮSTAIGOSE
Reda Dūdienė
0 Detaliau
5 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KONTROLĖS KOMITETO 2021 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS
Valius Kazlauskas
0 Detaliau
6 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KONTROLĖS KOMITETO 2022 METŲ VEIKLOS PROGRAMOS
Valius Kazlauskas
0 Detaliau
7 DĖL 2021 METŲ ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS KAIMO PROGRAMOS LĖŠŲ PANAUDOJIMO
Dalia Lūžienė-Malijonienė
0 Detaliau
8 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2021 METŲ PRIEMONIŲ VYKDYMO ATASKAITOS PATVIRTINIMO
Darutis Krivas
0 Detaliau
9 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2022 METŲ SĄMATOS PATVIRTINIMO
Darutis Krivas
0 Detaliau
10 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021 M. KOVO 26 D. SPRENDIMO NR. TS-55 „DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ TINKLO PERTVARKOS 2021–2025 METŲ BENDROJO PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
Aurimas Laužadis
0 Detaliau
11 DĖL ROKIŠKIO R. PANEMUNĖLIO MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO STRUKTŪROS PERTVARKYMO IR PAVADINIMO PAKEITIMO
Aurimas Laužadis
0 Detaliau
12 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. LIEPOS 26 D. SPRENDIMO NR. TS-9.194 „DĖL ENERGINIO EFEKTYVUMO DIDINIMO ROKIŠKIO RAJONO DAUGIABUČIUOSE NAMUOSE PROGRAMOS PATVIRTINIMO“ PROGRAMOS PRIEDO PAPILDYMO
Vida Paukštienė
0 Detaliau
13 DĖL ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO PERĖMIMO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN IR JO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE
Violeta Bieliūnaitė-Vanagienė
0 Detaliau
14 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE
Violeta Bieliūnaitė-Vanagienė
0 Detaliau
15 DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE PAGAL PATIKĖJIMO SUTARTĮ UAB PANEVĖŽIO REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRUI
Violeta Bieliūnaitė-Vanagienė
0 Detaliau
16 DĖL LEIDIMO ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TURTĄ IŠNUOMOTI VIEŠO KONKURSO BŪDU
Violeta Bieliūnaitė-Vanagienė
0 Detaliau
17 DĖL LEIDIMO ĮREGISTRUOTI BUVEINĘ
Violeta Bieliūnaitė-Vanagienė
0 Detaliau
18 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. SPALIO 25 D. SPRENDIMO NR. TS -221 „DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTO IR SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS BEI BŪSTO NUOMOS AR IŠPERKAMOSIOS BŪSTO NUOMOS MOKESČIO DALIES KOMPENSACIJŲ APSKAIČIAVIMO, MOKĖJIMO
Violeta Bieliūnaitė-Vanagienė
0 Detaliau
19 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021 M. RUGSĖJO 24 D. SPRENDIMO NR. TS-176 „DĖL ROKIŠKIO KULTŪROS CENTRO TEIKIAMŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ SĄRAŠO IR ĮKAINIŲ PATVIRTINIMO“ DALINIO PAKEITIMO
Justina Daščioraitė
0 Detaliau
20 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS 2021 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS
Gediminas Kriovė
0 Detaliau
21 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDRUOMENĖS SVEIKATOS TARYBOS 2021 M. VEIKLOS ATASKAITOS IR 2022 M. VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO
Dalia Zibolienė
0 Detaliau
22 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS PRIEMONIŲ VYKDYMO 2021 METŲ ATASKAITOS PATVIRTINIMO
Dalia Zibolienė
0 Detaliau
23 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021 M. RUGSĖJO 24 D. SPRENDIMO NR. TS-194 „DĖL SUTIKIMO REORGANIZUOTI VIEŠĄJĄ ĮSTAIGĄ ROKIŠKIO PSICHIKOS SVEIKATOS CENTRĄ, PRIJUNGIANT JĮ PRIE VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ROKIŠKIO PIRMINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS
Evelina Grėbliauskienė
0 Detaliau
24 VYRIAUSYBĖS ATSTOVO PANEVĖŽIO IR UTENOS APSKRITYSE 2022-02-01 REIKALAVIMAS DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KONTROLĖS KOMITETO VEIKLOS PROGRAMOS PATVIRTINIMO 0 Detaliau
25 SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARIŲ PAKLAUSIMAI IR PASISAKYMAI 0 Detaliau
26 LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO NARIŲ PASISAKYMAI 0 Detaliau