Sena svetainė
Paraiškos finansavimui

Tarybos posėdis 2022-03-25 TP-3

Darbotvarkės klausimai

Nr. Pavadinimas Pranešėjai Komentarai
1 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO DARBOTVARKĖS PATVIRTINIMO
Ramūnas Godeliauskas
0 Detaliau
2 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. BALANDŽIO 26 D. SPRENDIMO NR. TS-75 „DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KOMITETŲ SUDARYMO“ PAKEITIMO
Ramūnas Godeliauskas
0 Detaliau
3 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2021 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS
Ramūnas Godeliauskas
0 Detaliau
4 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS ETIKOS KOMISIJOS 2021 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO
Gintaras Girštautas
0 Detaliau
5 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2021 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS
Andrius Burnickas
0 Detaliau
6 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS 2021 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS
Danguolė Namajūnienė
0 Detaliau
7 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2022 M. VASARIO 23 D. SPRENDIMO NR. TS-24 „DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2022–2024 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ DALINIO PAKEITIMO
Agnė Grizevičiūtė
0 Detaliau
8 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021 M. LAPKRIČIO 26 D. SPRENDIMO NR. TS-219 „DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO PLANAVIMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ DALINIO PAKEITIMO
Agnė Grizevičiūtė
0 Detaliau
9 DĖL PAVADINIMŲ ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS PANDĖLIO SENIŪNIJOS STANKŪNŲ KAIMO GATVĖMS SUTEIKIMO
Algirdas Kulys
0 Detaliau
10 DĖL STATYBOS IR INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS SKYRIAUS 2022 METŲ SAVIVALDYBĖS KAPITALO INVESTICIJŲ IR ILGALAIKIO TURTO REMONTO OBJEKTŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO
Aušra Vingelienė
0 Detaliau
11 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. GRUODŽIO 21 D. SPRENDIMO NR. TS-278 „DĖL CENTRALIZUOTAI TIEKIAMŲ ŠILUMOS IR KARŠTO VANDENS KAINŲ NUSTATYMO“ DALINIO PAKEITIMO
Aušra Vingelienė
0 Detaliau
12 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021 M. BALANDŽIO 30 D. SPRENDIMO NR. TS-113 „DĖL BENDRUOMENĖS INICIATYVŲ, SKIRTŲ GYVENAMAJAI APLINKAI GERINTI, PROJEKTŲ IDĖJŲ ATRANKOS IR FINANSAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ DALINIO KEITIMO
Aušra Vingelienė
0 Detaliau
13 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. GRUODŽIO 21 D. SPRENDIMO NR. TS-287 „DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS REIKŠMĖS VIEŠŲJŲ KELIŲ IR GATVIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ DALINIO PAKEITIMO
Augustinas Blažys
0 Detaliau
14 DĖL KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS FINANSAVIMO LĖŠOMIS FINANSUOJAMŲ VIETINĖS REIKŠMĖS VIEŠŲJŲ IR VIDAUS KELIŲ TIESIMO, TAISYMO (REMONTO), REKONSTRAVIMO, PRIEŽIŪROS, SAUGAUS EISMO SĄLYGŲ UŽTIKRINIMO, ŠIŲ KELIŲ INVENTORIZAVIMO 2022 METAIS OBJEKT
Augustinas Blažys
0 Detaliau
15 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS MELIORACIJOS STATINIŲ REKONSTRAVIMO PROJEKTŲ RENGIMO
Jolanta Jasiūnienė
0 Detaliau
16 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. LAPKRIČIO 29 D. SPRENDIMO NR. TS-236 „DĖL ATLEIDIMO NUO SAVIVALDYBĖS TURTO NUOMOS, EKSPLOATAVIMO IR KITŲ SU TURTO IŠLAIKYMU SUSIJUSIŲ MOKESČIŲ“ DALINIO PAKEITIMO
Violeta Bieliūnaitė-Vanagienė
0 Detaliau
17 DĖL DRABUŽIŲ PRIEŽIŪROS PASLAUGOS KAINŲ NUSTATYMO
Violeta Bieliūnaitė-Vanagienė
0 Detaliau
18 DĖL ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO PERĖMIMO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN IR JO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE
Violeta Bieliūnaitė-Vanagienė
0 Detaliau
19 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO LAIKINAI VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE
Violeta Bieliūnaitė-Vanagienė
0 Detaliau
20 DĖL TURTO, SKIRTO VYSTOMOJO BENDRADARBIAVIMO VEIKLAI VYKDYTI AR HUMANITARINEI PAGALBAI TEIKTI, NEATLYGINTINO PERDAVIMO
Violeta Bieliūnaitė-Vanagienė
0 Detaliau
21 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2022 M. VASARIO 23 D. SPRENDIMO NR. TS-25 „DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO 2022 METAMS PATVIRTINIMO“ PATIKSLINIMO
Reda Dūdienė
0 Detaliau
22 DĖL ROKIŠKIO SOCIALINĖS PARAMOS CENTRO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
Jolanta Paukštienė
0 Detaliau
23 DĖL ATSTOVŲ PASKYRIMO Į VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ROKIŠKIO PSICHIATRIJOS LIGONINĖS STEBĖTOJŲ TARYBĄ
Evelina Grėbliauskienė
0 Detaliau
24 DĖL PRITARIMO ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS PRIEŠGAISRINĖS TARNYBOS 2021 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
Remigijus Sunklodas
0 Detaliau
25 DĖL BENDRADARBIAVIMO IR PARTNERYSTĖS SUTARTIES NUTRAUKIMO
Irena Matelienė
0 Detaliau
26 DĖL PRITARIMO ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS JUOZO KELIUOČIO VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS 2021 M. VEIKLOS ATASKAITAI
Alicija Matiukienė
0 Detaliau
27 DĖL PRITARIMO ROKIŠKIO KRAŠTO MUZIEJAUS 2021 M. VEIKLOS ATASKAITAI
Nijolė Šniokienė
0 Detaliau
28 DĖL PRITARIMO ROKIŠKIO KULTŪROS CENTRO 2021 M. VEIKLOS ATASKAITAI
Vaiva Baltrūnaitė-Kirstukienė
0 Detaliau
29 DĖL PRITARIMO ROKIŠKIO TURIZMO IR VERSLO INFORMACIJOS CENTRO 2021 M. VEIKLOS ATASKAITAI
Lina Valotkienė
0 Detaliau
30 DĖL PRITARIMO BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS ROKIŠKIO BASEINO 2021 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
Vitalijus Jocys
0 Detaliau
31 DĖL PRITARIMO ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS LOPŠELIŲ-DARŽELIŲ 2021 METŲ VEIKLOS ATASKAITOMS
Aurimas Laužadis
0 Detaliau
32 DĖL PRITARIMO ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ 2021 METŲ VEIKLOS ATASKAITOMS
Aurimas Laužadis
0 Detaliau
33 DĖL PRITARIMO ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ 2021 METŲ VEIKLOS ATASKAITOMS
Aurimas Laužadis
0 Detaliau
34 DĖL PRITARIMO ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO CENTRO IR PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS 2021 METŲ VEIKLOS ATASKAITOMS
Aurimas Laužadis
0 Detaliau
35 DĖL ROKIŠKIO RAJONO ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ TEIKIAMŲ PASLAUGŲ KAINŲ IR GAUNAMŲ LĖŠŲ PANAUDOJIMO TVARKOS PATVIRTINIMO
Aurimas Laužadis
0 Detaliau
36 DĖL PRITARIMO DALYVAUTI „TŪKSTANTMEČIO MOKYKLŲ“ PROGRAMOJE PARTNERIO TEISĖMIS
Aurimas Laužadis
0 Detaliau
37 DĖL SPORTO NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ PROJEKTŲ FINANSAVIMO IŠ ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
Aurimas Laužadis
0 Detaliau
38 DĖL UŽSIENIEČIŲ IR LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIEČIŲ, ATVYKUSIŲ AR GRĮŽUSIŲ GYVENTI IR DIRBTI LIETUVOS RESPUBLIKOJE BEI NEMOKANČIŲ LIETUVIŲ KALBOS, UGDYMO IŠLYGINAMOSIOSE KLASĖSE IR IŠLYGINAMOSIOSE MOBILIOSIOSE GRUPĖSE
Aurimas Laužadis
0 Detaliau
39 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2007 M. BIRŽELIO 29 D. SPRENDIMO NR. TS-8.126 „DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ ELGESIO KODEKSO PATVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
Regina Strumskienė
0 Detaliau
40 DĖL PRITARIMO ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS ANTIKORUPCIJOS KOMISIJOS 2021 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
Stasys Meliūnas
0 Detaliau
41 DĖL PRITARIMO ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS ŠEIMOS TARYBOS 2021 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
Stasys Meliūnas
0 Detaliau
42 DĖL GARANTIJOS SUTEIKIMO UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI „ROKIŠKIO VANDENYS“
Reda Dūdienė
0 Detaliau
43 SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARIŲ PAKLAUSIMAI IR PASISAKYMAI 0 Detaliau
44 LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO NARIŲ PASISAKYMAI 0 Detaliau