Sena svetainė
Paraiškos finansavimui

Tarybos posėdis 2022-04-29 NR-TP-4

Darbotvarkės klausimai

Nr. Pavadinimas Pranešėjai Komentarai
1 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO DARBOTVARKĖS PATVIRTINIMO
Ramūnas Godeliauskas
0 Detaliau
2 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. BALANDŽIO 26 D. SPRENDIMO NR. TS-75 „DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KOMITETŲ SUDARYMO“ PAKEITIMO
Ramūnas Godeliauskas
0 Detaliau
3 DĖL PRITARIMO ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS IR PANEVĖŽIO APSKRITIES VYRIAUSIOJO POLICIJOS KOMISARIATO BENDRADARBIAVIMO SUTARČIAI
Ramūnas Godeliauskas
0 Detaliau
4 DĖL ANTRĄJĮ PASAULINĮ KARĄ IR SOVIETŲ SĄJUNGĄ ŽYMINČIŲ SKULPTŪRŲ BEI SIMBOLIŲ DEMONTAVIMO
Ramūnas Godeliauskas
0 Detaliau
5 DĖL PAVADINIMO ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS OBELIŲ SENIŪNIJOS ŠILEIKIŲ KAIMO GATVEI SUTEIKIMO
Jūratė Šinkūnienė
0 Detaliau
6 DĖL PAVADINIMO ROKIŠKIO MIESTO TYZENHAUZŲ ALĖJAI SUTEIKIMO IR TYZENHAUZŲ GATVĖS KEITIMO
Egidijus Žaliauskas
0 Detaliau
7 DĖL PRITARIMO UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ROKIŠKIO AUTOBUSŲ PARKAS“ 2021 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
Antanas Taparauskas
0 Detaliau
8 DĖL PRITARIMO AKCINĖS BENDROVĖS ROKIŠKIO BUTŲ ŪKIO 2021 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
Virgilijus Dambrauskas
0 Detaliau
9 DĖL PRITARIMO AKCINĖS BENDROVĖS „ROKIŠKIO KOMUNALININKAS“ 2021 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
Vladas Janulis
0 Detaliau
10 DĖL PRITARIMO UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ROKIŠKIO VANDENYS“ 2021 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
Leonas Butėnas
0 Detaliau
11 DĖL PRITARIMO ROKIŠKIO SOCIALINĖS PARAMOS CENTRO 2021 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
Jolanta Paukštienė
0 Detaliau
12 DĖL PRITARIMO OBELIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ NAMŲ 2021 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
Elona Adomavičienė
0 Detaliau
13 DĖL PRITARIMO VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ROKIŠKIO PIRMINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO 2021 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
Danguolė Kondratenkienė
0 Detaliau
14 DĖL SUTIKIMO TEIKTI PARAMĄ
Danguolė Kondratenkienė
0 Detaliau
15 DĖL PRITARIMO VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ROKIŠKIO RAJONO LIGONINĖS 2021 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
Raimundas Martinėlis
0 Detaliau
16 DĖL PRITARIMO VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ROKIŠKIO PSICHIKOS SVEIKATOS CENTRO 2021 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
Virginija Valotkienė
0 Detaliau
17 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2021 M. VISUOMENĖS SVEIKATOS STEBĖSENOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO
Agnė Šapokaitė
0 Detaliau
18 DĖL PRITARIMO ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO 2021 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
Agnė Šapokaitė
0 Detaliau
19 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2022 METŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLANO PATVIRTINIMO
Zita Čaplikienė
0 Detaliau
20 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS SKAIDRIOS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOS VARDO SUTEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
Evelina Grėbliauskienė
0 Detaliau
21 DĖL TRIUKŠMO PREVENCIJOS ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOSE VIETOSE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO
Evelina Grėbliauskienė
0 Detaliau
22 DĖL PRAŠYMO PERDUOTI VALDYTI PATIKĖJIMO TEISE VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPUS
Violeta Bieliūnaitė-Vanagienė
0 Detaliau
23 DĖL MATERIALIOJO ILGALAIKIO IR TRUMPALAIKIO TURTO PERĖMIMO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN IR JO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE
Violeta Bieliūnaitė-Vanagienė
0 Detaliau
24 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO LAIKINAI NEATLYGINTINAI VALDYTI IR NAUDOTIS PANAUDOS PAGRINDAIS
Violeta Bieliūnaitė-Vanagienė
0 Detaliau
25 DĖL TURTO (METODINIŲ LEIDINIŲ) PERĖMIMO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN IR JO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE
Violeta Bieliūnaitė-Vanagienė
0 Detaliau
26 DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ PERDAVIMO VALSTYBĖS NUOSAVYBĖN
Violeta Bieliūnaitė-Vanagienė
0 Detaliau
27 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2020–2022 METŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO 2021 METŲ ATASKAITOS PATVIRTINIMO
Aistė Sketerytė-Jasinevičienė
0 Detaliau
28 DĖL SKEMŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ GERIAMOJO VANDENS APSKAITOS PRIETAISŲ PRIEŽIŪROS MOKESČIO PATVIRTINIMO
Aušra Vingelienė
0 Detaliau
29 DĖL PRITARIMO MELIORACIJOS STATINIŲ NAUDOTOJŲ ASOCIACIJŲ PROJEKTAMS
Jolanta Jasiūnienė
0 Detaliau
30 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. BIRŽELIO 28 D. SPRENDIMO NR. TS-166 „DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS SUDĖTIES PATVIRTINIMO“ DALINIO PAKEITIMO
Tadas Barauskas
0 Detaliau
31 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021 M. BALANDŽIO 30 D. SPRENDIMO NR. TS-95 ,,DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBOS SUDĖTIES PATVIRTINIMO“ DALINIO PAKEITIMO
Raimonda Stankevičiūtė-Vilimienė
0 Detaliau
32 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBOS 2021 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS
Raimonda Stankevičiūtė-Vilimienė
0 Detaliau
33 DĖL VAIKŲ PRIĖMIMO Į ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES IR GRUPIŲ KOMPLEKTAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
Aurimas Laužadis
0 Detaliau
34 DĖL PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ IR KLASIŲ SKAIČIAUS 2022–2023 MOKSLO METAMS ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE NUSTATYMO
Aurimas Laužadis
0 Detaliau
35 DĖL ROKIŠKIO R. PANEMUNĖLIO UNIVERSALAUS DAUGIAFUNKCIO CENTRO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
Aurimas Laužadis
0 Detaliau
36 DĖL ROKIŠKIO RAJONO ŠVIETIMO TARYBOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
Aurimas Laužadis
0 Detaliau
37 DĖL SPORTO SRITYJE VEIKIANČIŲ FIZINIŲ IR JURIDINIŲ ASMENŲ VEIKLOS FINANSAVIMO IŠ ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
Aurimas Laužadis
0 Detaliau
38 DĖL ROKIŠKIO BASEINO TEIKIAMŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ KAINŲ PATVIRTINIMO
Vitalijus Jocys
0 Detaliau
39 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. GRUODŽIO 23 D. SPRENDIMO NR. TS-313 „DĖL ROKIŠKIO KRAŠTO MUZIEJAUS TARYBOS SUDĖTIES IR DARBO REGLAMENTO PATVIRTINIMO“ DALINIO PAKEITIMO
Irena Matelienė
0 Detaliau
40 DĖL ROKIŠKIO KULTŪROS CENTRO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
Irena Matelienė
0 Detaliau
41 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS IR MENO PREMIJŲ IR APDOVANOJIMŲ SĄRAŠO IR JŲ SKYRIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
Irena Matelienė
0 Detaliau